Author : Martin Kubánka

Spomienky na kultúrnu minulosť

Všetci si určite z minulých volieb pamätáme jedno z predvolebných hesiel súčasnej starostky, ktoré je možné dodnes nájsť na: http://www.prenasprerusovce.sk/volebny-program/) v bode TRADIČNÁ OBEC ROZVÍJA TRADÍCIE. Áno, mám na mysli práve kultúru v obci a podporu a rozvoj tradičných podujatí. Dnes, po „úspešných tradičných hodoch“, sa zamýšľam nad tým, aký posun v tejto oblasti nastal. […]

Noc kostolov 2022

Po vynútenej pandemickej prestávke organizovala Farnosť Rusovce tento rok opäť podujatie Noc kostolov. Po úspeš- ných minulých nasvieteniach Kostola sv. Magdalény ma aj tentokrát oslovila Farská rada s tým, či by sme nepomohli s nasvietením kostola. Rozdiel bol v tom, že tento raz sa nasvecovali hneď tri kostoly. Okrem Kostola sv. Márie Magdalény tiež evanjelický […]

Vianočná tuja

Pár dní pred Vianocami nastala na námestí výmena ihličnatého stromu. Viacerí Rusovčania sa nás pýtali, prečo k tejto výmene došlo. Podľa dendrologického posudku mal doterajší strom málo miesta pre svoje korene, preto neprosperoval. Tak vedenie našej MČ objednalo nový strom, za ktorý spolu s výsadbou a starostlivosťou zaplatilo 7 700 euro. Pre niekoho je to […]

Tato

O tom, že môj tatko bol spoluzakladateľ Lúčnice a neskôr sa pod jeho vedením vyprofi loval SĽUK na vysoko profesionálne teleso, ktoré prebrázdilo s jeho tvorbou celý svet, sa popísalo veľa. Menej sa vie o podnetoch a motivácii, ktoré ho tak silne ťahali k folklóru. Bola to predovšetkým jeho mama Bronislava, ktorá v neľahkých povojnových […]

Prejsť na začiatok