vaši nezávislí kandidáti

Fungujúce Rusovce pre všetkých

1 kandidát na starostu Rusoviec

1 kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva Bratislava

10 kandidát na poslanca Rusoviec ​

Radovan Jenčík
44 r., poslanec mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát 

Milé Rusovčanky, vážení Rusovčania,
dovoľte mi touto cestou prihovoriť sa  vám a ponúknuť vám moju spoluprácu a služby pre naše Rusovce.

Uvedomujem si, že toto volebné obdobie bolo náročné. Mali sme tu pandémiu a samosprávy boli častokrát závislé na vlastnej pomoci. Aj napriek tomu vnímám nedostatočné a často nesystémové riadenie našej malej mestskej časti spojené s neefektívnym hospodárením. Uvedomujem si, že sa to musí zmeniť. Celý život žijem v Rusovciach a chcem, aby naše Rusovce boli najlepšie miesto na život pre všetkých. No nedeje sa to. Aj to bol jeden z dôvodov, pre ktorý som sa rozhodol kandidovať na post starostu. 

Starosta je volený občanmi a mal by pracovať pre všetkých Rusovčanov, nielen pre úzku skupinu priateľov. A ja v prípade, že dostanem vašu dôveru, budem starostom pre všetkých. Tých, ktorí ma volili, ale aj tých, ktorí ma nevolili. 

Terajšie vedenie si svoju prácu  neplní zodpovedne, úrad je často zatvorený. Na internetovej stránke dokonca nenájdeme informáciu o tom, že matrika, či stavebný úrad sú zatvorené a navyše ich nikto nezastupuje.

Úrad musí byť otvorený ľuďom a tak ako poslanci, aj zamestnanci úradu musia vedieť Rusovčanom načúvať a robiť maximum pre to, aby im pomohli.

Starosta, poslanci a zamestnanci mestskej časti musia vedieť spolu komunikovať a rešpektovať sa navzájom. Spravujú spolu verejné zdroje a len spoločne sa to dá robiť skutočne efektívne. Mojou prioritou bude zmeniť myslenie zamestnancov úradu tak, aby ich práca bavila a aby sa tešili do práce a na každú novú výzvu, ktorá príde. Chcel by som nastaviť  korektnú  komunikáciu a spoluprácu úradu a poslancov, a to aj smerom k verejnosti.

Prosperujúce Rusovce

16 kandidát na poslanca Rusoviec

František Lošonský
44 r., poslanec mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát 

Kandidujem za poslanca ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán. Som šťastne ženatý s manželkou Martinou a mam dve deti, Lea (20) a Lukáš (14). Podnikám v oblasti predaja a servisu motorovýchvozidiel ŠKODA, Renault a Dacia. Aj v našej MČ máme veľa spokojných zákazníkov. Občanov našej MČ zastupujem ako poslanec miestneho zastupiteľstva už 12 rokov. Za túto dlhú dobu som mal možnosť sa dokonale oboznámiť s prácou poslanca. Ako zástupca zriaďovateľa som bol členom Rady Školy. Bezmála celý život som prežil v Rusovciach, pozná ma väčšia časť Rusovčanov, s ktorýmisa stretávam vo verejnom priestore v našej MČ. Vždy sa rád zastavím a podiskutujem o aktuálnych témach. Dlhodobo sa venujem nášmu futbalovému klubu MFK Rusovce. Vždy som rád a ochotne pomohol pri budovaní nášho klubu. V ostatných štyroch rokoch som aj vďaka Radovi Jenčíkovi našiel záľubu vo včelárení. Je to síce namáhavá a časovo náročná práca, ale na druhej strane nesmierne obohacujúca a prospešná

Slušné Rusovce

23 kandidátka na poslankyňu Rusoviec

MGR. Veronika vandrášeková
36 r., žurnalistka, dobrovoľníčka, nezávislá kandidátka

