občianske aktivity

Tradičná fašiangová zabíjačka 2023

Starosta Rusoviec a poslanci miestneho zastupiteľstva v Rusovciach Vás srdečne pozývajú na TRADIČNÚ FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU Počas dňa sa môžete tešiť na ochutnávku čerstvých zabíjačkových špecialít, na skvelú atmosféru v sprievode hudby a Rusovčanov a chýbať nebudú ani detské dielničky pre najmenších návštevníkov.

Deň Rusoviec alias Vatra 2022

Od vzniku OZ Rusovčan sme sa pravidelne zúčastňovali na Dni Rusoviec. Zrejme si spomínate. Keď bolo málo stánkarov, tak sme si odpracovali aj prácu v stánku. Iné ročníky sme prispeli ku kultúrnym aktivitám, alebo sme sa snažili priniesť novinky vo forme fotenia pri foto stene, veľkého stanu s tulivakmi, zariadili sme lietanie lietadlom nad Rusovcami […]

Spomienky na kultúrnu minulosť

Všetci si určite z minulých volieb pamätáme jedno z predvolebných hesiel súčasnej starostky, ktoré je možné dodnes nájsť na: http://www.prenasprerusovce.sk/volebny-program/) v bode TRADIČNÁ OBEC ROZVÍJA TRADÍCIE. Áno, mám na mysli práve kultúru v obci a podporu a rozvoj tradičných podujatí. Dnes, po „úspešných tradičných hodoch“, sa zamýšľam nad tým, aký posun v tejto oblasti nastal. […]

Keď je včelár lekárom pre svoje včely

Varroa destructor – Klieštik včelí je vonkajší parazitický roztoč, ktorý útočí na včely a živí sa nimi. Ochorenie spôsobené roztočmi sa nazýva varroóza. Klieštik včelí bol do Európy dovlečený z Ázie nemeckými vedcami zo Včelárskeho výskumného ústavu (Bieneninstitut Oberursel) v roku 1977 za účelom skúmania, odvtedy sa nezadržateľne šíri takmer po celom svete.V Európe sa […]

Noc kostolov 2022

Po vynútenej pandemickej prestávke organizovala Farnosť Rusovce tento rok opäť podujatie Noc kostolov. Po úspeš- ných minulých nasvieteniach Kostola sv. Magdalény ma aj tentokrát oslovila Farská rada s tým, či by sme nepomohli s nasvietením kostola. Rozdiel bol v tom, že tento raz sa nasvecovali hneď tri kostoly. Okrem Kostola sv. Márie Magdalény tiež evanjelický […]

Keď včielky priletia do školy

Zavčas rána bzučia včielky, že navštívia každý kvet. Nabzučia sa veru veľa, kým vyrobia sladký med. Ako to vyzerá v úli, ako rozpoznať jednotlivých členov včelieho spoločenstva a mnohé iné zaujímavosti zo života včiel, sa chceli dozvedieť druháci z našej Základnej školy v Rusovciach nielen z učebníc na hodinách prvouky. A tak sme s radosťou […]

Aby sa nezabudlo…

Keďže sme sa vám s našimi novinami Rusovčan dlhšiu dobu neprihovorili, radi by sme sa spätne vrátili ku koncoročným udalostiam, za ktoré by sme, okrem iného, radi vyjadrili dodatočnú vďaku. Ešte koncom novembra sme zorganizovali dobročinnú zbierku šatstva pre ľudí bez domova a súčasne tiež zbierku pre opustené zvieratká v Útulku Tuláčik. Počas tejto celodennej […]

Mimoriadne rokovanie bolo úspešné

Iniciatíva kolegu Rada Jenčíka na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva sa vyplatila. Uplynulé zasadnutie sa nieslo v duchu záujmu pre Rusovce a Rusovčanov. Aj napriek tomu, že niektorí poslanci majú rozdielny názor, väčšinu sa podarilo presvedčiť. Podarilo sa nám: Presadili a schválili sme fi nančné prostriedky na prepravu detí na plavecké výcviky. Práve plávanie je jeden z najkomplexnejších […]

Všetko pre zdravie najzraniteľnejších Rusovčanov

Ihneď, ako nám to protipandemické opatrenia umožnili, vybrali sme sa za našimi najstaršími a najmladšími spoluobčanmi. Venovali sme im Rusovský med, ktorý má blahodarné účinky na zdravie a na posilnenie imunitného systému. V mene všetkých členov OZ Rusovčan sa so zástupkyňami Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov stretli poslanci Fero Lošonský a Rado Jenčík. Tí im […]

Vodovod na cintoríne

Možno ste si všimli, že na cintoríne sa opakovane prekladala vodovodná batéria. Dôvodom bolo nešťastné rozhodnutie bývalého riaditeľa spoločnosti Marianum. Ten sa, žiaľ, svojvoľne a bez udania dôvodu rozhodol preložiť vodovodnú batériu do tesnej blízkosti domu smútku, čo spôsobilo problém nielen Rusovčanom, ale aj samotnej pohrebnej službe pri smútočných obradoch. So žiadosťou o nápravu sa […]

Prejsť na začiatok