František Lošonský

Som podnikateľom v oblasti predaja, servisu vozidiel a starostlivosti o vozové parky, som aktívnym športovcom, otec dvoch detí.

Vyrastal som v Rusovciach, ale po skončení školy som niekoľko rokov býval v inej MČ. Vždy som sa chcel vrátiť a bývať aj s rodinou v Rusovciach, možno práve pre charakter tejto mestskej časti – atmosféra a pokoj vidieka s výnimočnými možnosťami pre oddych a rekreáciu a to len na skok od mesta. Aj v rokoch keď som tu nežil, takmer každodenne som sem chodil, lebo som nikdy neprestal byť aktívnym členom MFK Rusovce, ktorý je mojou „srdcovkou“. Keďže už tu pár rokov opäť žijem aj so svojou rodinou, priamo sa ma dotýka dianie v našej MČ. A čím dlhšie tu žijem, tým viac pociťujem potrebu zaujímať sa o veci verejné.

Za posledné štyri roky som sa veľa naučil a spoznal prácu poslanca v našej MČ. Verím, že som bol prínosom pre obyvateľov aj ako predseda OZ Rusovčan, ktorého členovia  výrazne pomáhali pri budovaní a skrášľovaní našej MČ. Myslím, že svojou činnosťou výrazne prispeli k zachovaniu vedeckého rázu našej dedinky a prispeli k vytvoreniu atmosféry spolupatričnosti. Bol by som rád keby som mohol POKRAČOVAŤ v práci pre naše Rusovce

Záleží mi na tom aké budú Rusovce o pár rokov, aké ich odovzdáme ďalším generáciám, ale aj to aké sú dnes – čo ponúkajú svojim obyvateľom – malým aj veľkým, starým aj mladým, pôvodným aj novo- prisťahovaným.  Záleží mi na tom, aby prostredie v ktorom žijem bolo čisté, prívetivé a útulné. Záleží mi na tom,  aby naša MČ poskytovala svojím obyvateľom kvalitný priestor na život – počnúc infraštruktúrou, službami, dopravou, školstvom až po možnosti športového a kultúrneho vyžitia.

Možno preto, že  naša mestská časť sa rýchlo rozrastá a prílev nových obyvateľov vehementne obhajujúcich svoje záujmy je novou skúsenosťou pre starousadlíkov.

Možno preto, že Rusovce boli vždy spomedzi okolitých dedín, tou najotvorenejšou MČ a roky tu boli schopné spolunažívať viaceré národnosti a dohodli sa i keď hovorili rôznymi jazykmi.

Mám rád túto rôznorodosť a kozmopolitnosť. Kozmopolitná spoločnosť je otvorená, akceptujúca, schopná kompromisov a v takej spoločnosti by som chcel žiť.

Preto vravím zachovajme si to a pokračujme v nastavenom trende :

Rusovce – lepšie a krajšie

Každý z nás je jedinečný, dá sa povedať iný, máme iné záujmy a napriek tomu sme sa dokázali spojiť , aby sme žili v lepšej spoločnosti a v krajšom prostredí.

Spájame nielen starú časť Rusoviec s novou, spájame starých a mladých, všetkých, ktorým záleží na Rusovciach, aby mohli rásť , rozvíjať sa a užívať si život v MČ, ktorá toho ponúka tak veľa. 

Chceme pokračovať hlavne preto, aby sme ponúkli promptné riešenie pálčivých problémov našej MČ.

Ja osobne by som rád užšie spolupracoval s Mestským policajtom prideleným našej MČ  – ideálne by bolo, keby sa nám podarilo, aby túto funkciu vykonával človek, ktorý v Rusovciach aj žije a nie len pracuje. Mal by dbať na dodržiavanie VZN o poriadku a čistote v našej MČ. Chcel by som sa osobne pričiniť o definitívne vyriešenie problému s udržiavaním čistoty po psoch a koňoch.

Chcel by som ponúknuť moju osobu ako “Koordinátora” pre Občianske združenia a spolky na území MČ. ako napr. Kukulienka, hasiči, MFK, dôchodcovia -myslím si že na mnohých akciách organizovaných mestskou časťou tieto organizácie spolupracujú a ich spolupráca by bola efektívnejšia ak by bol k dispozícii človek, ktorý by túto spoluprácu zastrešoval a koordinoval.

články od autora

Vodu kážu, víno pijú

Mám pocit, že momentálne by radi na svoju minulosť zabudli ľudia, ktorí systematicky desať rokov spochybňovali každú aktivitu...

Nadstavba či nová výstavba?

Snáď každý okoloidúci si na Kovácsovej ulici všimol, že sa konečne začalo s nadstavbou a prístavbou školy. Na...

Prejsť na začiatok