Podaktorí z vás už moje meno možno zaregistrovali. Aktuálne končí moje druhé volebné obdobie a po zvažovaní som sa rozhodla, že sa vašu priazeň pokúsim získať znovu. Spolu s kolektívom Občianskeho združenia Rusovčan by sme chceli Rusovciam vrátiť aktívneho ducha, ktorého si dlhodobo budovali, no po roku 2018 oň prišli. Počas môjho pôsobenia v zastupiteľstve sa podarilo zrealizovať či aspoň presadiť mnohé (renovácia knižnice, rozšírenie kapacít školy, renovácia jedálne, rozšírenie a zateplenie škôlky, renovácia autobusového otočiska, skatepark, regulácia Zóny Sever a zamedzenie výstavby panelákov, kanalizácia na Maďarskej, atď.). Roky som zároveň v Redakčnej rade Rusovských novín, v minulosti som bola v Rade školy a predsedníčkou Sociálnej komisie. Uplynulé volebné obdobia mi dali mnohé. Minimálne to, že viem porovnať, kedy Rusovce napredovali a kedy nastal opak. A keďže Rusovce sú domovom mojej rodiny a mňa už po celé generácie, tak chcem, aby sme sa znovu cítili najlepšie doma, v našich Rusovciach. Ako poslankyňa by som pre to urobila maximum.

Zodpovedné Rusovce

12 kandidát na poslanca Rusoviec

Jozef Karácsony
65 r., dôchodca, nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, mojím krédom vždy bolo spájať všetkých rusovčanov športovými a kultúrno-spoločenskými akciami. Rozhodovať o prioritách našej m. č. tak, aby  jej rozpočet bol čo najlepšie využitý. Netreba planých sľubov, ale treba vytvoriť poslanecký kolektív, ktorý spolu so starostom určí prioritné ciele v našej m. č. Tomuto treba zamerať činnosť miestneho úradu. Dať vám transparentne najavo čo sa mieni za dané volebné obdobie dosiahnuť, či už z vlastného rozpočtu, alebo pomocou vypísaných grantov. Riešenie problémov školy so škôlku, budovanie infraštruktúry, zariadenia pre dôchodcov, kultúrno športové akcie… Toto je aj naďalej mojím predsavzatí v nastávajúcom volebnom období. Pekné dni prajem vám všetkým.

Kultúra pre Rusovce

14 kandidát na poslanca Rusoviec

Ing. Martin Kubánka
64 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Kandidujem za poslanca ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán. Od narodenia som spätý s Rusovcami keďže som tu vyrastal a neskôr aj pracoval v SĽUK-u. Rusovce sú proste moja srdcovka. Som šťastne ženatý s manželkou Oľgou s ktorou máme dve deti, Petra (40) a Simonku (34). Pracujem v oblasti zabezpečenia kultúrnospoločenských a športových podujatí, seminárov, výstavníctva a všade tam, kde je potrebné profesionálne osvetlenie, ozvučenie a zobrazovacia technika. Keďže som vyrastal v rodine Sľukárov, bez kultúry si život neviem predstaviť. Tejto činnosti sa venujem aj mimo svojho profesionálneho života a preto sa snažím pomáhať a organizovať podujatia aj u nás v Rusovciach. V oblasti kultúry mám veľa známych a priateľov, ktorých sa mi pravidelne darí pozývať na tieto podujatia. Odmenou sú mi úsmevy na tvárach Vašich detí a Vás Rusovčanov. Od malička poznám Rusovce ako tiché a kľudné miesto pre život a urobím všetko preto, aby to tak aj zostalo.

Bezpečné Rusovce

6 kandidát na poslanca Rusoviec

Mgr. Peter Filaga
34 r., hasič, podnikateľ, nezávislý kandidát

Volám sa Peter Filaga a kandidujem za poslanca do miestneho zastupiteľstva v našich Rusovciach. Aj keď sú na kandidátnej listine aj výsluhovo starší kolegovia, myslím si, že vďaka uplynulým dvom volebným obdobiam v pozícii poslanca som nadobudol značné skúsenosti s prácou pre Rusovce a Rusovčanov. Práca poslanca je pre mňa motiváciou k tomu, aby som mohol prispieť k zvýšeniu kvality života u nás. Ako hasič som 24/7 v pohotovosti a ako poslanec za posledné dve volebné obdobia som bol vždy pripravený podať rovnako plnohodnotný výkon v prospech vás všetkých. Inak tomu nebude ani počas nadchádzajúceho volebného obdobia, kedy by som v tejto svojej dobrovoľníckej aktivite rád pokračoval. Chcem zúročiť to, čo som sa naučil a zároveň cítim, že môžem miestne zastupiteľstvo obohatiť o svoju stále mladícku dynamiku. Svoje poslanecké priority vám predstavím v najbližšom čase.

