Author : Jozef Karácsony

Naše ihriská majú svetovú reklamu

Pekný deň prajem, vážení spoluobčania. V našich novinách veľa o športe nepíšeme, a tak som sa rozhodol trochu vás oboznámiť s naším netradičným športom nazývaným petangue. Je to jednoduchá hra, ku ktorej potrebujeme jednu malú drevenú guľôčku a dve alebo tri oceľové gule, cca o priemere 65 – 75 mm. Vyberieme si vhodnú plochu cca […]

Dehonestácia zastupiteľstva

Dobrý deň, vážení spoluobčania! Chcel by som vás touto cestou upozorniť na nenápadnú, ale závažnú udalosť z nášho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rusov-ciach, z dňa 12.4.2022. Nejde mi o program a priebeh samotného zastupiteľstva. Nastal tam moment, v ktorom pani starostka „prerušila“ zasadnutie (najprv ho chcela zrušiť úplne) cítiac, že hlasovanie k predloženému bodu by […]

ODPAD – nekonečný príbeh ľudstva

Sprevádza nás pri každej činnosti, ktorú vykonávame. Nuž teda, ako s týmto fenoménom, s odpadom, nakladáme? Nedávno som v záhrade presádzal sadeničky. Sledovala ma susedových šesťročná dcérka – prváčka. Začala mi pomáhať. Samozrejme, s radom nekonečných otázok, medzi ktorými bola aj táto: „Ujo Dodo, čo budeš robiť s týmto?“ Ukázala na čierne plastové kelímky po […]

Ako to bolo s vyhrážaním…

Vážení spoluobčania, prajem všetkým pevné zdravie v tomto hektickom covidovom období! Nedávno som vás oslovil s článkom o zvláštnom „poďakovaní“ pani knihovníčke za prácu v našej knižnici, a to vedením nášho úradu. Dnes sa vám prihováram slovami o smutnej udalosti, ktorá sa udiala na našom zastupiteľstve 19.1.2020. Väčšina z vás ma pozná. Dovolím si tvrdiť, […]

Zvláštne poďakovanie knihovníčke

Vážení spoluobčania, tento môj príspevok sa týka rusovskej knižnice. Preto stručný prehľad o tom, prečo sme ju v krátkom čase dvakrát sťahovali. Začalo to tým, že MČ hľadala dočasné priestory pre faru, a tak pôvodná knižnica pri kostole sv. Márie Magdalény tieto priestory poskytla na daný účel. Vznikla nová knižnica pod novým miestnym úradom. Po […]

Prejsť na začiatok