Nezaradené

Naše ihriská majú svetovú reklamu

Pekný deň prajem, vážení spoluobčania. V našich novinách veľa o športe nepíšeme, a tak som sa rozhodol trochu vás oboznámiť s naším netradičným športom nazývaným petangue. Je to jednoduchá hra, ku ktorej potrebujeme jednu malú drevenú guľôčku a dve alebo tri oceľové gule, cca o priemere 65 – 75 mm. Vyberieme si vhodnú plochu cca […]

Neodstrkujme seniorov!

Uplynulé roky boli pre nás všetkých ťažké. Pre niekoho viac, pre iných menej. Prešli sme si mnohými skúškami a všetkých z nás to zmenilo. Stali sme sa opatrnejšími, izolovanejšími, zabudli sme sa rozprávať, počúvať, tolerovať, prijímať a rešpektovať aj iné názory, prestali sme dôverovať jeden druhému… Akoby sa vytratila empatia, schopnosť pomáhať si sa zmenila […]

Zvládneme parkovanie v Rusovciach?

Je veľmi pravdepodobné, že po zavedení celomestskej parkovacej politiky sa z priľahlých, malých mestských častí, stanú záchytné parkoviská. V našom prípade stačí, keď Petržalka spustí svoj parkovací systém a spoplatní parkovanie na celom ich území. Od tohto momentu začnú tzv. pendleri parkovať všade tam, kde to bude zadarmo a za prácou sa budú presúvať MHD. […]

Podpora mládeže MFK Rusovce

Náš futbalový klub sa dlhodobo úspešne venuje práci s mládežou. V súčasnej neľahkej hospodárskej situácii je fungovanie športových organizácii, najmä mládežníckych, absolútne závislé od ochoty a dobrovoľnosti športovo zapálených funkcionárov, trénerov i rodičov. Vytvárať už spomínané kvalitné materiálne podmienky na športovú prípravu, je možné len za fi nančnej a materiálnej pomoci. Týmto ďakujem myšlienkam priaznivo naklonených […]

Vianočná tuja

Pár dní pred Vianocami nastala na námestí výmena ihličnatého stromu. Viacerí Rusovčania sa nás pýtali, prečo k tejto výmene došlo. Podľa dendrologického posudku mal doterajší strom málo miesta pre svoje korene, preto neprosperoval. Tak vedenie našej MČ objednalo nový strom, za ktorý spolu s výsadbou a starostlivosťou zaplatilo 7 700 euro. Pre niekoho je to […]

Naozaj nemohli byť skôr?

Autobusové otočisko a skatepark. Dlho sme na oba projekty čakali s argumentom od vedenia MČ, že sa musia robiť súbežne. V súčasnosti vidíme, že to nedáva zmysel, pretože tak otočisko, ako aj skatepark robia dve samostatné fi rmy a projekty na seba nenadväzujú. Na čo sa čakalo tak dlho? Začnem mojou iniciatívou – skateparkom. Je […]

Tato

O tom, že môj tatko bol spoluzakladateľ Lúčnice a neskôr sa pod jeho vedením vyprofi loval SĽUK na vysoko profesionálne teleso, ktoré prebrázdilo s jeho tvorbou celý svet, sa popísalo veľa. Menej sa vie o podnetoch a motivácii, ktoré ho tak silne ťahali k folklóru. Bola to predovšetkým jeho mama Bronislava, ktorá v neľahkých povojnových […]

Dehonestácia zastupiteľstva

Dobrý deň, vážení spoluobčania! Chcel by som vás touto cestou upozorniť na nenápadnú, ale závažnú udalosť z nášho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rusov-ciach, z dňa 12.4.2022. Nejde mi o program a priebeh samotného zastupiteľstva. Nastal tam moment, v ktorom pani starostka „prerušila“ zasadnutie (najprv ho chcela zrušiť úplne) cítiac, že hlasovanie k predloženému bodu by […]

Rada školy v Rusovciach

Z času na čas sa ma ako bývalej členky školskej rady pýtate na našu školu v Rusovciach. Na nadstavbu, na predražené stravné, atď. Pravda je taká, že členstvo v rade školy mne, aj zvyšným poslancom, zaniklo už v roku 2020. Rada školy má 11 členov a zastúpenie v nej majú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy, […]

ODPAD – nekonečný príbeh ľudstva

Sprevádza nás pri každej činnosti, ktorú vykonávame. Nuž teda, ako s týmto fenoménom, s odpadom, nakladáme? Nedávno som v záhrade presádzal sadeničky. Sledovala ma susedových šesťročná dcérka – prváčka. Začala mi pomáhať. Samozrejme, s radom nekonečných otázok, medzi ktorými bola aj táto: „Ujo Dodo, čo budeš robiť s týmto?“ Ukázala na čierne plastové kelímky po […]

Prejsť na začiatok