Zmarená voľba kontrolóra

Minulý rok (2021) sa mal 21. septembra na zastupiteľstve v Rusovciach voliť kontrolór mestskej časti, keďže tomu súčasnému po šiestich rokoch vypršalo funkčné obdobie.

Krátko pred týmto zastupiteľstvom, kedy sa malo hlasovať, prišiel všetkým poslancom mail, v ktorom sa jeden z kandidátov na kontrolóra sťažoval na diskrimináciu. Rusovský poslanec Vladimír Mokráň mal podľa neho v straníckej skupine na WhatsAppe písať prosby o tom, či na konkrétneho kandidáta za kontrolóra niekto nevie nájsť diskreditujúce informácie, pretože ide kandidovať na kontrolóra a v prípade zvolenia by mohol, podľa Mokráňa, starostke robiť zle. Osobne pritom nerozumiem tomu, ako by mohol akýkoľvek kontrolór robiť zle starostovi, keďže jeho pracovnou náplňou je dohliadanie na zákonnosť konaní na úrade a robenie kontrol a úrad snáď nemá čo skrývať.

Čo presne sa stalo
Zaujímavé na celej kauze je i to, že správa poslanca Mokráňa v onej komunikácii bola z jeho mobilu odoslaná 7.9.2021 po 17:00 hod., teda v posledný deň, dokedy mohli kandidáti na kontrolóra odovzdať prihlášky. V zalepenej obálke, s označením – NEOTVÁRAŤ a do 16:00 hod. Tento postup sa vždy používa preto, aby obálky kandidátov otvárala až príslušná komisia a dovtedy sa s citlivými údajmi o uchádzačoch nemanipulovalo. Obálky sa otvárajú pred členmi komisie, ktorá vyhodnocuje, či kandidáti spĺňajú všetky predpísané náležitosti, ktoré mali dodať. Dovtedy musia byť obálky uschované a zabezpečené, aby sa s nimi nemanipulovalo. Problém u nás bol ten, že obálky komisia otvárala až nasledujúci pondelok. Teda o týždeň neskôr, ako už poslanec Mokráň disponoval informáciou o kandidátovi a dal si za cieľ zdiskreditovať jeho osobu, znemožniť jeho kandidatúru a prípadné zvolenie.

Čudné praktiky poslanca
Prirodzene každému z nás napadla otázka, odkiaľ mohol pán Mokráň hodinu po uzavretí prijímania prihlášok na kontrolóra vedieť, že kandiduje onen konkrétny človek, navyše pred otváraním obálok o uchádzačoch pred komisiou. Pre ujasnenie, my ostatní poslanci sme sa mená kandidátov dozvedeli až dva týždne pred konaním miestneho zastupiteľstva, na ktorom sme si mali voliť kontrolóra. Teda cca o dva týždne neskôr ako poslanec
Mokráň, ktorý je sympatizant pani starostky. Počkali sme si preto na jeho vysvetlenie celej veci na onom zastupiteľstve, kde poslanec uviedol, že asi kandidátova obálka presvitala, a tak sa dozvedel, že sa prihlásil. Poškodený kandidát na mieste oponoval, že to možné nebolo, keďže
obálku zabezpečil tak, aby nepresvitala. Ak by sme aj pripustili zvláštnu príhodu o presvitajúcej obálke, poslanec Mokráň nevysvetlil, či obálku niekto presvecoval alebo presvitala len tak, keď šiel okolo stolu, na ktorom bola položená. Respektíve, kto a prečo práve jemu ohlásil obsah
obálky kandidáta ešte pred jej otvorením komisiou. V každom prípade si kladiem otázku, ako asi sa nakladá na našom úrade s ostatnými obálkami a citlivými údajmi pri iných súťažiach?

Starostka iného nechce
Celkom logicky, poškodený kandidát hneď na zastupiteľstve napadol túto voľbu, keďže neprebehla v zmysle zákona, bol porušený proces a cítil sa byť diskriminovaný. Napokon kontrolór zvolený nebol a zastupiteľstvo sa dohodlo na tom, že sa vyhlási nová voľba. Odvtedy ale vedenie MČ vo veci nekoná. Keď sme sa opakovane pýtali na to, prečo nie je vyhlásená nová voľba, tak sme počúvali rôzne výhovorky – pandémia, núdzový stav,
atď. Keď súčasnému kontrolórovi vypršal mandát, predložili sme návrh na nový výber kontrolóra, no starostkini poslanci ho neodsúhlasili. Napokon na priamu otázku starostke, či plánuje vyhlásiť novú voľbu kontrolóra, nám povedala, že nie a vec nechá na ďalšie zastupiteľstvo. Lebo jej to zákon umožňuje. A tak sa nemožno ubrániť pocitu, že súčasný kontrolór si s pani starostkou rozumie natoľko, že nového vedenie MČ nechce.

Prejsť na začiatok