Author : Radovan Jenčík

Otočisko a skatepark

Viacerí sa ma pýtate, kedy bude a prečo ešte nie je otvorené otočisko autobusov, hoci sa na ňom žiadne stavebné práce nevykonávajú. Podľa zmluvy so stavebníkom malo byť odovzdané 30.6.2022. Od vedenia MČ som sa toho veľa nedozvedel. Asi len to, čo všetci, a teda, že BVS vymenilo starú rúru za novú a tým pádom […]

Zvládneme parkovanie v Rusovciach?

Je veľmi pravdepodobné, že po zavedení celomestskej parkovacej politiky sa z priľahlých, malých mestských častí, stanú záchytné parkoviská. V našom prípade stačí, keď Petržalka spustí svoj parkovací systém a spoplatní parkovanie na celom ich území. Od tohto momentu začnú tzv. pendleri parkovať všade tam, kde to bude zadarmo a za prácou sa budú presúvať MHD. […]

Naozaj nemohli byť skôr?

Autobusové otočisko a skatepark. Dlho sme na oba projekty čakali s argumentom od vedenia MČ, že sa musia robiť súbežne. V súčasnosti vidíme, že to nedáva zmysel, pretože tak otočisko, ako aj skatepark robia dve samostatné fi rmy a projekty na seba nenadväzujú. Na čo sa čakalo tak dlho? Začnem mojou iniciatívou – skateparkom. Je […]

Vrecový zber smetia

Len nedávno som sa dozvedel, že aj Rusovce sa od septembra zapoja do vrecového zberu triedeného odpadu z domácností. Mne osobne sa to nepáči a viackrát som na to upozorňoval na našom miestnom, i na mestskom zastupiteľstve. Vec sa má tak, že na vrecový zber nevidím dôvod. Spoločnosť OLO a.s., ktorá má ročne miliónové zisky […]

Vodovod na cintoríne

Možno ste si všimli, že na cintoríne sa opakovane prekladala vodovodná batéria. Dôvodom bolo nešťastné rozhodnutie bývalého riaditeľa spoločnosti Marianum. Ten sa, žiaľ, svojvoľne a bez udania dôvodu rozhodol preložiť vodovodnú batériu do tesnej blízkosti domu smútku, čo spôsobilo problém nielen Rusovčanom, ale aj samotnej pohrebnej službe pri smútočných obradoch. So žiadosťou o nápravu sa […]

Autobusová zastávka

Milo ma prekvapila interakcia Rusovčanov pri téme obmeny starej zastávky MHD. Dlho som mal v hlave uložené požiadavky z minulosti, že túto zastávku treba vymeniť. V momente, ako som verejne infor- moval o jej možnej výmene v nadchádzajúcom období, začal som dostávať množstvo požiadaviek na to, aby sme zastávku nevymieňali a ponechali si tú pôvodnú. […]

Dve priority na rok 2021

Jedna z mojich dvoch priorít v pozícii mestského poslanca na tento rok pôjde na revitalizáciu zelene pri chodníku na Balkánskej ulici. Chodník od Gaštanovej aleje až do centra Rusoviec sa v minulých rokoch rekonštruoval v etapách, tiež v rámci mojich poslaneckých priorít. No nakoľko mám pocit, že tento chodník nie je bez zrevitalizovanej zelene riadne […]

Zákaz vstupu na Sysľovské polia?!

Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Okresným úradom Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie, spolu s Okresným riadi- teľstvom PZ SR Bratislava V, upozorňujú na to, že v rámci chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia v katastri Jarovce, Rusovce a Čunovo, je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb. Prístup […]

Spia včely v zime?

Keďže sa už nejaký ten piatok aktívne venujeme včelárstvu, ktoré nás nadchlo a ktorého význam je nezastupiteľný, rozhodol som sa, že vás budem pravidelne informovať nielen o tom, čo majú naše rusovské včely nové. Spoločne sa budeme o tomto úžasnom hmyze učiť rôzne zaujímavé fakty, ktoré ste možno netušili. Žiaden iný hmyz v živote človeka […]

Prejsť na začiatok