Blog

Tradičná fašiangová zabíjačka 2023

Starosta Rusoviec a poslanci miestneho zastupiteľstva v Rusovciach Vás srdečne pozývajú na TRADIČNÚ FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU Počas dňa sa môžete tešiť na ochutnávku čerstvých zabíjačkových špecialít, na skvelú atmosféru v sprievode hudby a Rusovčanov a chýbať nebudú ani detské dielničky pre najmenších návštevníkov.

Celý článok

Deň Rusoviec alias Vatra 2022

Od vzniku OZ Rusovčan sme sa pravidelne zúčastňovali na Dni Rusoviec. Zrejme si spomínate. Keď bolo málo stánkarov, tak sme si odpracovali aj prácu v stánku. Iné ročníky sme prispeli ku kultúrnym aktivitám, alebo sme sa snažili priniesť novinky vo forme fotenia pri foto stene, veľkého stanu s tulivakmi, zariadili sme lietanie lietadlom nad Rusovcami […]

Celý článok

Spomienky na kultúrnu minulosť

Všetci si určite z minulých volieb pamätáme jedno z predvolebných hesiel súčasnej starostky, ktoré je možné dodnes nájsť na: http://www.prenasprerusovce.sk/volebny-program/) v bode TRADIČNÁ OBEC ROZVÍJA TRADÍCIE. Áno, mám na mysli práve kultúru v obci a podporu a rozvoj tradičných podujatí. Dnes, po „úspešných tradičných hodoch“, sa zamýšľam nad tým, aký posun v tejto oblasti nastal. […]

Celý článok

Otočisko a skatepark

Viacerí sa ma pýtate, kedy bude a prečo ešte nie je otvorené otočisko autobusov, hoci sa na ňom žiadne stavebné práce nevykonávajú. Podľa zmluvy so stavebníkom malo byť odovzdané 30.6.2022. Od vedenia MČ som sa toho veľa nedozvedel. Asi len to, čo všetci, a teda, že BVS vymenilo starú rúru za novú a tým pádom […]

Celý článok

Intenzívny plavecký výcvik

Žiaci základnej školy v Rusovciach počas dvoch mesiacov intenzívne zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti, zoznamovali sa s vodným prostredím, učili sa bezpečnosti v bazéne, ale hlavne mali zo všetkého plno radosti. Radi by sme poďakovali miestnemu poslancovi v Rusovciach – Radovanovi Jenčíkovi, riaditeľovi školy Rastislavovi Kunstovi, ako aj pani zástupkyni Diane Petrovičovej za ich ochotu a […]

Celý článok

Odmeny poslancov sa vytratili

Ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, ktorého som bola súčasťou, sa jednohlasne rozhodlo vzdať svojich poslaneckých odmien za túto dobrovoľnú aktivitu, a to v prospech Participatívneho rozpočtu obce. V Bratislave išlo v podstate o prelomový prístup, ktorý ani dnes nie je bežný. No ako poslanci sme si uvedomili, že čas a energia v našom súkromí, ktoré investujeme do […]

Celý článok

Keď je včelár lekárom pre svoje včely

Varroa destructor – Klieštik včelí je vonkajší parazitický roztoč, ktorý útočí na včely a živí sa nimi. Ochorenie spôsobené roztočmi sa nazýva varroóza. Klieštik včelí bol do Európy dovlečený z Ázie nemeckými vedcami zo Včelárskeho výskumného ústavu (Bieneninstitut Oberursel) v roku 1977 za účelom skúmania, odvtedy sa nezadržateľne šíri takmer po celom svete.V Európe sa […]

Celý článok

Vodu kážu, víno pijú

Mám pocit, že momentálne by radi na svoju minulosť zabudli ľudia, ktorí systematicky desať rokov spochybňovali každú aktivitu obce. Či už išlo o cyklochodník, rozpočet, výstavbu školy, nadstavbu škôlky a mnohé iné projekty. Kto má záujem zaspomínať si, nech si pozrie, o čo presne išlo. V minulosti starostka, ešte ako poslankyňa, nezahlasovala snáď ani za […]

Celý článok

Naše ihriská majú svetovú reklamu

Pekný deň prajem, vážení spoluobčania. V našich novinách veľa o športe nepíšeme, a tak som sa rozhodol trochu vás oboznámiť s naším netradičným športom nazývaným petangue. Je to jednoduchá hra, ku ktorej potrebujeme jednu malú drevenú guľôčku a dve alebo tri oceľové gule, cca o priemere 65 – 75 mm. Vyberieme si vhodnú plochu cca […]

Celý článok

Dôležité je držať sa faktov

Je chvályhodné, že MČ získala z EÚ fondov 2,5 mil. €, no stojí za zmienku pripomenúť, že priebeh samotnej nadstavby školy má veľký otáznik. Čo sa týka prípravy projektu na nadstavbu, ten bol pripravený až po stavebné povolenie. Financovanie, čo sa týka prostriedkov z EÚ, v r. 2018 sa len rozhodovalo o spôsobe financovania a […]

Celý článok

Neodstrkujme seniorov!

