Dehonestácia zastupiteľstva

Dobrý deň, vážení spoluobčania! Chcel by som vás touto cestou upozorniť na nenápadnú, ale závažnú udalosť z nášho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rusov-ciach, z dňa 12.4.2022.

Nejde mi o program a priebeh samotného zastupiteľstva. Nastal tam moment, v ktorom pani starostka „prerušila“ zasadnutie (najprv ho chcela zrušiť úplne) cítiac, že hlasovanie k predloženému bodu by nedopadlo podľa jej predstáv. Prakticky nám týmto nezákonným spôsobom uprela základné právo poslancov – hlasovať!
Za 31,5 roka práce pre občanov v komunálnej politike som takýto precedens nezažil. Je to dehonestácia zastupiteľstva podľa vlastných „demokratických“ predstáv pani starostky. Môj osobný názor na takúto situáciu je, že kto nedokáže rešpektovať mienku riadne zvolených poslancov, nepatrí do žiadnej, nie iba komunálnej politiky.

Prejsť na začiatok