Author : V. Vandrášekova

Odmeny poslancov sa vytratili

Ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, ktorého som bola súčasťou, sa jednohlasne rozhodlo vzdať svojich poslaneckých odmien za túto dobrovoľnú aktivitu, a to v prospech Participatívneho rozpočtu obce. V Bratislave išlo v podstate o prelomový prístup, ktorý ani dnes nie je bežný. No ako poslanci sme si uvedomili, že čas a energia v našom súkromí, ktoré investujeme do […]

Útrapná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ

V druhej polovici minulého roka sme celé mesiace z úst starostky počúvali obvinenia voči riaditeľovi ZŠ a MŠ, Rastislavovi Kunstovi o tom, že sa na zamestnancoch školy dopúšťal šikany, mobbingu a bossingu. Tieto silné tvrdenia boli jedným z dvoch dôvodov, kvôli ktorým ho Lucia Tuleková – Henčelová odmietala vymenovať. A tak by bolo dobré sa […]

Všetko pre zdravie najzraniteľnejších Rusovčanov

Ihneď, ako nám to protipandemické opatrenia umožnili, vybrali sme sa za našimi najstaršími a najmladšími spoluobčanmi. Venovali sme im Rusovský med, ktorý má blahodarné účinky na zdravie a na posilnenie imunitného systému. V mene všetkých členov OZ Rusovčan sa so zástupkyňami Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov stretli poslanci Fero Lošonský a Rado Jenčík. Tí im […]

Rada školy v Rusovciach

Z času na čas sa ma ako bývalej členky školskej rady pýtate na našu školu v Rusovciach. Na nadstavbu, na predražené stravné, atď. Pravda je taká, že členstvo v rade školy mne, aj zvyšným poslancom, zaniklo už v roku 2020. Rada školy má 11 členov a zastúpenie v nej majú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy, […]

Počas adventu sme konečne trošku ožili

Za uplynulý rok sme nemali veľa možností stretávať sa na spoločenských podujatiach. No v rámci nášho Občianskeho združenia Rusovčan sme si s chalanmi povedali, že sa vynasnažíme udržať živé aspoň tradície, ktoré sa viažu ku koncoročným sviatkom. S Radom Jenčíkom a Peťom Filagom sme dodržali tradíciu v podobe ozdobovania ihličnanu spolu s deťmi z našej […]

Musíme si pomáhať

Vzhľadom na váš stále väčší dopyt po faktických informáciách o dianí v Rusovciach, sa vám po dlhšom čase prihovárame opäť a od tejto chvíle to budeme robiť pravidelne. Ako tomu bolo aj v minulosti. Aj my sme mali úplne iné predstavy o tom, ako bude vyzerať rok 2020. Plánovali sme stretnúť sa s vami na našich […]

Prejsť na začiatok