Month: jún 2022

Dehonestácia zastupiteľstva

Dobrý deň, vážení spoluobčania! Chcel by som vás touto cestou upozorniť na nenápadnú, ale závažnú udalosť z nášho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rusov-ciach, z dňa 12.4.2022. Nejde mi o program a priebeh samotného zastupiteľstva. Nastal tam moment, v ktorom pani starostka „prerušila“ zasadnutie (najprv ho chcela zrušiť úplne) cítiac, že hlasovanie k predloženému bodu by […]

Zmarená voľba kontrolóra

Minulý rok (2021) sa mal 21. septembra na zastupiteľstve v Rusovciach voliť kontrolór mestskej časti, keďže tomu súčasnému po šiestich rokoch vypršalo funkčné obdobie. Krátko pred týmto zastupiteľstvom, kedy sa malo hlasovať, prišiel všetkým poslancom mail, v ktorom sa jeden z kandidátov na kontrolóra sťažoval na diskrimináciu. Rusovský poslanec Vladimír Mokráň mal podľa neho v straníckej skupine na WhatsAppe písať prosby o tom, či na […]

Prejsť na začiatok