Zákaz vstupu na Sysľovské polia?!

Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Okresným úradom Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie, spolu s Okresným riadi- teľstvom PZ SR Bratislava V, upozorňujú na to, že v rámci chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia v katastri Jarovce, Rusovce a Čunovo, je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb.

Prístup občanov je povolený maximálne po nadjazdy ponad diaľnicu, ktoré zároveň slúžia ako rozhľadne. Samozrejme, k tomuto oznámeniu patrí aj informácia B, a teda, že za porušenie tohto zákazu môžeme byť pokutovaní sumou 3 319,- eur.

Táto téma je nekonečná a Rusovčanov trápi už takmer druhé desaťročie. Samozrejme, nikto z nás nemá nič proti samotnej ochrane prírody či chránených druhov živočíchov.

Roky si kladieme otázky

Prečo sa to nedá tak, ako v susednom Rakúsku, kde cyklotrasy vedú priamo cez chránené územia? Prečo nemôže byť v chránenom území niekoľko náučných tabúľ, aj s nariadeniami čo turista môže a čo presne nesmie? Prečo dodnes kompetentní nevybudovali voľne dostupné rozhľadne? Keď je niečo vzácne a štát či EÚ do toho investujú milióny, nemali by mať ľudia možnosť prístupu a niečo viac sa naučiť?

Všetky tieto otázky majú jednu spoločnú odpoveď. Nie, nedá sa, u nás je to tak. Miesto rozhľadní nám ponúknu nadjazdy nad diaľnicou. Cyklista alebo peší turista je pre dropa fúzatého údajne tá najväčšia hrozba, ale kombajny, traktory, kamióny, dokonca ani strelnica a vrtuľníky dropovi vraj nevadia. Zažili sme časy, kedy ani vlastníkov nepúšťali na tamojšie vlastné pozemky. To skutočne nemá nikto chuť, ani odvahu zmeniť tieto nezmyselné rozhodnutia?

Na druhej strane, na opačnom konci nášho katastra sa bezhlavo rúbe les. Ale nie ako kedysi agát, ktorý údajne nie je pôvodná drevina. Rúbe sa borovica. Vyrúbali sa tie najväčšie, zdravé borovice a zodpovední po sebe nechali len spúšť. Koruny tých najkrajších borovíc zostali v lese ako torzá rýchlej zlodejiny. Mimochodom, tiež v chránenom území.

V skutku sa nenájde nikto, kto by to zastavil?
V minulosti sme aktívne presadzovali chránené územia dostupné pre ľudí, ale s prísnymi pravidlami. Predsa tie obrovské finančné prostriedky na údržbu a ochranu chránených území, sú určené práve na ochranu.

Hliadky, informačné tabule, rozhľadne, propagácia chránených území a živočíšnych druhov. To všetko by malo byť financované z týchto zdrojov. Budeme túto tému aj naďalej pozorne sledovať, budeme sa pýtať. Zaujíma nás tiež dnešný postoj nového vedenia našej MČ. Stále pevne veríme v to, že sa zlé nariadenia dajú zmeniť. Že pokiaľ chceme niečo chrániť, musíme o tom predovšetkým učiť. A že pokiaľ chceme niečo prísne zakázať, musíme inde ľuďom niečo dovoliť. Možno sa raz dočkáme toho, že sa cez Sysľovské polia dostaneme na trojhran či do Rakúska. Rád budem nápomocný pri riešení tohto problému.

Prejsť na začiatok