Author : Peter Filaga

Vráťme sa k mimoriadnemu rokovaniu

V minulom čísle Rusovčana som písal o úspešnom mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, počas ktoré- ho sa nám podarilo schváliť prostriedky z rozpočtu na prepravu detí z MŠ a ZŠ. Tie slúžili na ich prepravu počas plaveckých výcvikov. Zároveň sa mali obstarať nové kotolne bez vynaloženia prostriedkov z rozpočtu našej mestskej časti. Bohužiaľ, pri kotolniach sme […]

Mimoriadne rokovanie bolo úspešné

Iniciatíva kolegu Rada Jenčíka na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva sa vyplatila. Uplynulé zasadnutie sa nieslo v duchu záujmu pre Rusovce a Rusovčanov. Aj napriek tomu, že niektorí poslanci majú rozdielny názor, väčšinu sa podarilo presvedčiť. Podarilo sa nám: Presadili a schválili sme fi nančné prostriedky na prepravu detí na plavecké výcviky. Práve plávanie je jeden z najkomplexnejších […]

Skúsme prestať porušovať zákony

Zákaz spaľovania zeleného odpadu v záhradách rodinných domov, je v našej MČ tabu. Pritom ide o zákonom definované nariadenie. Bývam v Rusovciach od detstva a pamätám si, že na jar a na jeseň sa pálil záhradný odpad a pokladali sme to za sa- mozrejmé. To, že ten dym obťažuje susedov a zaťažuje naše životné prostredie, […]

Rusovskí hasiči môžu pomáhať už aj vo vode

Ambíciou našich hasičov je neustále sa zdokonaľovať. A to v odbornej pripravenosti, ako aj vo vybavenosti zboru potrebnou technikou. V okolí Rusoviec sa nachádzajú viaceré vodné nádrže a neďaleko tečie veľtok Dunaj, kde dochádza z času na čas k rôznym nepredvídaným udalostiam, ktoré si vyžadujú zásahové akcie. Ako miestni hasiči sme mali už dlhšiu dobu zámer […]

Hasiči sa konečne dočkali

Napriek tomu, že väčšinu z nás ochromila v roku 2020 korona a jej dôsledky, pre hasičov to neplatilo. Aj keď rok ešte neskončil, už teraz ho vieme vyhodnotiť ako perný, keďže sme museli riešiť požiare i lokálne záplavy. Okrem toho sa nám podarilo vylepšiť naše nevyhnutné požiarne vybavenie. Po tom, ako bola v roku 2018 […]

Prejsť na začiatok