Intenzívny plavecký výcvik

Žiaci základnej školy v Rusovciach počas dvoch mesiacov intenzívne zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti, zoznamovali sa s vodným prostredím, učili sa bezpečnosti v bazéne, ale hlavne mali zo všetkého plno radosti.

Radi by sme poďakovali miestnemu poslancovi v Rusovciach – Radovanovi Jenčíkovi, riaditeľovi školy Rastislavovi Kunstovi, ako aj pani zástupkyni Diane Petrovičovej za ich ochotu a záujem zorganizovať v spolupráci so SportInstitute pilotný projekt pre základnú školu. Za námahu pri organizovaní plaveckých výcvikov sa nám deti odvďačili úsmevmi, výkonmi a chu- ťou športovať.

Dve stovky zúčastnených detí

Celkovo sa plávania zúčastnilo viac ako 200 deti zo základnej školy. Plávanie v Rusovciach odštartovali žiaci 4. ročníka. V tejto skupinke sme sa stretli doteraz s najväčším počtom plavcov v rámci jedného plaveckého ročníka. Takmer 70% detí malo za sebou absolvovaný plavecký výcvik, poprípade aktívne navštevovali plavecké kurzy v rôznych plaveckých oddieloch. Cieľom bolo upevniť a zautomatizovať jednotlivé technické prvky v plá- vaní, zvýšiť fyzickú odolnosť voči záťaži a naučiť žiakov nové plavecké cvičenia. Žiaci na nové technické prvky reagovali veľmi rýchlo, dokázali si vizuálne cvičenia, ktoré im ukazovali tréneri, preniesť do vody a absolvovali to na jednotku. Zvyšných 30 % žiakov sa postupne učilo plaveckým zručnostiam ako sú kraulové, znakové nohy s doskou a následne bez dosky. Ku koncu týždňa dokázali žiaci aj z tejto skupinky súvisle preplávať kraulom takmer 15 metrov.

Žiaci z 2.,3. a 4. ročníka

Spolu so 4. ročníkom sa vo vode striedali aj žiaci predškolského ročníka materskej školy v Rusovciach. Na tejto skupinke žiakov bolo vidieť najväčší progres v rámci plaveckých výcvikov v Rusovciach. Prvá hodina sa niesla v duchu strachu a neistoty, no ďalšie plavecké hodiny boli už iba úsmevy a túžba po zdokonaľovaní. Postupne sa v tréningovom procese začali cítiť ako ryby vo vode, naučili sa narábať so svojim telom a polohou vo vodnom prostredí a na konci absolvoval každý žiak takmer 15 metrov plávania vkuse. Niektorí jednotlivci dokázali preplávať aj bez plaveckých pomôcok.

Žiaci 3. a 2. ročníka absolvovali plavecké výcviky v hojnom počte. Išlo o početné skupiny detí, u ktorých bol vidieť fyzický rozdiel vo výkonnosti. Skupinky sa delili na menšie počty žiakov (3 skupiny) v rámci jednej hodiny, ktorej sa aktívne venoval plavecký tréner. Vďaka veľkému počtu trénerov na celkovú skupinu žiakov sme dokázali zaručiť pokrok a progres v plávaní. Žiaci postupne prešli od kraulových a znakových nôh k prevedeniu celých plaveckých spôsobov. Ku koncu týždňa sa žiaci spolu s trénermi snažili zvýšiť fyzickú výkonnosť, stabilizovať techniku v plávaní a odstrániť drobné chyby, ktoré na úvod museli zvládnuť. Cieľom bolo preplávanie 15 až 25 metrov súvislým plávaním bez nároku na čas. Absolvovaním tohoto cieľa splnili svoj výkonnostný progres.

Zvládli sme to bezplatne

V ďalšom školskom roku sa spolu s Rusovčanmi naučíme novým plaveckým zručnostiam, zopakujeme si už zaplávané cvičenia a budeme sa snažiť priviesť techniku na vyššiu úroveň u každého jedného žiaka. Veľké poďakovanie patrí ambasádorovi projektu Radovanovi Jenčíkovi, ktorý dokázal zabezpečiť zo zdrojov miestneho zastupiteľstva finančné prostriedky na a tobus a SportInstitute zabezpečil organizáciu plaveckých výcvikov. Tým mali detičky plavecké výcviky úplne bezplatne.

SportInstitute – srdce pre šport.

Prejsť na začiatok