financie

Odmeny poslancov sa vytratili

Ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, ktorého som bola súčasťou, sa jednohlasne rozhodlo vzdať svojich poslaneckých odmien za túto dobrovoľnú aktivitu, a to v prospech Participatívneho rozpočtu obce. V Bratislave išlo v podstate o prelomový prístup, ktorý ani dnes nie je bežný. No ako poslanci sme si uvedomili, že čas a energia v našom súkromí, ktoré investujeme do […]

Vodu kážu, víno pijú

Mám pocit, že momentálne by radi na svoju minulosť zabudli ľudia, ktorí systematicky desať rokov spochybňovali každú aktivitu obce. Či už išlo o cyklochodník, rozpočet, výstavbu školy, nadstavbu škôlky a mnohé iné projekty. Kto má záujem zaspomínať si, nech si pozrie, o čo presne išlo. V minulosti starostka, ešte ako poslankyňa, nezahlasovala snáď ani za […]

Nadstavba či nová výstavba?

Snáď každý okoloidúci si na Kovácsovej ulici všimol, že sa konečne začalo s nadstavbou a prístavbou školy. Na konci štvorročného volebného obdobia. Pre mnohých Rusovčanov a nás nevynímajúc, je zároveň veľkým prekvapením, že sa na školskú jedáleň nenadstavuje, ale že sa celá zbúrala. Hoci aj na plote visí tabuľa s oznamom o Rekonštrukcii a nadstavbe […]

Zmarená voľba kontrolóra

Minulý rok (2021) sa mal 21. septembra na zastupiteľstve v Rusovciach voliť kontrolór mestskej časti, keďže tomu súčasnému po šiestich rokoch vypršalo funkčné obdobie. Krátko pred týmto zastupiteľstvom, kedy sa malo hlasovať, prišiel všetkým poslancom mail, v ktorom sa jeden z kandidátov na kontrolóra sťažoval na diskrimináciu. Rusovský poslanec Vladimír Mokráň mal podľa neho v straníckej skupine na WhatsAppe písať prosby o tom, či na […]

Dve priority na rok 2021

Jedna z mojich dvoch priorít v pozícii mestského poslanca na tento rok pôjde na revitalizáciu zelene pri chodníku na Balkánskej ulici. Chodník od Gaštanovej aleje až do centra Rusoviec sa v minulých rokoch rekonštruoval v etapách, tiež v rámci mojich poslaneckých priorít. No nakoľko mám pocit, že tento chodník nie je bez zrevitalizovanej zelene riadne […]

Hurá, máme schválený rozpočet…

V predchádzajúcom čísle som písal o rozpočte, ktorý bol plánovaný ako mínusový, s obrovskými výdavkami. Starostke sme poslali pripomienky k rozpočtu, aby sa neminuli takmer všetky ušetrené prostriedky za jediný rok a peniaze sa ušetrili aj na ďalšie ťažšie roky. To preto, lebo nikdy nevieme, čo nás čaká. Chceme zabrániť tomu, aby sa nezopakovalo to, […]

Vodu kážu, víno pijú?

Mnohí si iste pamätáte, keď z úradu prišiel poslancom návrh na zmenu rozpočtu, kde bolo navrhnuté zníženie dotácií pre občianske združenia o 5 tisíc eur celkovo. Ako poslanci sme namietali, že namiesto toho, aby sme sa občianskym združeniam pri výpadkoch príjmov snažili pomôcť ako sa len dá, tak vedenie obce im chce peniaze dokonca krátiť. […]

Prečo sme nepodporili rozpočet

Úvodom, pre lepšie pochopenie situácie okolo rozpočtu, dám trochu teórie. Rozpočet MČ sa skladá z dvoch častí – z bežného a z kapitálového rozpočtu. Bežný rozpočet je tvorený najmä podielovými daňami a používa sa na bežný chod obce. Napríklad na platy úradu, energie, na chod zariadení patriacich pod MČ, ako sú škôlka alebo miestny podnik […]

Čo nové so skateparkom

Viacerí sa ma pravidelne pýtate, kedy už bude skatepark, o ktorom sa písalo ešte pred voľbami. Pravda je taká, že čo som mohol, to som vo veci spravil. Pozemok pri otočisku autobusov – namiesto bývalých stavebnín, sme ako MČ prenajali od ŽSR ešte za minulého vedenia. V miestnom zastupiteľstve som presadil finančnú podporu na tento […]

Nepotrebujeme šetriť?

Informovali sme vás o tom, že naša MČ podpísala zmluvu na zakúpenie mobilnej aplikácie SOM, určenú na informovanie občanov. A to je v poriadku. Problém ale nastáva v tom, že aplikácia bola zakúpená na sedem rokov, za sumu 450 eur mesačne. A to napriek tomu, že viaceré MČ, napríklad aj susedné Jarovce, platia za podobnú […]

Prejsť na začiatok