Starostlivé Rusovce

4 kandidátka na poslankyňu Rusoviec ​

Mgr. Stanislava Bruncviková
37 r., šéfredaktorka, dobrovoľníčka, nezávislá kandidátka

Rusovce sú mojím domovom. Nech som kdekoľvek, Rusovce sú miestom, ktoré nosím v srdci, na ktoré nikdy nezabúdam, známym aj neznámym o nich rozprávam, Rusovce sú moja rodina. Ale to nestačí. Chcem pre to niečo urobiť a priložiť ruku k dielu, spoločnému. Preto som sa rozhodla kandidovať do miestneho zastupiteľstva ako nezávislá kandidátka. Chcem byť pri tom, keď sa rozhoduje o budúcnosti našej mestskej časti a jej ďalšom správnom smerovaní. Chcela by som stavať na tradíciách našich predkov, zachovávať všetko to krásne, čo nám zanechali, zveľaďovať to a spolu s ďalšími Rusovčanmi sa pričiniť aj o nové veci. Chrániť životné prostredie, starať sa nielen o svoje domy a záhrady, ale aj o to, čo máme za dvorom a bránou, zaujímať sa o potreby druhých, našich seniorov, ktorí si mnohokrát nevedia pomôcť sami. Zachovávať dedinský ráz našej mestskej časti, v ktorej sa bude dobre žiť starousadlíkom aj novým obyvateľom. Nedeliť sa, ale spoločne tvoriť a budovať krásne miesto pre nás všetkých.

Aktívne Rusovce

8 kandidát na poslanca Rusoviec

Peter Golej
47 r., prezident futbalového klubu, štátny zamestnanec, nezávislý kandidá

Volám sa Peter Golej, mám 47 rokov a rozhodol som sa kandidovať za poslanca v Rusovciach, pretože mi záleží na ďalšom úspešnom rozvoji a smerovaní našej mestskej časti. V minulosti som pôsobil v komunálnej politike ako poslanec miestneho zastupiteľstva Rusovce. Už 13 rokov pracujem s mládežou, som prezidentom Miestneho Futbalového klubu v Rusovciach a som členom OZ Rusovčan, čo sa týka práce poslancov, som presvedčený o tom, že poslanci by sa mali zaujímať o potreby a problémy občanov nielen pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia by sa mali s nimi stretávať a komunikovať. Všetci volení zástupcovia majú pozerať a hľadieť nie na vlastné dobro, ale hlavne na dobro Rusoviec a jeho obyvateľov.

Seriózne Rusovce

7 kandidát na poslanca Rusoviec ​

Juraj Glazer- Opitz
43 r., vodič autobusu, nezávislý kandidát

Milí Rusovčania, dovoľte, aby som sa vám v skratke predstavil. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, dozvedia sa niečo nové, a tých, ktorí ma poznajú, možno ešte v niečom prekvapím. Volám sa Juraj Glazer – Opitz, mám 43 rokov a som jeden z mála pôvodných Rusovčanov. Vďaka mojim predkom, ktorí pochádzajú z Rusoviec, som hrdý na to, že som Rusovčan, ktorý sa dohovorí maďarsky a aj nemecky, ale s rakúskym dialektom. Pred 3 r som hľadal zmenu a z dôvodu, že ma stále láka pomoc a služba ľudom, zamestnal som sa ako vodič autobusu v DPB. A v tejto službe by som rád pokračoval aj v Rusovciach. Byť Rusovčanom pre mňa neznamená len môj pozemok po plot, ale aj to, čo je za ním. Mnohí z vás si povedia, prečo to robím? Lebo som Rusovčan a nie je mi ľahostajné, ako to v Rusovciach vyzerá. Ako ma už moji starí rodičia a aj rodičia učili, rob všetko tak, aby to malo zmysel a úžitok pre všetkých. Som za to, aby sme sa všetci spojili a nie rozdeľovali. (Jeden múdry človek raz povedal: Múdry človek sa učí na chybách druhých a hlúpy na chybách vlastných.)

