Zvláštne poďakovanie knihovníčke

Vážení spoluobčania, tento môj príspevok sa týka rusovskej knižnice. Preto stručný prehľad o tom, prečo sme ju v krátkom čase dvakrát sťahovali.

Začalo to tým, že MČ hľadala dočasné priestory pre faru, a tak pôvodná knižnica pri kostole sv. Márie Magdalény tieto priestory poskytla na daný účel. Vznikla nová knižnica pod novým miestnym úradom. Po čase sme ale znovu, z kapacitných dôvodov, knižnicu opäť sťahovali. Nasledovalo riešenie priestoru v budove zdravotného strediska, prenos kníh a zariadenia. Jej prevádzka bola dočasne prerušená, keďže MČ mala iné prioritné úlohy. Po čase a po dopytovaní sa občanov tento stav MČ rieši použitím minimálnych nákladov, za pomoci Ruseka a vďaka aktivite poslancov z radov OZ Rusovčan. Zostávalo „iba“ nájsť človeka, ktorý by sa podujal knižnicu zoradiť a viesť – čiže zoradiť knižky podľa svojej charakteristiky, vyradiť staré a zničené, nahrať každú jednu abecedne do počítača (spolu viac ako 10 tisíc kníh).

Po pánovi Šedivom sa ťažko hľadala adekvátna náhrada
Nebolo to vôbec jednoduché, ale takýto človek sa našiel. Podujal sa na to pán Ing. Ľubomír Šedivý, milovník kníh. Usporiadal našu knižnicu tak, že vyhovuje všetkým knižničným parametrom, a tiež momentálnym potrebám našej MČ. Túto mravenčiu prácu vykonával vyše pol roka, pričom mu pomáhala pani Blanka Tomanová. Túto činnosť vykonávala pani Tomanová zadarmo a pán Šedivý za minimálnu odmenu vo výške pár desiatok eur mesačne. Bohužiaľ, Ľuboš nám krátko na to zomrel, a to priamo v jeho obľúbenom priestore našej miestnej knižnice.

Pani Tomanová bola preto oslovená, či by sa stala novou knihovníčkou. Súhlasila a túto činnosť vykonávala za minimálnu odmenu. Touto cestou sa Ľubošovi poďakujem ešte raz za super vykonanú prácu a pani Tomanovej tiež, lebo aj ona v našej knižnici skončila. Nezomrela, bola prakticky vyhodená. Asi ako poďakovanie?

Chcelo by to viac úcty
Darmo, je to asi úcta novej generácie za prejavy dobrovoľnej práce. Nemienim sa pliesť do personálnej politiky MČ. Pani Tomanová by aj tak časom skončila a miesto nového knihovníka by sme museli riešiť. Spôsob, akým jej bol oznámený koniec dohody, bol však minimálne nechutný a neslušný. Dodávam – naša knižnica momentálne postačuje pre našu MČ, nevyžaduje si žiadne zmeny, ani zvýšenie nákladov! Ako samozrejmosť mi pripadá opätovné hľadanie nových priestorov, ale o tom niekedy nabudúce. S pozdravom.

Prejsť na začiatok