Mimoriadne rokovanie bolo úspešné

Iniciatíva kolegu Rada Jenčíka na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva sa vyplatila. Uplynulé zasadnutie sa nieslo v duchu záujmu pre Rusovce a Rusovčanov. Aj napriek tomu, že niektorí poslanci majú rozdielny názor, väčšinu sa podarilo presvedčiť.

Podarilo sa nám:
Presadili a schválili sme fi nančné prostriedky na prepravu detí na plavecké výcviky. Práve plávanie je jeden z najkomplexnejších športov, ktorý prirodzene rozvíja pohybové schopnosti malých detí. Našim cieľom je vytvoriť podmienky na športovanie pre čo najväčší počet drobcov v Rusovciach. Skvelou správou je, že rodičia nemusia platiť za dopravu a deti to majú celé bezplatné.

Našli sme riešenie, ako obstarať nové kotolne do našej ZŠ a MŠ tak, aby naša mestská časť a ani naša škola nemuseli vynaložiť
ani jediné EURO na túto obnovu. Ide o tzv. kontraktingový model riešenia. Navyše, na základe pochôdzkového auditu, za ktorý vďačíme kolegynke z rady školy Ivete Neštrákovej a pánovi riaditeľovi Kunstovi, Jenčík do uznesenia navrhol obstarať okrem zdrojov tepla aj modernizáciu osvetľovacej sústavy a inštaláciu fotovoltickej elektrárne. Pri dnešných nestabilných a vysokých cenách za energie takto dosiahneme istú/čiastočnú sebestačnosť a všetky vynaložené náklady sa budú splácať z úspor.

Zaviedli sme pravidelné poslanecké prieskumy na stavbe „Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením
účelu”. Rekonštrukciu a nadstavbu školskej jedálne sprevádza množstvo nevyjasnených otázok. My poslanci sa
nevieme dopátrať k odpovediam, dokonca ani na otázky podľa paragrafu 211 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Aj to bol dôvod, pre ktorý Rado Jenčík navrhol pravidelné poslanecké prieskumy. Rusovčanky a Rusovčania si zaslúžia poznať pravdu. Keď sa chce, tak sa dá! Máme radosť, že sa našla podpora k dobrej veci pre Rusovce.

 

Prejsť na začiatok