Problémy právnika našej MČ sú aj naše problémy

Každý advokát je právnik, no nie každý právnik je advokát

Pred pár týždňami obletela médiá správa o tom, že právnik pracujúci pre MČ BA – Rusovce, JUDr. Peter Chrašč, bol zadržaný políciou a vzatý do väzby z podozrenia z uplácania a z prípravy zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Tento prípad síce nijako nesúvisel s prácou pre našu MČ, ale popri tomto stíhaní vyplávalo na povrch viacero zaujímavých informácií, ktoré v konečnom dôsledku dopad na našu MČ mať môžu.

Ukázalo sa napríklad to, že P. Chračš nebol advokátom, ako tvrdili médiá, voči čomu sa ohradila Slovenská advokátska komora (SAK): „Aktuálne je ako advokát v médiách uvádzaná osoba Peter Chrašč, ktorý je podozrivý z podplácania. Upozorňujeme, že nejde o advokáta. Peter Chrašč nebol nikdy zapísaný v zozname advokátov, ani koncipientov. Práve naopak. Slovenská advokátska komora na túto osobu podala v roku 2018 trestné oznámenia za trestné činy neoprávnené podnikanie, poškodzovanie spotrebiteľa, zneužívanie účasti na hospodárskej činnosti a krátenie dane. Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú (sú povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť. Podvodníci – pokútnici, na rozdiel od advokátov, nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok,“ znie oficiálne vyhlásenie SAK, ktorá sa od právnika, ktorého si najala starostka Rusoviec po voľbách v roku 2018, dištancuje.

Verejnosť si zaslúži počuť odpovede
Aj keď naša pani starostka tvrdí, že v prípade obecného právnika vzatého do väzby ide len o senzáciu, pravdou je opak. Zistenie, že Peter Chrašč nebol advokát, sa totiž týka už aj našej MČ. Nevieme, či vedenie MČ malo vedomosť, že tento právnik nenesie žiadnu zodpovednosť za svoju činnosť, no my ako poslanci sme to nevedeli. Preto vyvstáva viacero otázok, ako napríklad: Kto a prečo najal a platil za našu MČ práve tohto právnika bez advokátskych skúšok? Kto a prečo si vybral práve tohto pokútnika? Na základe akých poverení vstupoval tento právnik do stavebných konaní? Uvedomovalo si vedenie našej MČ, že s právnikom, ktorý nie je advokát a nie je poistený, ohrozuje majetok našej MČ v prípade súdnych sporov? Otázok, ktoré sa vedenia MČ pýtame a budeme pýtať, je veľa. Zatiaľ sme dostali odpovede iba strohé a rozhodne nie na všetko. „JUDr. Peter Chračš sa v stavebných konaniach zúčastňoval na stretnutiach so stavebníkmi, prípadne sa oboznamoval s agendou stavebného úradu ako prizvaná osoba bez plnomocenstva. Účasť na stretnutiach vyplývala z jeho pracovnej náplne,“ reagovalo vedenie MČ na jednu z našich početných otázok, čím potvrdila opodstatnenosť našich obáv.

V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli dva zaujímavé prípady, na ktorých spolupracovalo vedenie našej MČ s bývalým právnikom Petrom Chraščom:

Kauza DB REAL FINANCE
O čo v tomto spore išlo?
V roku 2012 stavala v Rusovciach firma MBM-STAV, s.r.o cyklotrasu Eurovelo 6. Firma sa zaviazala, že kvôli prostriedkom z EU zaručene stihne termín realizácie a podpísala zmluvu, v rámci ktorej sa zavia- zala bankovou zárukou vo výške 227 tisíc eur. Termín realizácie sa ale nestihol a banka vyplatila Rusovciam zadržanú sumu. Zo zadržanej sumy sa kvôli chybám cyklotrasa opravovala ešte pred odovzdaním. Nakoniec bola cyklotrasa preplatená z EU prostriedkov a nemuseli sa vracať.

V roku 2013 podala firma žalobu o vrátenie zvyšnej sumy a následne, v tom istom roku (2013) skrachovala. Predtým ešte pohľadávku voči našej MČ postúpila na nový subjekt DB REAL FINANCE, s čím nesúhlasil správca konkurznej podstaty. Celých 6 rokov súd rozhodoval o tom, či je postúpenie platné a či sa nová firma môže zapojiť do pôvodnej žaloby, takže nová firma sa ozvala až v roku 2019. Súhlasila s tým, že zo zadržanej sumy sa môžu opraviť aj záručné opravy cyklotrasy, ako bolo dohodnuté v zmluve. Žiadna tragédia sa pritom do tohto momentu nediala, keďže naša MČ prostriedky neminula a mala ich odložené na účte.

Zvláštny prístup vedenia našej MČ
Na zastupiteľstvo bol dňa 3.3.2020 vedením MČ predložený materiál, v ktorom stálo, že na opravy cyklotrasy bude stačiť 15 tisíc eur. Táto suma sa viacerým zdala malá, vzhľadom na rozsiahle poškodenie cyklotrasy, ktoré v priebehu rokov nastalo. Poslanci teda navrhli nechať na opravy 30 tisíc eur, respektíve, aby úrad nechal naceniť nevyhnutné opravy. Tak by sme vedeli presne, koľko budú opravy stáť. Ostatné, neminuté financie nech sa následne vrátia spoločnosti DB REAL FINANCE.

