Všetko pre zdravie najzraniteľnejších Rusovčanov

Ihneď, ako nám to protipandemické opatrenia umožnili, vybrali sme sa za našimi najstaršími a najmladšími spoluobčanmi. Venovali sme im Rusovský med, ktorý má blahodarné účinky na zdravie a na posilnenie imunitného systému.

V mene všetkých členov OZ Rusovčan sa so zástupkyňami Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov stretli poslanci Fero Lošonský a Rado Jenčík. Tí im odovzdali všetky fľaštičky s medom, ktoré sme počas minuloročného stáčania naplnili. A keďže ohrození sú i pedagógovia, tak sa chalani vybrali aj za pánom riaditeľom ŽŠ a MŠ Rusovce, aby prostredníctvom neho med dostali aj naši učitelia. Pri tejto príležitosti sme súčasne spolu s medom venovali tak seniorom, ako aj vedeniu základnej a materskej školy i stále potrebné respirátory.

Deti nám skrášlili nové úle

No zabudnúť nemôžem ani na ďalšiu milú aktivitu, ktorej sme sa stihli povenovať. Keďže nám na včelíne pribudli nové včelie rodinky a bolo nevyhnutné pripraviť im nové úle, tak sme sa rozhodli osloviť v tejto súvislosti vedenie Súkromnej ZUŠ v Rusovciach. Ku Svetovému dňu včiel, ktorý sa konal 20. mája, nám tamojšie talentované deti pripravili krásne pomaľované úle, na ktoré je radosť sa pozerať. Touto cestou chceme mladým umelcom poďakovať a pevne veríme, že už čoskoro budeme môcť začať s usporadúvaním náučných výletov práve po stopách Rusovského medu…

Prejsť na začiatok