Vodu kážu, víno pijú

Mám pocit, že momentálne by radi na svoju minulosť zabudli ľudia, ktorí systematicky desať rokov spochybňovali každú aktivitu obce. Či už išlo o cyklochodník, rozpočet, výstavbu školy, nadstavbu škôlky a mnohé iné projekty. Kto má záujem zaspomínať si, nech si pozrie, o čo presne išlo.

V minulosti starostka, ešte ako poslankyňa, nezahlasovala snáď ani za jeden navrhovaný obecný rozpočet. Ani pri nevyhnutnom zvyšovaní poplatkov v škôlke v čase, kedy už bola situácia pre nízku finančnú spoluúčasť rodičov na poplatkoch, neudržateľná. Toto sa ale momentálne z našej strany nedeje a každý jeden z nás vždy podporí všetky dobré projekty a hospodárne nastavený rozpočet.

Rozdiel je aj v niečom inom. Skúste si predstaviť, že by si v minulosti miestny úrad z obecných peňazí objednal klímu za desiatky tisíc eur, navýšil počty zamestnancov a ich platy o státisíce eur, k tomu vynovil ich kancelárie, a to všetko pred uprednostnením, napríklad, budovania cyklochodníka, školy, škôlky a ďalších oveľa potrebnejších vecí. Stavím sa, že takýto štýl hospodárenia by vyvolal pobúrnie aj u tých, ktorým to teraz nevadí. O nič pritom nejde, veď každý z nás má priority nastavené niekde inde. Len sa opäť ukazuje, aké dôležité je pamätať si predvolebné sľuby, postoje a držať sa ich aj po „nadobudnutí moci”. Možno by pritom stačilo prestať si šliapať po jazyku.

Ako to myslím? Budem konkrétny

Vôbec nejde len o jedného poslanca, ale o všetkých okolo pani starostky, ktorí v minulosti všetko kritizovali a mali „najlepšie riešenia“. Napríklad, v minulosti boli proti zdražovaniu v škole, starostka vystupovala v televízii a spisovala petície, a pritom im dnes vôbec nevadí, že majú naše deti najdrahšie jedlo v Bratislave, ak nie na celom Slovensku. Navyše, sľubovali rodičom, že po roku tieto sumy prehodnotíme, no nestalo sa tak doteraz.

V minulosti boli proti nelegálnemu výrubu stromov na pozemkoch mestskej časti, na Mínešskej ulici a dnes sa potichu súhlasne prizerajú na to, ako sa tam vybudovala cesta a oplocujú sa pozemky v parku, aj keď nie sú určené na výstavbu.

Rovnako tak stáli za petíciou proti vybudovaniu poslednej časti cyklotrasy v obci, v rovnakej lokalite Míneš, ktorou by sa zokruhovali cyklotrasy v celých Rusovciach. Vďaka ich iniciatíve sme o túto cyklotrasu prišli, a pritom dnes sami vedia, že ju potrebujeme.

V minulosti tiež pravidelne tvrdili, že chod úradu stojí obec zbytočne priveľké peniaze. Teraz nevadí, že náklady na úrad stúpli od posledných volieb o státisíce eur. Nraz je to pre nich všetkých O.K.

A možno ako čerešničku na torte spomeniem Rusovské noviny platené z peňazí náš všetkých, pri ktorých kritizovali, že sú starostom zneužívané, pretože sa v nich vyjadroval. Dnes nemajú problém ani s tým, že v novinách nemá priestor mestský poslanec, ale namiesto neho zamestnanec magistrátu. A už naraz nevadí ani to, že starostka má svoj stĺpček v každých novinách, pričom nikto z poslancov priestor ani štyri roky po voľbách nedostáva. Žiadna diskusia, protinázor. Propaganda úradu a starostky za peniaze všetkých.

Dnes sa robí veľa vecí inak, než ako ich v minulosti prezentovali. A ľudia si to pamätajú. Hľadajú vinníkov všade naokolo, a pritom sa stačí pozrieť do zrkadla. Ale aby to zase nebolo len o negatívnom, nájdu sa aj dobré veci, ktoré starostkina poslanecká skupinka podporila. Napríklad to, že starostke neprešla zastavanosť školského dvora na 90%.

Takže namiesto prázdnych výziev treba začať v prvom rade od seba. Postaviť sa proti zlým návrhom, aj keď ich predkladá “vaša” starostka, vážení kolegovia a možno by Rusovciam celkovo pomohlo nevytvárať opäť iluzórneho nepriateľa z niektorých poslancov ako výhovorku. Zastupiteľstvo funguje a treba akceptovať, že niekedy má niekto aj iný názor. Skúste viac komunikovať a hľadať zhodu. V minulosti, keď ten ktorý poslanec nezahlasoval, či už za rozpočet alebo iné projekty, nikdy sa to neriešilo na verejnosti ako robenie zla, bolo to jeho právo.

Ja samozrejme podporím cyklotrasu pri Gaštanovej aleji. Veď je to aj naše dieťa. Rovnako tak, ako som podporil rozvoj školy, autobusové otočisko a všetky pripravené projekty z minulosti. Tiež podporím nové projekty, ak budú dobré. Teda, ak nejaké také vzniknú. Ale aj naďalej budem upozorňovať na nedobré veci, ktoré sa tu medzi nami dejú.

Prejsť na začiatok