Author : Peter Golej

Podpora mládeže MFK Rusovce

Náš futbalový klub sa dlhodobo úspešne venuje práci s mládežou. V súčasnej neľahkej hospodárskej situácii je fungovanie športových organizácii, najmä mládežníckych, absolútne závislé od ochoty a dobrovoľnosti športovo zapálených funkcionárov, trénerov i rodičov. Vytvárať už spomínané kvalitné materiálne podmienky na športovú prípravu, je možné len za fi nančnej a materiálnej pomoci. Týmto ďakujem myšlienkam priaznivo naklonených […]

Prejsť na začiatok