Dve priority na rok 2021

Jedna z mojich dvoch priorít v pozícii mestského poslanca na tento rok pôjde na revitalizáciu zelene pri chodníku na Balkánskej ulici. Chodník od Gaštanovej aleje až do centra Rusoviec sa v minulých rokoch rekonštruoval v etapách, tiež v rámci mojich poslaneckých priorít. No nakoľko mám pocit, že tento chodník nie je bez zrevitalizovanej zelene riadne dokončený ako celok, rozhodol som sa trochu tomu pomôcť.

Podobné projekty, okrem toho, že majú byť funkčné, môžu byť aj pekné. V týchto dňoch prebieha finalizácia plánu zelene a následne dôjde aj k realizácii. Moje zadanie bolo také, aby bola nová zeleň ľahko udržiavateľná, aby nebránila výhľadu vychádzajúcim autám z priľahlých nehnuteľností a aby bola dlho kvitnúca. S realizáciou výsadby zelene by sa malo začať ešte tento rok.

Druhá priorita

Moja druhá poslanecká priorita je už dlhodobo viazaná na realizáciu projektu Skatepark Rusovce. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v minulosti objednalo a zaplatilo naše Občianske združenie Rusovčan. Následne sme tento projekt odovzdali na miestnom zastupiteľstve do rúk pani starostky Tulekovej s tým, že potrebnú dokumentáciu pre realizáciu vieme doobjednať aj zaplatiť a ak sa mestská časť rozhodne pre realizáciu tohto nášho projektu. Zároveň sme ponúkli spoluprácu aj v tom, že ak by sa skatepark budoval, tak prostredníctvom OZ Rusovčan vieme toto športovisko vybudovať za cca 50 tisíc eur. Teda lacnejšie, než ako keby ho budovala MČ sama.

Na moje sklamanie sa vo veci napokon dlho nič nedialo. A to napriek tomu, že v rozpočte našej MČ sme mali schválené financie a aj v meste bolo už od začiatku viazaných na tento projekt 20.000 eur, ako moja priorita. Nakoniec MČ požiadala o dotáciu z dotačnej schémy magistrátu pre podporu športu, čo je fajn, len sme stratili dva roky. A navyše peniaze z fondu sme mohli čerpať na iné,ďaľšie športovisko pre deti. Aj touto cestou ďakujem všetkým kolegom v mestskom zastupiteľstve, ktorí nám pomohli získať na tento projekt celkovo 60 tisíc eur.

Prejsť na začiatok