Nezaradené

Rusovskí hasiči môžu pomáhať už aj vo vode

Ambíciou našich hasičov je neustále sa zdokonaľovať. A to v odbornej pripravenosti, ako aj vo vybavenosti zboru potrebnou technikou. V okolí Rusoviec sa nachádzajú viaceré vodné nádrže a neďaleko tečie veľtok Dunaj, kde dochádza z času na čas k rôznym nepredvídaným udalostiam, ktoré si vyžadujú zásahové akcie. Ako miestni hasiči sme mali už dlhšiu dobu zámer […]

Prejsť na začiatok