Nebudem ticho

„Politik, aj komunálny, pokiaľ má názor a ponúka riešenia, musí nutne rozdeľovať spoločnosť. Ale ide o to, aby nerozdeľoval na víťazov a nepriateľov. Ale na podporovateľov a kritikov. To je zásadný rozdiel. My dnes máme toľko nenávisti v spoločnosti, že keby sme to mohli premeniť na eurá, tak sme najbohatší národ na svete. Zabudli sme na to, že nenávisť nás nemôže urobiť šťastnými. Nikoho z nás,” Iveta Radičová – bývalá premiérka SR.

Tento výrok pani Radičovej ma v ostatnom čase oslovil aj v súvislosti s našou MČ. Máme už za sebou dva roky, odkedy máme nové vedenie MČ. No napriek tomu mám pocit, ako keby sme boli stále v kampani a niekto vyvolával dojem, že musíme proti sebe bojovať a hľadať víťaza. Miesto toho, aby sme dokázali prijať kritiku a konštruktívne sa k problémom postavili. Zjavné je to hlavne počas zasadnutí miestneho zastupiteľstva, kde sa vytratila možnosť akejkoľvek diskusie a prevláda snaha priebeh zasadnutí prezentovať spôsobom, že niektorí poslanci náročky spôsobujú obštrukcie. Áno, medzi takto vnímaných poslancov patrím aj ja. Ale určite nie je mojím cieľom mariť svoj čas a čas mojich kolegov. Rád by som docielil, aby sme mali možnosť pred hlasovaním sa v rozprave zamyslieť nad konkrétnymi uzneseniami, ktoré majú svoju váhu a ovplyvňujú chod našej MČ.

Spôsob vedenia, aký nemá obdobu
Ak poukážeme na predraženú aplikáciu alebo nechceme zadarmo darovať obrovský kus pozemku developerom na výstavbu cesty, neznamená to, že chceme bojovať a presviedčať niekoho, že nepracuje v prospech obce. Ale sme a musíme byť kritickí k vedeniu MČ, ak obstará na 7 rokov aplikáciu bez vedomia zastupiteľstva a taktiež, ak dohodne memorandum s vlastníkmi pozemkov bez predošlej diskusie a predloží ho na zasadnutie miestneho zastupiteľstva ako hotovú vec spôsobom: dohodli sme a hotovo! Presne takéto správanie vytvára nepohodu a prehlbuje nedôveru k vedeniu MČ. Áno, možno práve ja som najväčší kritik a aj naďalej budem, pokiaľ sa správanie a spôsob práce nezmenia, lebo mi na našej MČ záleží. A záleží mi na tom, ako budú Rusovce vyzerať aj na konci volebného obdobia. A bol by som nerád, ak sa v nastolenom trende bude pokračovať. Takýmto spôsobom sa totiž môže poľahky stať, že všetky sľuby, ktoré nám boli sľubované, skončia iba v predvolebných novinách. 

Prejsť na začiatok