Month: jún 2022

Nadstavba či nová výstavba?

Snáď každý okoloidúci si na Kovácsovej ulici všimol, že sa konečne začalo s nadstavbou a prístavbou školy. Na konci štvorročného volebného obdobia. Pre mnohých Rusovčanov a nás nevynímajúc, je zároveň veľkým prekvapením, že sa na školskú jedáleň nenadstavuje, ale že sa celá zbúrala. Hoci aj na plote visí tabuľa s oznamom o Rekonštrukcii a nadstavbe […]

Keď včielky priletia do školy

Zavčas rána bzučia včielky, že navštívia každý kvet. Nabzučia sa veru veľa, kým vyrobia sladký med. Ako to vyzerá v úli, ako rozpoznať jednotlivých členov včelieho spoločenstva a mnohé iné zaujímavosti zo života včiel, sa chceli dozvedieť druháci z našej Základnej školy v Rusovciach nielen z učebníc na hodinách prvouky. A tak sme s radosťou […]

Zvládneme parkovanie v Rusovciach?

Je veľmi pravdepodobné, že po zavedení celomestskej parkovacej politiky sa z priľahlých, malých mestských častí, stanú záchytné parkoviská. V našom prípade stačí, keď Petržalka spustí svoj parkovací systém a spoplatní parkovanie na celom ich území. Od tohto momentu začnú tzv. pendleri parkovať všade tam, kde to bude zadarmo a za prácou sa budú presúvať MHD. […]

Aby sa nezabudlo…

Keďže sme sa vám s našimi novinami Rusovčan dlhšiu dobu neprihovorili, radi by sme sa spätne vrátili ku koncoročným udalostiam, za ktoré by sme, okrem iného, radi vyjadrili dodatočnú vďaku. Ešte koncom novembra sme zorganizovali dobročinnú zbierku šatstva pre ľudí bez domova a súčasne tiež zbierku pre opustené zvieratká v Útulku Tuláčik. Počas tejto celodennej […]

Podpora mládeže MFK Rusovce

Náš futbalový klub sa dlhodobo úspešne venuje práci s mládežou. V súčasnej neľahkej hospodárskej situácii je fungovanie športových organizácii, najmä mládežníckych, absolútne závislé od ochoty a dobrovoľnosti športovo zapálených funkcionárov, trénerov i rodičov. Vytvárať už spomínané kvalitné materiálne podmienky na športovú prípravu, je možné len za fi nančnej a materiálnej pomoci. Týmto ďakujem myšlienkam priaznivo naklonených […]

Útrapná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ

V druhej polovici minulého roka sme celé mesiace z úst starostky počúvali obvinenia voči riaditeľovi ZŠ a MŠ, Rastislavovi Kunstovi o tom, že sa na zamestnancoch školy dopúšťal šikany, mobbingu a bossingu. Tieto silné tvrdenia boli jedným z dvoch dôvodov, kvôli ktorým ho Lucia Tuleková – Henčelová odmietala vymenovať. A tak by bolo dobré sa […]

Vianočná tuja

Pár dní pred Vianocami nastala na námestí výmena ihličnatého stromu. Viacerí Rusovčania sa nás pýtali, prečo k tejto výmene došlo. Podľa dendrologického posudku mal doterajší strom málo miesta pre svoje korene, preto neprosperoval. Tak vedenie našej MČ objednalo nový strom, za ktorý spolu s výsadbou a starostlivosťou zaplatilo 7 700 euro. Pre niekoho je to […]

Naozaj nemohli byť skôr?

Autobusové otočisko a skatepark. Dlho sme na oba projekty čakali s argumentom od vedenia MČ, že sa musia robiť súbežne. V súčasnosti vidíme, že to nedáva zmysel, pretože tak otočisko, ako aj skatepark robia dve samostatné fi rmy a projekty na seba nenadväzujú. Na čo sa čakalo tak dlho? Začnem mojou iniciatívou – skateparkom. Je […]

Tato

O tom, že môj tatko bol spoluzakladateľ Lúčnice a neskôr sa pod jeho vedením vyprofi loval SĽUK na vysoko profesionálne teleso, ktoré prebrázdilo s jeho tvorbou celý svet, sa popísalo veľa. Menej sa vie o podnetoch a motivácii, ktoré ho tak silne ťahali k folklóru. Bola to predovšetkým jeho mama Bronislava, ktorá v neľahkých povojnových […]

Mimoriadne rokovanie bolo úspešné

Iniciatíva kolegu Rada Jenčíka na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva sa vyplatila. Uplynulé zasadnutie sa nieslo v duchu záujmu pre Rusovce a Rusovčanov. Aj napriek tomu, že niektorí poslanci majú rozdielny názor, väčšinu sa podarilo presvedčiť. Podarilo sa nám: Presadili a schválili sme fi nančné prostriedky na prepravu detí na plavecké výcviky. Práve plávanie je jeden z najkomplexnejších […]

Prejsť na začiatok