Uplynulé roky boli pre nás všetkých ťažké. Pre niekoho viac, pre iných menej. Prešli sme si mnohými skúškami a všetkých z nás to zmenilo. Stali sme sa opatrnejšími, izolovanejšími, zabudli sme sa rozprávať, počúvať, tolerovať, prijímať a rešpektovať aj iné názory, prestali sme dôverovať jeden druhému… Akoby sa vytratila empatia, schopnosť pomáhať si sa zmenila […]

Celý článok

Komunálne voľby 2022

Ako mnohí isto viete, tento rok sa budú konať komunálne voľby, ktoré budú prvý raz spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Ľudovo povedané, so župnými voľbami. Voľby boli vyhlásené na 29. október 2022. Keďže Rusovské noviny v poslednom vydaní neinformovali o týchto blížiacich sa voľbách, prinášame pár dôležitých termínov pre ľudí, ktorí by chceli […]

Celý článok

Byt pani starostky

Asi nie je žiadnym tajomstvom, že naša pani starostka býva spolu s manželom a rodinou v takzvanom obecnom nájomnom byte, ktorý jej bol pridelený ešte za bývalého starostu. Po voľbách v roku 2018 viacerí obyvatelia riešili, prečo sa bytu manželia Tulekovci nevzdajú a neuvoľnia miesto iným Rusovčanom v poradovníku, ktorí takýto byt skutočne potrebujú a […]

Celý článok

Vráťme sa k mimoriadnemu rokovaniu

V minulom čísle Rusovčana som písal o úspešnom mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, počas ktoré- ho sa nám podarilo schváliť prostriedky z rozpočtu na prepravu detí z MŠ a ZŠ. Tie slúžili na ich prepravu počas plaveckých výcvikov. Zároveň sa mali obstarať nové kotolne bez vynaloženia prostriedkov z rozpočtu našej mestskej časti. Bohužiaľ, pri kotolniach sme […]

Celý článok

Prečo som sa rozhodol kandidovať za starostu

Rusovce sú mojim rodiskom, prežil som tu svoje detstvo a rád by som u nás, v Rusovciach, prežil aj celý zvyšok života. Rozhodnutie neprišlo len tak, ale som Rusovčan a keby som chcel ignorovať dianie v našej mestskej časti, musel by som sa minimálne odsťahovať. A to určite nechcem. Zo skúseností viem, že to nebude […]

Celý článok

Noc kostolov 2022

Po vynútenej pandemickej prestávke organizovala Farnosť Rusovce tento rok opäť podujatie Noc kostolov. Po úspeš- ných minulých nasvieteniach Kostola sv. Magdalény ma aj tentokrát oslovila Farská rada s tým, či by sme nepomohli s nasvietením kostola. Rozdiel bol v tom, že tento raz sa nasvecovali hneď tri kostoly. Okrem Kostola sv. Márie Magdalény tiež evanjelický […]

Celý článok

Hárky

Radovan Jenčík Jencik-mesto Jencik-poslanec Jencik-starosta František Lošonský Lošonsky Jozef Karácsony karacsony Stanka Bruncviková Bruncvikova Peter Filaga Filaga Juraj Glazer – Opitz Glazer-Opitz Martin Kubánka Kubanka Veronika Vandrášeková Vandrasekova

Celý článok

Nadstavba či nová výstavba?

Snáď každý okoloidúci si na Kovácsovej ulici všimol, že sa konečne začalo s nadstavbou a prístavbou školy. Na konci štvorročného volebného obdobia. Pre mnohých Rusovčanov a nás nevynímajúc, je zároveň veľkým prekvapením, že sa na školskú jedáleň nenadstavuje, ale že sa celá zbúrala. Hoci aj na plote visí tabuľa s oznamom o Rekonštrukcii a nadstavbe […]

Celý článok

Keď včielky priletia do školy

Zavčas rána bzučia včielky, že navštívia každý kvet. Nabzučia sa veru veľa, kým vyrobia sladký med. Ako to vyzerá v úli, ako rozpoznať jednotlivých členov včelieho spoločenstva a mnohé iné zaujímavosti zo života včiel, sa chceli dozvedieť druháci z našej Základnej školy v Rusovciach nielen z učebníc na hodinách prvouky. A tak sme s radosťou […]

Celý článok

Zvládneme parkovanie v Rusovciach?