 

náš volebný program

Dovoľte, aby sme predstavili náš program na nadchádzajúce volebné obdobie. Ako nezávislí kandidáti sme sa rozhodli spojiť sily a posunúť Rusovce vpred. Poctivo sme si sami vyzbierali vaše podporné podpisy na kandidatúru, vypočuli si vaše pripomienky a podnety. V budúcnosti nebudeme zaviazaní žiadnej politickej strane. Budeme zaviazaní iba vám – Rusovčanom – našim voličom. A vďaka tomu budeme môcť slobodne plniť to, čo vám sľúbime, náš volebný program. 

Komunikácia

Starosta, poslanci a zamestnanci musia vedieť spolu komunikovať a rešpektovať sa navzájom. Spravujú spolu verejné zdroje a len spoločne sa to dá robiť skutočne dobre. Nastavíme komunikáciu a spoluprácu miestneho úradu aj smerom k verejnosti.

Doprava a bezpečnosť

• Budeme aj naďalej presadzovať vybudovanie kruhovej križovatky pre plynulejšiu premávku. Práve kruhový objazd by spravil rannú a večernú premávku plynulejšou.
• Budeme presadzovať riešenie odklonenia dopravy cez Rusovce, a to napojením sa na diaľnicu pri Čunove. Chceme docieliť, aby už NDS začala odbočku projektovať a zaradila ju do svojich investícií.
• Keď sa podarí napojiť cestu na diaľnicu pri Čunove, začneme presadzovať obmedzenia pre autá, ktoré cez Rusovce len prechádzajú. Aby si pre obmedzenia radšej vybrali cestu práve po diaľnici.
• Budeme presadzovať vhodnú parkovaciu politiku preRusovce a výhodnú pre Rusovčanov. Aby parkovacie miesta nezaberali celý deň autá obyvateľov iných obcí a návštevníkov, a tie zostali voľné pre Rusovčanov. Nájdeme lepšie a bezpečnejšie riešenie pre vodičov i chodcov v úseku Irkútska ulica tak, aby aktuálne riešenie iba neposúvalo problém s parkovaním návštevníkov na ďalšie ulice…
• Budeme sa naďalej snažiť o realizáciu predĺženie Gaštanovej aleje cyklochodníkom až na hrádzu. Vďaka tomu získajú Rusovce prepojenie s hrádzou aj v južnej časti.
• Dokončíme nedokončenú cyklotrasu pri autobusovom otočisku tak, ako bola pôvodne navrhnutá v projekte, teda prepojímenovú časť Rusoviec s pôvodnými Rusovcami.
• Radi by sme pokračovali v projekte zobojsmernenia jednosmerných ulíc pre cyklistov.
• Budeme presadzovať zokruhovanie cyklotrás, ktoré vedú cez Jarovce, Rusovce a Čunovo, aby boli navzájom prepojené.
• Budeme opäť pokračovať v rekonštrukcii chodníkov popri celej Balkánskej ulici.
• Vybudujeme nový chodník popri Irkútskej ulici, smerom na Maďarskú ulicu.
• Budeme presadzovať chodník na Lesníckej ulici tak, aby mohli chodci bezpečne prechádzať z Balkánskej ulice.
• Vybudujeme chodník na Maďarskej ulici, kde v súčasnosti nie je žiaden.
• Budeme presadzovať opravu ďalších ulíc v Rusovciach,ktoré sú v správe MČ. Napríklad Lesníckej. A dobudovanie osvetlenia na kratkej novej Colníckej.
• Osvetlíme priechody pre chodcov na začiatku a na konci Rusoviec - Hájová ulica a Pieskový hon tak, aby boli bezpečnejšie pre chodcov.
• So železnicami SR budeme rokovať, aby vlaky prechádzajúce Rusovcami trúbili menej.
• S vedením policajného zboru budeme hľadať možnosti, aby riešiť problémy so strelnicou. Pre zvýšenie bezpečnosti rozšírime kamerový systém?
Keďže doteraz nevieme o žiadnych nových projektoch, tak začneme ihneď pracovať na nových projektoch a vybavovať na ne potrebné povolenia, aby sme mohli čerpať prostriedky z EÚ a iných fondov..

