O Občianskom združení

Sme Rusovčania – aktívni ľudia z Rusoviec, ktorým na nich záleží. Vždy sme sa v našej MČ pokúšali veci posúvať vpred. Navyše sa snažíme spájať aktívnych ľudí, ktorým rovnako záleží na prostredí, v ktorom žijú. Či už je to vďaka kultúre alebo pri celkovom zlepšovaní života. Niektorí z nás sú poslanci, no väčšina nie. Všetkých nás spája rovnaká snaha o to, aby Rusovce napredovali. Vďaka tomu sa nám pár vecí podarilo zrealizovať.

V Rusovciach sme pred rokmi začali tradíciu osádzania a ozdobovania vianočného stromu na námestí, usporadúvanie vianočných trhov, organizáciu Rusovských hodov, tradičného Plesu Rusovčan či spoluorganizovanie osláv MDD.

Vďaka nám bola znovuotvorená miestna knižnica. V minulosti sme tiež organizovali Rusovský beh a postavili prvé workoutové ihrisko. Spoluorganizovali sme aj Deň Rusoviec, známejší ako Vatra. Vymysleli a pripravili sme projekt pre budúci skatepark, do Rusoviec sme vrátili včely, pričom momentálne sa staráme o pätnásť úľov. A mnoho iného.
Pripravujeme aj ďalšie projekty, o ktorých vás čoskoro budeme informovať.

naše piliere

V našom združení staviame na základných pilieroch, ktoré nás neustále inšpirujú v tvorbe nových aktivít. Do projektov sa zapájame my, no sme radi aj za pomoc od aktívnych ľudí. Pokrývame spoločnými silami všetky oblasti tak, aby sme priniesli obom stranám úžitok.

RODINA A SOCIÁLNA OBLASŤ

Čas s rodinou je na nezaplatenie. Našou snahou je vytvárať aktivity a príjemné prostredie pre rodiny s deťmi, aby vždy mali miesto kam ísť a kde tráviť spoločné chvíle.

KULTÚRA A ŠPORT

V zdravom tele zdravý duch! Preto myslíme aj na fyzickú kondíciu a aktívny život všetkých obyvateľov Rusoviec. Dbáme na to, aby si každý našiel svoju formu kultúrneho a športového vyžitia.

ROZVOJ RUSOVIEC

Chceme, aby Rusovce boli prosperujúcim miestom pre život. Do aktivít na skvalitnenie prostredia zapájame všetkých, ktorým nie je ľahostajné, kde žijú.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Príroda je pre mnohých z nás útočiskom. Robíme všetko preto, aby sme ju chránili a zveľaďovali. Od výsadby stromov až po chov včielok.

VEREJNÁ SPRÁVA

Amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. Lectus dui vel dignissim velit erat quis urna.

DOBROVOLNÍCTVO

Amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. Lectus dui vel dignissim velit erat quis urna.

o.z. rusovčan

V našom občianskom združení máme ľudí, ktorých životy sú úzko prepletené s Rusovcami. Snažia sa urobiť maximum pre to, aby obyvatelia boli hrdí na miesto, v ktorom žijú.

František Lošonský

predseda O.z. Rusovčan

RADOVAN JENČÍK

člen O.z. Rusovčan

Mgr. VERONIKA VANDRÁŠEKOVÁ

členka O.z. Rusovčan

Mgr. PETER FILAGA

člen O.z. Rusovčan

JOZEF KARÁCSONY

člen O.z. Rusovčan

PETER HORVÁTH

člen O.z. Rusovčan

Ing. MARTIN KUBÁNKA

člen O.z. Rusovčan

Ing. VLADIMÍR MICHNIEWICZ

člen O.z. Rusovčan

Have Any Questions?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hendrerit massa condimentum enim, nisl vitae. Ultricies aliquet proin egestas donec viverra turpis luctus gravida ipsum.

Prejsť na začiatok