O dva mesiace neskôr bol zastupiteľstvu predložený ten istý materiál znovu s tým, že protistrana nesúhlasí s navýšením financií na opravy v sume 30 tisíc eur. Presná suma na opravy ale nebola predložená poslancom ani po dvoch mesiacoch. Prílohou materiálu bol mail (viď obrázok), v ktorom právnik protistrany píše, že súhlasí so sumou 15 tisíc eur, ktorú navrhla naša MČ, hoci to bolo po zastupiteľstve, na ktorom poslanci žiadali ponechať na opravy 30 tisíc eur. Pričom na zastupiteľstve nam bolo prezentované, že protistrana navrhuje 15 tisíc eur. Navrhovali sme aj stretnutie s protistranou za účasti poslancov, aby sa dohodlo konečné riešenie a aby Rusovčanom zostalo na opravy dostatok peňazí. Ani to sa nedalo. Namiesto toho nás právnik našej MČ, Chračš, presviedčal o tom, že súdy v Žiline a okolí sa častokrát „rozhodujú čudne“. Strašil nás hrozbou nútenej správy pre obec a inými nepodloženými fabuláciami. A pritom sme sami oslovili nezávislú renomovanú advokátsku kanceláriu, v ktorej sme si nechali na vlastné náklady vypracovať k celej kauze právnu analýzu. Z nej vyvstalo, že našej MČ v tomto súdnom spore prehra nehrozí, sme v práve a máme veľkú šancu prípadný súdny spor vyhrať. Navyše, medzičasom už na súde v Žiline zasahovala NAKA…

Ako to mohlo byť?
Stačilo dať vedením MČ vypracovať cenovú kalkuláciu opráv cyklotrasy. Zabojovať o dostatok peňazí na opravy. Stačilo tiež vyvolať transparentné pracovné stretnutie s protistranou a miestnymi poslancami, kde by sa dohodlo konečné riešenie. Stačilo veriť v spravodlivosť podloženú kompetenciou právnych zástupcov a nevyhovárať sa na bezprávie na súdoch. Pretože v celkovom kontexte, ako bola kauza napokon vedením našej MČ riešená vyvstáva otázka – žeby už vedy niekto vedel, že by nás zastupoval nepoistený právnik – pokútnik, a preto sa bál hájiť záujmy Rusovčanov a namiesto toho radšej začal šíriť demagógiu o nútenej správe?

Parčík pri Mínešskej
Ide o plochu, kde chcel developer vybudovať cestu a načierno vyrúbal stromy. Ale to bolo na úplnom začiatku príbehu parčíka pri Mínešskej ulici. Pozemok, ktorý bol aj v tom čase v správe našej MČ, následne MČ prenajala občianskemu združeniu Krajšie Rusovce (OZ), ktoré na ňom na vlastné náklady zasadilo kvitnúcu lúku, vybudovalo jedlý parčík s päťdesiatimi ovocnými stromami rôzneho druhu a detské ihrisko s tromi hernými prvkami. To sa písal rok 2018. No obyvatelia Rusoviec sa nestihli ani potešiť prvou úrodou ovocia a v tomto príbehu nastal zvrat.

Opätovné zavádzanie právnika MČ
Hneď na prvom zastupiteľstve po voľbách sa začalo riešiť, že hoci je spomínaný obecný pozemok prenajatý na základe riadnej zmluvy o nájme a je na ňom opätovne vysadená zeleň a vybudované verejné detské ihrisko, musí tam byť cesta. Zakrátko na to bola zmluva pre OZ Krajšie Rusovce našou mestskou časťou vypovedaná a podľa analýzy právnika mestskej časti, JUDr. Chrašča, je na spomínanom pozemku možné jedine vybudovať cestu a pozemok prenajať počas výstavby cesty developerovi. Pozemok nie je možné ani predať, lebo jeho vlastníkom je magistrát a našej MČ je zverený.

Rôznymi spôsobmi sa snažili, či už developer alebo, žiaľ, aj nové vedenie našej MČ, pripraviť OZ Krajšie Rusovce a verejnosť o tento pozemok. Vedenie MČ zastrašovalo poslancov, pokúšalo sa o odzverenie pozemku a nakoniec sa pokúsilo ho prenajať developerovi za symbolické nájomné.

Po dlhých mesiacoch sa nám podarilo dohodnúť stretnutie s developerom aj za účasti poslancov a na naše prekvapenie sme zistili, že developer je napriek opačným tvrdeniam vedenia mestskej časti ochotný zaplatiť sumu 80 tisíc eur ako odškodné za vyrúbané stromy a k tomu poskytnúť 100 metrov štvorcových na spomínané detské ihrisko. Navyše sme zachránili aj pás zelene pozdĺž celej parcely.

Aký je koniec príbehu?
Pozemok ostal v správe MČ prenajatý developerovi na výstavbu cesty a 80 000 eur ako odškodné za vyrúbané stromy bolo poukázaných na účet našej MČ. S výstavbou cesty sa ešte nezačalo, o zeleň sa nikto nestará a ihrisko leží rozobraté kdesi na niečej záhrade. Opakovane sa pýtame vedenia MČ na nájomnú zmluvu žiaľ, odpoveď nedostávame. Dnes už mohlo byť osadené ihrisko a presadená zeleň.

Na jar už mohlo všetko krásne zakvitnúť. A tak si kladieme otázku má vôbec vedenie našej obce záujem robiť niečo aj pre Rusovčanov? Či aj tu platí výhovorka Covid?

Prejsť na začiatok