Nadstavba či nová výstavba?

Snáď každý okoloidúci si na Kovácsovej ulici všimol, že sa konečne začalo s nadstavbou a prístavbou školy. Na konci štvorročného volebného obdobia.

Pre mnohých Rusovčanov a nás nevynímajúc, je zároveň veľkým prekvapením, že sa na školskú jedáleň nenadstavuje, ale že sa celá zbúrala. Hoci aj na plote visí tabuľa s oznamom o Rekonštrukcii a nadstavbe podporenej z prostriedkov EÚ. Až následne sme sa z obecných novín dozvedeli, že hoci statický posudok na budovu z roku 2018 hovoril o tom, že sa nadstavovať dá, aktuálne sa vraj počas úvodných prác zistilo, že steny sú v horšom stave, ako sa predpokladalo. Oslovili sme preto odborníka z oblasti stavebníctva, podľa ktorého sa takéto niečo síce stať môže, no prinajmenšom ide o nezvyčajný postup, ak sa niekto rozhodne za chodu z nadstavby spraviť novostavbu. Statik totiž pri projekte musel rátať so všetkými možnosťami a pripraviť opatrenia, ako sa má pri takejto špecifi ckej rekonštrukcii postupovať. Inými slovami, mal presne navrhnúť postup prác.

Dva nové, nepriznané posudky
Na celej veci je ešte zaujímavejšie, že na obecnej stránke sme nenašli objednávku iba na statický posudok z roku 2018, na ktorý sa starostka v súčasnosti odvoláva, pretože bol vyhotovovaný ešte minulým vedením obce. Akosi opomína iný fakt, a ten, že terajšie vedenie mestskej časti si objednalo aj dva novšie posudky! V roku 2019 bol objednaný znalecký posudok na statiku za 720 eur a druhý v roku 2020 za rovných 3 tisíc eur. Ten nesie názov revízia projektu statiky a projektu pre realizáciu. O tieto sme vedenie MČ žiadali, alen edostali sme ani jeden. Údaje o objednávke nea úhrade dokumentov sú ľahko dohľadateľné na stránke MČ.

Pán si to vraj nepraje…
V zmysle zákona o sprístupňovaní informácií sme tieto dva nové posudky od vedenia MČ vypýtali, aby bolo možné zistiť, či pri zbúranej stavbe pochybil statik alebo zhotoviteľ stavby. Žiaľ, napriek tomu, že na ne máme právo, posudky sme nedostali s odpoveďou vedenia MČ, že si to neželá pán, ktorý ich vyhotovoval. Ďalšia anomália, s ktorou sme sa doposiaľ nestretli. Ak si totiž mestská časť objednala a preukázateľne riadne zaplatila za vyhotovenie statických posudkov, tieto dokumenty sa automaticky stávajú majetkom mestskej časti – a teda nás všetkých Rusovčanov, keďže sa platili z našich daní. Takže z toho vyplývajú dve veci. Škola jedného dňa napokon bude. No asi neskôr a za viac peňazí… A ešte aktualita na záver. Na mimoriadnom zastupiteľstve koncom mája sa nám podarilo presadiť, aby bol pre poslancov zriadený kontrolný deň na stavbe školy. Z dôvodu, aby sme sa nedozvedali informácie len z obecných novín a mohli sa ako poslanci oboznámiť s harmonogramom prác a o ďalších postupoch priamo na mieste stavby. A mohli tak informovať ďalej vás, občanov Rusoviec. Prvý kontrolný deň nás čaká 9.6.2022. Budeme vás informovať. Celú odpoveď úradu nájdete po načítaní QR kódu.

Prejsť na začiatok