Je veľmi pravdepodobné, že po zavedení celomestskej parkovacej politiky sa z priľahlých, malých mestských častí, stanú záchytné parkoviská. V našom prípade stačí, keď Petržalka spustí svoj parkovací systém a spoplatní parkovanie na celom ich území. Od tohto momentu začnú tzv. pendleri parkovať všade tam, kde to bude zadarmo a za prácou sa budú presúvať MHD. […]

Celý článok

Aby sa nezabudlo…

Keďže sme sa vám s našimi novinami Rusovčan dlhšiu dobu neprihovorili, radi by sme sa spätne vrátili ku koncoročným udalostiam, za ktoré by sme, okrem iného, radi vyjadrili dodatočnú vďaku. Ešte koncom novembra sme zorganizovali dobročinnú zbierku šatstva pre ľudí bez domova a súčasne tiež zbierku pre opustené zvieratká v Útulku Tuláčik. Počas tejto celodennej […]

Celý článok

Podpora mládeže MFK Rusovce

Náš futbalový klub sa dlhodobo úspešne venuje práci s mládežou. V súčasnej neľahkej hospodárskej situácii je fungovanie športových organizácii, najmä mládežníckych, absolútne závislé od ochoty a dobrovoľnosti športovo zapálených funkcionárov, trénerov i rodičov. Vytvárať už spomínané kvalitné materiálne podmienky na športovú prípravu, je možné len za fi nančnej a materiálnej pomoci. Týmto ďakujem myšlienkam priaznivo naklonených […]

Celý článok

Útrapná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ

V druhej polovici minulého roka sme celé mesiace z úst starostky počúvali obvinenia voči riaditeľovi ZŠ a MŠ, Rastislavovi Kunstovi o tom, že sa na zamestnancoch školy dopúšťal šikany, mobbingu a bossingu. Tieto silné tvrdenia boli jedným z dvoch dôvodov, kvôli ktorým ho Lucia Tuleková – Henčelová odmietala vymenovať. A tak by bolo dobré sa […]

Celý článok

Vianočná tuja

Pár dní pred Vianocami nastala na námestí výmena ihličnatého stromu. Viacerí Rusovčania sa nás pýtali, prečo k tejto výmene došlo. Podľa dendrologického posudku mal doterajší strom málo miesta pre svoje korene, preto neprosperoval. Tak vedenie našej MČ objednalo nový strom, za ktorý spolu s výsadbou a starostlivosťou zaplatilo 7 700 euro. Pre niekoho je to […]

Celý článok

Naozaj nemohli byť skôr?

Autobusové otočisko a skatepark. Dlho sme na oba projekty čakali s argumentom od vedenia MČ, že sa musia robiť súbežne. V súčasnosti vidíme, že to nedáva zmysel, pretože tak otočisko, ako aj skatepark robia dve samostatné fi rmy a projekty na seba nenadväzujú. Na čo sa čakalo tak dlho? Začnem mojou iniciatívou – skateparkom. Je […]

Celý článok

Tato

O tom, že môj tatko bol spoluzakladateľ Lúčnice a neskôr sa pod jeho vedením vyprofi loval SĽUK na vysoko profesionálne teleso, ktoré prebrázdilo s jeho tvorbou celý svet, sa popísalo veľa. Menej sa vie o podnetoch a motivácii, ktoré ho tak silne ťahali k folklóru. Bola to predovšetkým jeho mama Bronislava, ktorá v neľahkých povojnových […]

Celý článok

Mimoriadne rokovanie bolo úspešné

Iniciatíva kolegu Rada Jenčíka na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva sa vyplatila. Uplynulé zasadnutie sa nieslo v duchu záujmu pre Rusovce a Rusovčanov. Aj napriek tomu, že niektorí poslanci majú rozdielny názor, väčšinu sa podarilo presvedčiť. Podarilo sa nám: Presadili a schválili sme fi nančné prostriedky na prepravu detí na plavecké výcviky. Práve plávanie je jeden z najkomplexnejších […]

