Month: marec 2021

Rusovskí hasiči môžu pomáhať už aj vo vode

Ambíciou našich hasičov je neustále sa zdokonaľovať. A to v odbornej pripravenosti, ako aj vo vybavenosti zboru potrebnou technikou. V okolí Rusoviec sa nachádzajú viaceré vodné nádrže a neďaleko tečie veľtok Dunaj, kde dochádza z času na čas k rôznym nepredvídaným udalostiam, ktoré si vyžadujú zásahové akcie. Ako miestni hasiči sme mali už dlhšiu dobu zámer […]

Vodu kážu, víno pijú?

Mnohí si iste pamätáte, keď z úradu prišiel poslancom návrh na zmenu rozpočtu, kde bolo navrhnuté zníženie dotácií pre občianske združenia o 5 tisíc eur celkovo. Ako poslanci sme namietali, že namiesto toho, aby sme sa občianskym združeniam pri výpadkoch príjmov snažili pomôcť ako sa len dá, tak vedenie obce im chce peniaze dokonca krátiť. […]

Zákaz vstupu na Sysľovské polia?!

Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Okresným úradom Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie, spolu s Okresným riadi- teľstvom PZ SR Bratislava V, upozorňujú na to, že v rámci chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia v katastri Jarovce, Rusovce a Čunovo, je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb. Prístup […]

Ako to bolo s vyhrážaním…

Vážení spoluobčania, prajem všetkým pevné zdravie v tomto hektickom covidovom období! Nedávno som vás oslovil s článkom o zvláštnom „poďakovaní“ pani knihovníčke za prácu v našej knižnici, a to vedením nášho úradu. Dnes sa vám prihováram slovami o smutnej udalosti, ktorá sa udiala na našom zastupiteľstve 19.1.2020. Väčšina z vás ma pozná. Dovolím si tvrdiť, […]

Spia včely v zime?

Keďže sa už nejaký ten piatok aktívne venujeme včelárstvu, ktoré nás nadchlo a ktorého význam je nezastupiteľný, rozhodol som sa, že vás budem pravidelne informovať nielen o tom, čo majú naše rusovské včely nové. Spoločne sa budeme o tomto úžasnom hmyze učiť rôzne zaujímavé fakty, ktoré ste možno netušili. Žiaden iný hmyz v živote človeka […]

Obnovili sme knižné búdky. Kde doplníme ďalšie?

Po tom, ako sme pred rokmi v Rusovciach inštalovali dve knižné búdky, nám robí nesmiernu radosť, akému veľkému záujmu sa stále tešia. Žiaľ, prvotný materiál, z ktorých boli vyrobené prototypy, časom nevydržal nápory počasia, a tak sme búdky museli vymeniť. Tentoraz sme nechali vyrobiť búdky z drevenej konštrukcie, ktorá je oveľa odolnejšia a pevne veríme, […]

Prečo sme nepodporili rozpočet

Úvodom, pre lepšie pochopenie situácie okolo rozpočtu, dám trochu teórie. Rozpočet MČ sa skladá z dvoch častí – z bežného a z kapitálového rozpočtu. Bežný rozpočet je tvorený najmä podielovými daňami a používa sa na bežný chod obce. Napríklad na platy úradu, energie, na chod zariadení patriacich pod MČ, ako sú škôlka alebo miestny podnik […]

Prejsť na začiatok