Životné prostredie

• Presadíme zlepšenie stavebnej a technickej úrovne zberného dvora.
• Budeme podporovať výsadbu nových stromov a starostlivosť o zeleň v celej obci.
• Rusovce budú mať vlastného záhradníka, ktorý bude odborne a efektívne manažovať údržbu verejnej zelene.
• Prijmeme opatrenia, aby po prívalových dažďoch nevytápalo Keltskú, Latensku a ďalšie ulice v Rusovciach.
• Budeme pokračovať v enviro vzdelávaní detí v škole, a tiež širokej verejnosti.
• Premyslíme, ako Rusovce pripraviť na zmeny klímy, ktoré už začíname pociťovať.
• Po prvých krokoch k zelenšiemu námestiu budeme pokračovať v jeho ďalšom zazelenaní, prípadne vo vybudovaní veľkoplošných tienidiel, aby sme reflektovali zmeny klímy.

Kaštieľ a priľahlý park

Uvedomujeme si, že nie je v silách mestskej časti ani mesta zrekonštruovať kaštieľ s priľahlým parkom. Napriek tomu budeme vyvíjať tlak na kompetentných, aby sa čím skôr začala zmysluplná rekonštrukcia kaštieľa a parku.

Cestovný ruch

• Budeme podporovať rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky v Rusovciach. Vďaka rozvoju cestovného ruchu bude možné čerpať prostriedky z eurofondov na cezhraničnú spoluprácu.
• Budeme sa snažiť obnoviť výmenné pobyty s okolitými či prímorskými štátmi tak, ako tomu bývalo v dávnej minulosti.
• Cestovný ruch tiež prináša viac áut, či dokonca autobusov. Budeme hľadať plochy potrebné záchytné parkoviská.

Infraštruktúra

• V minulosti sa chodníkmi podarilo prepojiť dolný koniec s horným koncom Rusoviec na Balkánskej ulici, aj naďalej budeme presadzovať obnovu a revitalizáciu chodníkov v správe hl. mesta.
• Chceli by sme pokračovať v budovaní bezbariérých chodníkov v rámci celých Rusoviec.

Zánik Rusoviec odmietame!

Nikdy nepodporíme centralizáciu mesta a zánik samosprávy malých mestských častí najmä preto, aby o Rusovciach aj naďalej rozhodovali práve Rusovčania. A to prostredníctvom nimi volených zástupcov.

Hospodárenie

S energetickou krízou nevieme bojovať, ale vieme minimalizovať jej dopady na nás Rusovčanov. Musíme nainštalovať fotovoltické elektrárne na všetky budovy vo vlastníctve mestskej časti a v kombinácii s tepelnými čerpadlami tak vieme za minimálne náklady dosiahnuť veľké úspory. Šetriť vieme aj na samotnej správe a prevádzke budov a ušetrené finančné prostriedky tak budeme investovať do verejného priestoru a do vyššej kvality služieb v Rusovciach.

Výstavba

• Budeme hľadať nové plochy a pripravovať projekty pre nové nájomné obecné byty pre mladé rodiny, prípadne učiteľov.
• Opäť budeme trvať na tom, aby si Rusovce aj naďalej zachovali doterajší vidiecky ráz. Aj keď je už v Rusovciach zaregulovaná výstavba na 2 podlažia maximálne, evidujeme rôzne tlaky na navýšenie podlažnosti na 4 poschodia, čo je pre nás neprípustné a nedovolíme takéto zmeny. Aj naďalej budeme dbať na architektúru a úroveň verejných priestranstiev.
• Boli sme a aj naďalej budeme proti výstavbe sídliskového typu.
• Opäť ako jediní máme v programe, že budeme proti novým zmenám územnéhho plánu na ornej pôde, teda novej výstavbe.
• Boli sme a aj naďalej budeme zásadne proti výstavbe rodinných domov na plochách určených pre šport a zeleň.
• Odmietame opätovné otváranie územného plánu zóny sever a zmeny v povolenej výstavbe. Nedovolíme, aby sa tam stavali paneláky, ani dom na dome.
• V rámci celých Rusoviec doplníme lavičky a vybudujeme tak viac oddychových zón.

