Month: jún 2021

Všetko pre zdravie najzraniteľnejších Rusovčanov

Ihneď, ako nám to protipandemické opatrenia umožnili, vybrali sme sa za našimi najstaršími a najmladšími spoluobčanmi. Venovali sme im Rusovský med, ktorý má blahodarné účinky na zdravie a na posilnenie imunitného systému. V mene všetkých členov OZ Rusovčan sa so zástupkyňami Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov stretli poslanci Fero Lošonský a Rado Jenčík. Tí im […]

Vrecový zber smetia

Len nedávno som sa dozvedel, že aj Rusovce sa od septembra zapoja do vrecového zberu triedeného odpadu z domácností. Mne osobne sa to nepáči a viackrát som na to upozorňoval na našom miestnom, i na mestskom zastupiteľstve. Vec sa má tak, že na vrecový zber nevidím dôvod. Spoločnosť OLO a.s., ktorá má ročne miliónové zisky […]

Bociany nás opustili

Takmer každoročne sme sa tešili na jar a príchod bocianej rodinky na Keltskú ulicu. Ešte v roku 2019 sme pozorovali ako prileteli a neskôr sme sa kochali aj mladými bocianmi. Ako sa z hniezda učili lietať. Na jar 2020 dala MČ vyčistiť toto hniezdo a žiaľ, následne v roku 2020 a ani tento rok, sme […]

Skúsme prestať porušovať zákony

Zákaz spaľovania zeleného odpadu v záhradách rodinných domov, je v našej MČ tabu. Pritom ide o zákonom definované nariadenie. Bývam v Rusovciach od detstva a pamätám si, že na jar a na jeseň sa pálil záhradný odpad a pokladali sme to za sa- mozrejmé. To, že ten dym obťažuje susedov a zaťažuje naše životné prostredie, […]

Vodovod na cintoríne

Možno ste si všimli, že na cintoríne sa opakovane prekladala vodovodná batéria. Dôvodom bolo nešťastné rozhodnutie bývalého riaditeľa spoločnosti Marianum. Ten sa, žiaľ, svojvoľne a bez udania dôvodu rozhodol preložiť vodovodnú batériu do tesnej blízkosti domu smútku, čo spôsobilo problém nielen Rusovčanom, ale aj samotnej pohrebnej službe pri smútočných obradoch. So žiadosťou o nápravu sa […]

Bývalý dlhoročný starosta Rusoviec Dušan Antoš: „Podľa mňa peniaze v rozpočte patria ľuďom a nie úradníkom“

Stretávame ho pravidelne s dobrou náladou na bicykli či pešo v novších i starších častiach Rusoviec. A tak sme sa s bývalým starostom Dušanom Antošom spojili a spravili s ním rozhovor. Doslova o všeličom. Sledujete dianie v Rusovciach naďalej? Sledujem. Denne sa stretávam a rozprávam s ľuďmi, čítam noviny, ktoré vychádzajú v Rusovciach a dokonca […]

Autobusová zastávka

Milo ma prekvapila interakcia Rusovčanov pri téme obmeny starej zastávky MHD. Dlho som mal v hlave uložené požiadavky z minulosti, že túto zastávku treba vymeniť. V momente, ako som verejne infor- moval o jej možnej výmene v nadchádzajúcom období, začal som dostávať množstvo požiadaviek na to, aby sme zastávku nevymieňali a ponechali si tú pôvodnú. […]

Rada školy v Rusovciach

Z času na čas sa ma ako bývalej členky školskej rady pýtate na našu školu v Rusovciach. Na nadstavbu, na predražené stravné, atď. Pravda je taká, že členstvo v rade školy mne, aj zvyšným poslancom, zaniklo už v roku 2020. Rada školy má 11 členov a zastúpenie v nej majú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy, […]

Dve priority na rok 2021

Jedna z mojich dvoch priorít v pozícii mestského poslanca na tento rok pôjde na revitalizáciu zelene pri chodníku na Balkánskej ulici. Chodník od Gaštanovej aleje až do centra Rusoviec sa v minulých rokoch rekonštruoval v etapách, tiež v rámci mojich poslaneckých priorít. No nakoľko mám pocit, že tento chodník nie je bez zrevitalizovanej zelene riadne […]

Prejsť na začiatok