Month: január 2021

Z denníka jedného poslanca:

Na ostatnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 19.1.2021, bol jeden z najdôležitejších bodov – rozpočet Rusoviec na rok 2021. Nie je mojim cieľom dnes písať o obsahu predmetného bodu. Vyžadovalo by si to oveľa väčší priestor, takže len v krátkosti. Kapitálový rozpočet má byť zo zákona vyrovnaný. Ak nie je, tak ho musí obec zaplatiť […]

Prejsť na začiatok