Spomienky na kultúrnu minulosť

Všetci si určite z minulých volieb pamätáme jedno z predvolebných hesiel súčasnej starostky, ktoré je možné dodnes nájsť na: http://www.prenasprerusovce.sk/volebny-program/) v bode TRADIČNÁ OBEC ROZVÍJA TRADÍCIE. Áno, mám na mysli práve kultúru v obci a podporu a rozvoj tradičných podujatí.

Dnes, po „úspešných tradičných hodoch“, sa zamýšľam nad tým, aký posun v tejto oblasti nastal. Výročia, oslavy a sviatky boli vždy príležitosťou na stretnutia priateľov a ich detí, susedov, ale aj príležitosť spoznať ďalších obyvateľov Rusoviec. Pre utužovanie komunity to bolo, je a vždy bude veľmi dôležité.

Rok sme v minulosti začínali tradičným Rusovským plesom, ktorého kvalita a prestíž sa každým rokom zvyšovala drobno ťami, ktoré vedia robiť veľké zmeny, ako napríklad uvítací koridor, výzdoba, fotostena, kvalitná kapela. Hneď prvý rok po svojom nástupe do funkcie nám starostka zrušila dopredu zaplatený prenájom priestorov na úrade, vraj z „technických príčin“. Tie však neplatili pre ples „Tulek reisen“, ktorý bol organizovaný skupinou ľudí okolo starostky. Tento ples sa v kultúrnej sále budovy miestneho úradu konať mohol. No nevzdali sme sa a s obrovským úsilím sme ten náš zrealizovali v Hoteli Ponteo. A rok nato opäť. Prečo? Nuž preto, že tradície treba rozvíjať a nie rušiť. Ešte aj počas pandemických rokov sme mali objednané priestory a účinkujúcich. Pre istotu. A dnes je objednaný priestor na ples 2023. Tiež pre istotu.

Neoddeliteľnou súčasťou fašiangových tradícií bola vždy zabíjačka, kde si mohli Rusovčania pochutiť na tradičných produktoch. Jej súčasťou bola i tradícia symbolického pochovávania basy.

Medzi jarné tradície patrilo stavanie symbolického májového stromu, čo bolo udalosťou pripravovanou pre občanov dobrovoľníkmi. Máj nestavali pracovníci m. p. Ruseko v rámci svojej pracovnej doby, ale dobrovoľníci OZ Rusovčan a ich priatelia, obyvatelia Rusoviec. Deti z DFS Gerulata viazali na strom mašle a po vztýčení májky nám piesňami a tancom pripomenuli naše korene, obyčaje a zvyky.

Úvodným podujatím leta bola vždy oslava MDD, opäť pripravená dobrovoľníkmi. Program býval bohatý na atrakcie pre deti – od vystúpení obľúbených interpretov ako Miro Jaroš, cez nafukovacie prvky, kolotoče, až po vyvrcholenie oslavy skákaním v pene pripravenej hasičmi z DHZ Rusovce.

Pre návštevníkov podujatia Noc kostolov sme každoročne pripravovali slávnostnú ilumináciu rusovských kostolov.

Leto sa nezaobišlo bez atraktívneho programu počas Rusovských hodov, ktorých súčasťou bol tradičný hodový futbalový zápas, tešiaci sa veľkej obľube.

Vyvrcholením leta bola vždy Vatra či Deň Rusoviec, nabitý zaujímavým programom, kde na záver účinkovalo „hviezdne“ zoskupenie ako Lúčnica, Gladiátor, Para, Vidiek, Peter Nagy a Indigo, Desmod, Hex, IMT Smile, a mnohí iní interpreti. Zábava vrcholila následnou diskotékou pre mládež do neskorých nočných hodín.

Milou tradíciou boli výlety s našimi dôchodcami. Chodilo sa do Bešeňovej, prípadne aj do iných lokalít.

Adventný čas spríjemňovalo ozvučenie fontány, z ktorej sa námestím rozliehali vianočné piesne a koledy, čo prilákalo obyvateľov. Na námestí sa pristavili aj v čase predvianočného zhonu, prípadne nie v práve najpriaznivejšom počasí a prehodili so susedom, priateľom alebo známym pár milých slov. To všetko príjemne dotváralo vianočnú atmosféru spolu s vianočnými trhmi, na ktorých vystupovali populárni interpreti ako Peter Nagy, Ema Drobná, Fragile a iní. K tomu vysvietené námestie a obrovský vianočný stromček, ktorý stavali a ozdobovali dobrovoľníci. Množstvo stánkov urobilo z trhov ozajstné VIANOČNÉ TRHY – miesto príjemných stretnutí. Žiaľ, teraz býva na námestí ticho. No my už dnes pripravujeme tie tohtoročné Vianočné trhy.

Dnes Ruseko a externé firmy za peniaze urobia všetko. Pričom pracovníci m. p. Ruseko by mohli v danom čase robiť verejnoprospešnú prácu, ktorej je u nás neúrekom a nikdy sa neskončí. Úrad by tak minuté peniaze mohol využiť na iné prospešné projekty. Pri „svojpomocnom“ zabezpečovaní akcií sme sa stretávali a pri poháriku čaju, vareného vínka alebo vianočného punču sme rozoberali naše každodenné starosti aj radosti. Všetky akcie boli pripravované zapálenými dobrovoľníkmi a s láskou k Rusovciam. Obec tieto aktivity nestáli žiadne alebo len minimálne financie. Každý, kto sa cítil fajn a bol so životom v našej obci spokojný, priložil ruku k dielu tak, ako mohol. Prípravou, organizovaním, zabezpečením interpretov, varením gulášu pre účinkujúcich a štáb, stavaním zastrešenia pre divákov, alebo roznášaním lavíc, pivných setov a pod. Ja som napríklad zabezpečoval interpretov a dával techniku grátis. Mnohokrát som sám stál za zvukovým alebo svetelným pultom. Rád by som vedel, kde sú teraz tí podporovatelia terajšieho vedenia obce zo sociálnych sietí a prečo nepriložia ruku k dielu. Rusovčania si to ur- čite zaslúžia.

Snáď sa to čoskoro zmení a znova sa vrátime k tým našim tradíciám, ako sme ich zažili v minulosti. Tieto novodobé ma nejako zvlášť neoslovili. A ak sa niekto pýta, prečo som sa ako dobrovoľník a aj ako technický sponzor uplynulé štyri roky nezapájal do akcií poriadaných miestnym úradom, tak odpoveď je jednoduchá. Nikto ma neoslovil. Asi na to majú „svojich ľudí“.

Prejsť na začiatok