Vodu kážu, víno pijú?

Mnohí si iste pamätáte, keď z úradu prišiel poslancom návrh na zmenu rozpočtu, kde bolo navrhnuté zníženie dotácií pre občianske združenia o 5 tisíc eur celkovo.

Ako poslanci sme namietali, že namiesto toho, aby sme sa občianskym združeniam pri výpadkoch príjmov snažili pomôcť ako sa len dá, tak vedenie obce im chce peniaze dokonca krátiť. Pre MČ Rusovce pritom nejde o žiaden veľký obnos. Poukázali sme v tejto súvislosti na to, že na úrade sa nenavrhlo šetrenie ani na platoch, ani v iných výdavkoch. A pritom, z nižšie priloženého úryvku z Rusovských novín sa dočítate, že starostka nabáda k solidárnosti a uskromneniu sa všetkých.

Naozaj šetríme?

Túto ňou navrhovanú zmenu rozpočtu sme opakovane neschválili a peniaze sme ponechali občianskym združeniam v Rusovciach. Ďalší návrh rozpočtu, kde by sa šetrilo na výdavkoch úradu, pritom poslancom predložený nebol dodnes. Zakrátko na to sme sa od vedenia MČ dozvedeli, že v Rusovciach sa nestihla urobiť výzdoba a ani ozdobiť vianočný strom na prvý advent, lebo sme čakali na schválenie dotácie na osvetlenie stromu vo výške 2 tisíc eur. Určite by to bola potešujúca správa, že sme ušetrili 2000 eur, len keby už od 12.11.2020 nesvietila na stránke Rusoviec zmluva, kde si Rusovce objednali klimatizáciu na úrad za vyše 31 000 eur. Bez dotácie, z našich peňazí, z nášho rozpočtu.

Zhrnutie krízového pandemickeho roka 2020 u nás:
Úradníkom na MÚ sa platy nekrátili, našťastie ani dotácie pre občianske združenia sa nekrátili, deti nemajú skatepark, neobnovil sa ani meter chodníka, no úrad má vynovené kancelárie a novú klimatizáciu. Niektorí to voláte papalášizmus. My hovoríme, že sa ukázali priority.

Rada by som tiež ubezpečila všetkých hráčov, fanúšikov i návštevníkov futbalu, že napriek medializovanej správe o vypovedaní podpory pre náš klub, táto nie je pravdivá a je aj naďalej mojou snahou podporovať všetky organ- izácie, občianské združenia a iniciatívy, ktoré poskytujú služby a aktivity Rusovčanom. Pravdou však je, že v čase, kedy sa všetci snažíme „uskromniť” vo výdavkoch, by sme mali byť všetci solidárni pri hľadaní kompromisu medzi tým nevyhnutným a tým, čo vieme oželieť.

Hoci nás čaká náročné obdobie, predovšetkým v tom, aby sme si uchovali sociálny kontakt, nezostáva mi iné než veriť, že spoločným úsilím, zodpovedným správaním a hlavne s chápavým prístupom to zvládneme.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ

Prejsť na začiatok