Prečo sme nepodporili rozpočet

Úvodom, pre lepšie pochopenie situácie okolo rozpočtu, dám trochu teórie.

Rozpočet MČ sa skladá z dvoch častí – z bežného a z kapitálového rozpočtu. Bežný rozpočet je tvorený najmä podielovými daňami a používa sa na bežný chod obce. Napríklad na platy úradu, energie, na chod zariadení patriacich pod MČ, ako sú škôlka alebo miestny podnik Ruseko. Kapitálový rozpočet je tvorený z prenájmov a z predaja majetku obce. Jeho prostriedky sú používané účelovo, ako investície späť do rozvoja obce. Podľa zákona by mal byť rozpočet vyrovnaný. Avšak, schodok kapitálového rozpočtu, teda mínus, vedením obce navrhovaný na rok 2021, činí 1 milión eur.

Odkiaľ teda MČ zoberie peniaze?

Niektorí poslanci rozpočet pri jeho obhajobe pomenovali ako ambiciózny, čo by nepredstavovalo taký problém, ak by rozpočet nebol ambiciózny len na strane výdavkov. Výdavky v ňom prekračovali príjmy o 1,1 milióna eur. No schodok musí obec vyrovnať buď úverom, alebo našetrenými peniazmi. Pritom je jasné, že MČ za roky nového vedenia (2019-2020) nemohla ušetriť milión eur. Nové vedenie MČ dostalo od bývalého starostu a zastupiteľstva „darček“ v podobe miliónu eur na účte, ktorý bol ušetrený a odložený na prestavbu školy.

Aj kontrolór zdvihol varovný prst

V diskusii k tomuto rokovaciemu bodu aj kontrolór MČ pristupoval k rozpočtu rozumne a nabádal zamyslieť sa hlbšie nad výdavkami a byť pri míňaní peňazí obozretnejší, s ohľadom na budúcnosť. Je nutné myslieť dopredu, hospodáriť rozumne, nie iba míňať peniaze v rámci jedného volebného obdobia, hlavne ak nie je veľa možností na strane výnosov.

Ak sa podarí rekonštrukciu školy prefinancovať len formou spoluúčasti na grante a štát alebo EÚ nám na školu prispeje, bude to výborné. Ale tak sa v tejto náročnej dobe hospodáriť nedá. Musíme myslieť dopredu a opatrne narábať s ušetrenými peniazmi, nie minúť ich za rok.

Žiadne zhodnocovanie, len míňanie na spotrebu
Požiadali sme starostku o presné pomenovanie investícií na tento rok, aby okresala nákup nepotrebných vecí ako sú reproduktory, koberce,ďaľšie maľovanie úradu atď. To je čistá spotreba, žiadna pridaná hodnota, žiadna investícia, žiadne zhodnocovanie, žiaden prínos pre obyvateľov. Žiadame o to z toho dôvodu, aby sa nám nestalo to isté, čo v predošlých dvoch rokoch. A teda, že peniaze sa minú na klimatizáciu, stoly, stoličky, profesionálny kávovar, nové vybavenie kancelárií a iné spotrebné veci, pričom nám za ten čas nepribudli žiadne opravené chodníky, cesty, ani skatepark. Pritom peniaze na to boli. V rozpočte na tento rok sa nachádzala rekonštrukcia sály MÚ, aj keď tam deti majú stále jedáleň. Aj rekonštrukcia bývalého fitka oproti požiarnej zbrojnici. A to napriek tomu, že dohoda medzi starostkou a poslancami bola taká, že sa najskôr všetci dohodneme o využití stavby bývalého fitka. Ku žiadnej dohode nedošlo, no od nás starostka žiada schválenie projektu o ktorom nič nevieme.

Inými slovami, celý ňou navrhnutý rozpočet pôsobí skôr ako bianko šek na milión eur na rok. Pritom rozpočet sa mení v priebehu roka bežne, vždy a takto sa k nemu nikdy nepristupovalo.

Všetky užitočné veci ako oprava ciesta chodníkov, či zmysluplných projektov radi podporíme. Nech sa konečne po dvoch rokoch začnú. Nechceme nezmyselné míňanie peňazí na úradníkov a nepotrebné veci ,ako aj aj minúť všetky peniaze naraz v predvolebnom roku.

Rozpočtové provizórium nie je problém Starostka navrhla so schodkom 25 tisíc eur aj bežný rozpočet. Tento mínus sa mal vykryť z peňazí získaných za vyrúbané stromy v parku a nadotovať sa mal z neho m.p. Ruseko “za orezávanie stromov”. Požiadali sme preto, aby úrad nemíňal na prevádzku viac peňazí ako dostáva a aby sa starostka snažila ušetriť práve na chode úradu a nemíňala sa jednorazová dotácia za výrub stromov v parku. Lebo peniaze na obnovu stromov budeme v budúcnosti potrebovať. Aj stromy starnú a bude sa o ne treba starať. Na záver dodám, že rozpočtové provizórium nie je nič zlé, keďže starostka si minulý rok rozpočet nastavila so slušnou rezervou. Provizórium nie je problém. Chod úradu a všetkého je zabezpečený, žiadne projekty sa nebrzdia. A čo sa týka napredovania obce, tak dva roky mal úrad rozpočet schválený a nespravilo sa nič. Len predražená zbrojnica a nakúpil sa nezmyselný nábytok na úrad. A tak sa ozývame, pretože aj na toto si ľudia zvolili do zastupiteľstva poslancov, ktorí majú strážiť financie MČ. Úsmevne tiež vyznieva veta, že nemôžu byť vyplatené peniaze združeniam, hoci minulý rok schválené boli a neboli im poslané do októbra.

Prejsť na začiatok