Celý článok

Dehonestácia zastupiteľstva

Dobrý deň, vážení spoluobčania! Chcel by som vás touto cestou upozorniť na nenápadnú, ale závažnú udalosť z nášho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rusov-ciach, z dňa 12.4.2022. Nejde mi o program a priebeh samotného zastupiteľstva. Nastal tam moment, v ktorom pani starostka „prerušila“ zasadnutie (najprv ho chcela zrušiť úplne) cítiac, že hlasovanie k predloženému bodu by […]

Celý článok

Zmarená voľba kontrolóra

Minulý rok (2021) sa mal 21. septembra na zastupiteľstve v Rusovciach voliť kontrolór mestskej časti, keďže tomu súčasnému po šiestich rokoch vypršalo funkčné obdobie. Krátko pred týmto zastupiteľstvom, kedy sa malo hlasovať, prišiel všetkým poslancom mail, v ktorom sa jeden z kandidátov na kontrolóra sťažoval na diskrimináciu. Rusovský poslanec Vladimír Mokráň mal podľa neho v straníckej skupine na WhatsAppe písať prosby o tom, či na […]

Celý článok

Kvitnúca lúka

Milí Rusovčania, možno vám to príde, vzhľadom na kalendárny mesiac zvláštne, no práve preto, že je október, by sme vás chceli obdarovať semienkami kvetov na kvitnúcu lúku. Jeseň je ideálnym obdobím na vysádzanie semien lúčnych rastlín, ktoré tak začnú kvitnúť na jar a bez výraznejšej starostlivosti vám krásne porastú až do budúcej jesene. Keď v […]

Celý článok

Všetko pre zdravie najzraniteľnejších Rusovčanov

Ihneď, ako nám to protipandemické opatrenia umožnili, vybrali sme sa za našimi najstaršími a najmladšími spoluobčanmi. Venovali sme im Rusovský med, ktorý má blahodarné účinky na zdravie a na posilnenie imunitného systému. V mene všetkých členov OZ Rusovčan sa so zástupkyňami Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov stretli poslanci Fero Lošonský a Rado Jenčík. Tí im […]

Celý článok

Pandémia zasiahla celé ľudstvo, šport nevynímajúc

Z jesennej časti sezóny 2020/21 sa odohrali dve tretiny zápasov. Od seniorov, až po najmenšie deti. Futbalový rok 2020 nám všetkým v prvom rade poskytol úplne iný pohľad na svet. Veci, ktoré boli niekedy samozrejmé, dnes už, žiaľ, nie sú. Výborným príkladom sú diváci na tribúnach. Práve pre týchto ľudí sa robí amatérsky futbal a […]

Celý článok

Vrecový zber smetia

Len nedávno som sa dozvedel, že aj Rusovce sa od septembra zapoja do vrecového zberu triedeného odpadu z domácností. Mne osobne sa to nepáči a viackrát som na to upozorňoval na našom miestnom, i na mestskom zastupiteľstve. Vec sa má tak, že na vrecový zber nevidím dôvod. Spoločnosť OLO a.s., ktorá má ročne miliónové zisky […]

Celý článok

Bociany nás opustili

Takmer každoročne sme sa tešili na jar a príchod bocianej rodinky na Keltskú ulicu. Ešte v roku 2019 sme pozorovali ako prileteli a neskôr sme sa kochali aj mladými bocianmi. Ako sa z hniezda učili lietať. Na jar 2020 dala MČ vyčistiť toto hniezdo a žiaľ, následne v roku 2020 a ani tento rok, sme […]

Celý článok

Skúsme prestať porušovať zákony

Zákaz spaľovania zeleného odpadu v záhradách rodinných domov, je v našej MČ tabu. Pritom ide o zákonom definované nariadenie. Bývam v Rusovciach od detstva a pamätám si, že na jar a na jeseň sa pálil záhradný odpad a pokladali sme to za sa- mozrejmé. To, že ten dym obťažuje susedov a zaťažuje naše životné prostredie, […]

Celý článok

Vodovod na cintoríne

Možno ste si všimli, že na cintoríne sa opakovane prekladala vodovodná batéria. Dôvodom bolo nešťastné rozhodnutie bývalého riaditeľa spoločnosti Marianum. Ten sa, žiaľ, svojvoľne a bez udania dôvodu rozhodol preložiť vodovodnú batériu do tesnej blízkosti domu smútku, čo spôsobilo problém nielen Rusovčanom, ale aj samotnej pohrebnej službe pri smútočných obradoch. So žiadosťou o nápravu sa […]

Celý článok

Bývalý dlhoročný starosta Rusoviec Dušan Antoš: „Podľa mňa peniaze v rozpočte patria ľuďom a nie úradníkom“

