Práve peniaze pre dobrovoľníkov sú tie, ktoré chýbajú?!

Starostka sa rozhodla plošne krátiť dotácie pre občianske združenia (OZ) o 30%. Tento návrh predložila na dve zastupiteľstvá, počas ktorých sa poslanci pýtali, kde inde ide okrem občianskych združení obec šetriť, lebo inde ku kráteniu rozpočtu zatiaľ nedošlo.

Namiesto podpory rana pod pás
Časť poslancov namietala, pretože OZ budú mať v tejto ťažkej situácii ešte menej príjmov od sponzorov a ťažšie sa dostanú k iným zdrojom. Preto práve teraz potrebujú pomoc obce, keďže sa starajú o re- prezentáciu Rusoviec, šport, deti, kultúru, atď. Starostka predložila na zastupiteľstvo druhýkrát ten istý materiál, v ktorom sa bralo združeniam plošne a inde sa nešetrilo. Časť poslancov odmietla znižovanie príspevku pre všetky OZ a požiadali sme starostku, aby im peniaze vyplatila, keďže išlo o šetrenie vo výške 5159 eur, čo nie je zásadná položka rozpočtu obce. Argument ekonóma bol, že aj tak nestihnú združenia dotácie minúť. Ani v minulosti obec dotáciu združeniam neplatila naraz, ale postupne. Ak by MČ BA – Rusovce poslala aspoň polovicu dotácie, mali by združenia z čoho čerpať a obec by ukázala dobrú vôľu pomáhať OZ. Takto 10 mesiacov im neprišlo ani euro a po upozornení im naopak, prišla od obce faktúra na uhradenie 3000 eur za energie.

Nerešpektovanie uznesenia zastupiteľstva
Začiatkom októbra, po septembrovom zastupiteľstve, kde znova neprešlo krátenie príspevkov pre OZ, sa ozval prezident MFK Peter Golej s tým, že im neprišlo tento rok ešte ani jedno euro z MÚ a naozaj sa to už nedá ťahať, keďže všetky kategórie futbalistov majú rozbehnuté súťaže. Starostka ho vyzvala na vzdanie sa 30% z požadovaného príspevku, a to napriek opakovanému schválenému uzneseniu zastupiteľstvom, na základe ktorého sa krátiť príspevky nebudú! Keď toto prezident MFK odmietol, tak starostka vypovedala zmluvu hospodárovi, ktorému mala MČ uhradiť 1000 eur do konca sezóny. Ak by obec chcela ukázať dobrú vôľu, tak mohla priebežne, v menších častiach, posielať peniaze OZ, aby mali z čoho platiť svoje záväzky a nie tlačiť ich do kúta či vydierať. Nevieme, na čo to bolo dobré. Možno dúfajúc, že OZ nestihnú vyčerpať rozpočet a peniaze budú musieť vrátiť? Na záver dodáme, že finančná kríza postihla obce aj v roku 2008. Nikto to však nevyužíval ako výhovorku. Pritom by postačilo napríklad neplatiť predraženú aplikáciu alebo trošku ušetriť na úrade.

Stanovisko prezidenta na grafický argument starostky
Na záver dodáme vyjadrenie prezidenta MFK, Petra Goleja, na starostkine vyjadrenie, že údajne do chodu futbalového klubu mestská časť investovala za uplynulé roky 100 tisíc eur. „MČ nám dáva ročnú dotáciu 9700 eur po častiach, a to na chod klubu. Z toho sa nám ešte odrátajú energie, takže mínus 3000 eur. Vedľajšie výdavky v okolí futbalového ihriska, ktoré má MČ, dáva do svojho majetku. Teda do zveľaďovania majetku obce. MFK Rusovce nič navyše od vedenia MČ nežiada. Len dotáciu, ktorá bola riadne schválená poslaneckým zborom. Navyše opakovane,” uvádza na pravú mieru Peter Golej. 

Prejsť na začiatok