Deň Rusoviec alias Vatra 2022

Od vzniku OZ Rusovčan sme sa pravidelne zúčastňovali na Dni Rusoviec. Zrejme si spomínate. Keď bolo málo stánkarov, tak sme si odpracovali aj prácu v stánku.

Iné ročníky sme prispeli ku kultúrnym aktivitám, alebo sme sa snažili priniesť novinky vo forme fotenia pri foto stene, veľkého stanu s tulivakmi, zariadili sme lietanie lietadlom nad Rusovcami či ex- kurziu po Rusovciach vláčikom Prešporáčikom a mnohé iné atrakcie.

Tešili sme sa aj na tento ročník, na stretnutie s Rusovčanmi. Preto sme podali oficiálnu žiadosť o miesto na stánok počas Dňa Rusoviec. Prekvapila nás však zamietavá odpoveď z úradu, že sa nemôžeme zúčastniť, lebo hudobné skupiny majú v podmienkach, že podujatie nebude slúžiť na propagáciu žiadneho politického subjektu alebo s politikou spájaného subjektu.

Odhliadnuc od toho, že Občianske zdru- ženie Rusovčan nie je žiaden politický subjekt, tak ako napríklad DFS Gerulata, Kukulienka či DHZ Rusovce a

iné OZ v Rusovciach, stačilo v zmluvných pod- mienkach uviesť, čo je neželané či zakázané. Zmluvné podmienky vystupujúcich sme si pozreli a nič také sa tam neuvádza. Nebývalo to nikdy zvykom, obmedzovať prístup na akcie. Pred štyrmi rokmi si na tejto akcii dokonca zbieral podpisy aj súčasný primátor s našou terajšou starostkou.

Akcie sa vtedy zúčastnili aj všetci kandidáti na primátora. Rusovce boli otvorené pre všetkých. Nepochybujeme, že na pódiu z funkcie starostky a primátora vystúpia aj tento rok. Takže to skôr vyzerá na vytlačenie všetkých ostatných a konkurencie z podujatia. A za peniaze všetkých Rusovčanov, ktorí platia túto akciu z obecného rozpočtu.

Nevadí, nejako sa zariadime…

Prejsť na začiatok