Stretávame ho pravidelne s dobrou náladou na bicykli či pešo v novších i starších častiach Rusoviec. A tak sme sa s bývalým starostom Dušanom Antošom spojili a spravili s ním rozhovor. Doslova o všeličom. Sledujete dianie v Rusovciach naďalej? Sledujem. Denne sa stretávam a rozprávam s ľuďmi, čítam noviny, ktoré vychádzajú v Rusovciach a dokonca […]

Celý článok

Autobusová zastávka

Milo ma prekvapila interakcia Rusovčanov pri téme obmeny starej zastávky MHD. Dlho som mal v hlave uložené požiadavky z minulosti, že túto zastávku treba vymeniť. V momente, ako som verejne infor- moval o jej možnej výmene v nadchádzajúcom období, začal som dostávať množstvo požiadaviek na to, aby sme zastávku nevymieňali a ponechali si tú pôvodnú. […]

Celý článok

Rada školy v Rusovciach

Z času na čas sa ma ako bývalej členky školskej rady pýtate na našu školu v Rusovciach. Na nadstavbu, na predražené stravné, atď. Pravda je taká, že členstvo v rade školy mne, aj zvyšným poslancom, zaniklo už v roku 2020. Rada školy má 11 členov a zastúpenie v nej majú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy, […]

Celý článok

Dve priority na rok 2021

Jedna z mojich dvoch priorít v pozícii mestského poslanca na tento rok pôjde na revitalizáciu zelene pri chodníku na Balkánskej ulici. Chodník od Gaštanovej aleje až do centra Rusoviec sa v minulých rokoch rekonštruoval v etapách, tiež v rámci mojich poslaneckých priorít. No nakoľko mám pocit, že tento chodník nie je bez zrevitalizovanej zelene riadne […]

Celý článok

ODPAD – nekonečný príbeh ľudstva

Sprevádza nás pri každej činnosti, ktorú vykonávame. Nuž teda, ako s týmto fenoménom, s odpadom, nakladáme? Nedávno som v záhrade presádzal sadeničky. Sledovala ma susedových šesťročná dcérka – prváčka. Začala mi pomáhať. Samozrejme, s radom nekonečných otázok, medzi ktorými bola aj táto: „Ujo Dodo, čo budeš robiť s týmto?“ Ukázala na čierne plastové kelímky po […]

Celý článok

Hurá, máme schválený rozpočet…

V predchádzajúcom čísle som písal o rozpočte, ktorý bol plánovaný ako mínusový, s obrovskými výdavkami. Starostke sme poslali pripomienky k rozpočtu, aby sa neminuli takmer všetky ušetrené prostriedky za jediný rok a peniaze sa ušetrili aj na ďalšie ťažšie roky. To preto, lebo nikdy nevieme, čo nás čaká. Chceme zabrániť tomu, aby sa nezopakovalo to, […]

Celý článok

Z jednej strany detské ihrisko, z druhej smetisko?!

Zíde z očí, zíde z mysle?! Zdá sa, že to dokonale platí na hornom konci Rusoviec pri protihlukovej stene, ktorú si mnohí obyvatelia priľahlých ulíc pomýlili so smetiskom. A nielen protihlukovú stenu, ale aj tzv. malú hrádzu, ktorá smeruje až do lesíka a potom na jazerá. Keďže tu bývam od narodenia, práve tu chodievam denne […]

Celý článok

Rusovskí hasiči môžu pomáhať už aj vo vode

Ambíciou našich hasičov je neustále sa zdokonaľovať. A to v odbornej pripravenosti, ako aj vo vybavenosti zboru potrebnou technikou. V okolí Rusoviec sa nachádzajú viaceré vodné nádrže a neďaleko tečie veľtok Dunaj, kde dochádza z času na čas k rôznym nepredvídaným udalostiam, ktoré si vyžadujú zásahové akcie. Ako miestni hasiči sme mali už dlhšiu dobu zámer […]

Celý článok

Vodu kážu, víno pijú?

Mnohí si iste pamätáte, keď z úradu prišiel poslancom návrh na zmenu rozpočtu, kde bolo navrhnuté zníženie dotácií pre občianske združenia o 5 tisíc eur celkovo. Ako poslanci sme namietali, že namiesto toho, aby sme sa občianskym združeniam pri výpadkoch príjmov snažili pomôcť ako sa len dá, tak vedenie obce im chce peniaze dokonca krátiť. […]

Celý článok
Prejsť na začiatok