Služby

• Zameriame sa na optimalizáciu nákladov pri chode miestneho úradu.
• Je potrebné zamerať sa na zlepšenie služieb občianskej vybavenosti pre obyvateľov Rusoviec.
• Budeme podporovať revitalizáciu plochy pri zdravotnomstredisku, kde by malo vzniknúť nové zdravotné stredisko spolu s rozšírenými službami, novým obchodom, drogériou, bezbariérovou poštou, bankou, kaviarňou a námestím.
• Aj naďalej by sme chceli dohliadať na to, aby zveľaďovanie cintorín u jeho správcom pokračovalo. • Budeme aj naďalej podporovať rozvoj Miestnej knižnice a knižných búdok.
• Budeme presadzovať elektronizáciu miestneho úradu, aby sa ešte viac vecí dalo vybaviť elektronicky.
• Presadíme zavedenie mestského bikesharingu (požičovňu bicyklov, kolobežiek) aj do Rusoviec. (námestie, otočisko autobusov)
• Budeme presadzovať jednotný systém výhod, ktorý bude zvýhodňovať obyvateľov Rusoviec s trvalým pobytom, napríklad v oblasti služieb. • Budeme sa snažiť do zdravotného strediska získať nových lekárov.

Škola a škôlka

• Budeme presadzovať nadstavbu materskej školy, teda rozšírenie jej kapacít.
• Dokončíme nadstavbu školy, teda rozšírenie kapacity školy, aby rusovské deti mohli chodiť do školy v Rusovciach.
• Budeme sa snažiť čím skôr dokončiť školskú jedáleň, aby sa zvýšila stravovacia kultúra detí i seniorov.
• Budeme sa snažiť hľadať spôsoby, ako zvýšiť kvalitu školského stravovania detí.
• Budeme hľadať cestu, ako udržať ceny za stravnú jednotku na prijateľnej úrovni.
• Podporíme vybudovanie fotovoltariky na budove školy, aby sme boli sebestačnejší a pripravenejší na ťažké krízové časy.

Kultúra a šport

• Ako doteraz, tak aj naďalej by sme chceli podporovať DSF Gerulata, Kresťanskú ligu, DHZ Rusovce, MFK Rusovce a ďalšie aktívne občianske združenia.
• Naďalej budeme podporovať seniorov v Rusovciach.
• Spolu so susednými obcami a pánom farárom budeme hľadať riešenia pre vybudovanie opatrovníckeho centra pre seniorov.
• Budeme hľadať lepšie spôsoby v prípade starostlivosti o seniorov a hendikepovaných v Rusovciach. Napríklad v podobe rozvozu stravy, ak bude záujem.
• Radi podporíme rozvoj nových športových aktivít v Rusovciach.
• Vybudujeme nové miesto na šport aj pre väčšie deti. Vybudujeme skatepark pumptrack s detským ihriskom, kde nájdu relax deti aj dospelí.
• Naďalej budeme podporovať a spoluorganizovať tradičné kultúrne akcie pre mladých i starších.
• Budeme dbať o obnovu detských ihrísk v celých Rusovciach.
• Vybudujeme nové detské ihrisko na Mínešskej ulici, ktorého pozemok sme už na tento účel dávno získali.
• Radi podporíme aj mladú generáciu dobrovoľných hasičov v Rusovciach.

RUSEKO

Miestny podnik Ruseko by malo tiež prejsť refreshom, hlavne po personálnej stránke - väčšia motivácia pre zamestnancov a taktiež materiálno - technickom vybavení. Rozšírit potom skálu služieb pre obyvateľov, ktoré by malo vykonávať v rámci údržby po celom území našej MČ

Vedenie mestskej časti a zastupiteľstvo

• Budeme dodržiavať zákony a rešpektovať vôľu rozhodujúceho orgánu - zastupiteľstva.
• Budeme dodržiavať rokovací poriadok, prinavrátime úroveň a slušnosť na pôdu miestnych zastupiteľstiev.
• Budeme rešpektovať vôľu Rady školy.
• Rusovské noviny vrátime vyváženým obsahom späť Rusovčanom, platiteľom daní.
• Odpočet práce zastupiteľstva a starostu. teraz sme sa odpočtu práce vedenia MČ nedočkali.

Prejsť na začiatok