Ako to bolo s vyhrážaním…

Vážení spoluobčania, prajem všetkým pevné zdravie v tomto hektickom covidovom období! Nedávno som vás oslovil s článkom o zvláštnom „poďakovaní“ pani knihovníčke za prácu v našej knižnici, a to vedením nášho úradu. Dnes sa vám prihováram slovami o smutnej udalosti, ktorá sa udiala na našom zastupiteľstve 19.1.2020.

Väčšina z vás ma pozná. Dovolím si tvrdiť, že som nekonfliktný človek. Nemám

rád zvady, ani politické škriepky. Pôsobím v Rusovciach ôsme volebné obdobie, pričom sám som sa za poslanca nezvolil. Za tých tridsať rokov sa nestalo, aby na mňa niektorý starosta vyvíjal nátlak v tom, ako mám HLASOVAŤ. Až teraz, za posledný rok!

Nebolo to po prvý raz

Bolo mi oznámené, že budem prepustený, ak nebudem „správne“ hlasovať. Samozrejme, nedal som sa zastrašiť. Moje hlasovanie bolo a je vždy podľa môjho názoru a svedomia, podľa poslaneckého sľubu. Tento nátlak vyvrcholil práve

na tomto zasadnutí poslancov našej MČ. Jedným z bodov rokovania bol aj rozpočet našej MČ, ktorý sme počtom hlasov 4:4 neschválili. Keďže som sa zdržal hlasovania, počas prestávky som sa pred desiatimi svedkami ocitol pod paľbou nevraživých poznámok a vyvrcholilo to vyhlásením pani starostky: „… už dávno som ťa mala vyhodiť!“.

Porušenie demokracie

No budiš, ale čím by to riešilo moje hlasovanie? Som zamestnancom m.p. Ruseko a poslanecký mandát sa tým, ani ničím iným zrušiť nedá. Mám za to, že týmto nátlakom pani starostka hrubo porušuje princípy poslaneckej demokracie a rešpektovanie hlasovacej väčšiny. Je predsa úplne jedno, o aký dôležitý alebo menej dôležitý bod rokovania ide. Takéto nátlakové móresy na túto pôdu nepatria. Ja ako poslanec si vážim mandát starostu. Malo by to byť aj opačne.

Ešte k téme rozpočet dodám, že to nie je prvýkrát, čo bude naša MČ chvíľu fungovať v takzvanom provizóriu. Nie je to žiadna tragédia. Mám za to, že pri istých úpravách rozpočet rozhodne schválime. Nie sme všetci ekonómovia a v dnešnej hektickej dobe, ako som to na začiatku pomenoval, treba myslieť aj na budúcnosť. Nechať rezervu. Veď ktovie, čo nás ešte s týmto covidom čaká. Ďakujem za pozornosť.

Prejsť na začiatok