Aby sa nezabudlo…

Keďže sme sa vám s našimi novinami Rusovčan dlhšiu dobu neprihovorili, radi by sme sa spätne vrátili ku koncoročným udalostiam, za ktoré by sme, okrem iného, radi vyjadrili dodatočnú vďaku.

Ešte koncom novembra sme zorganizovali dobročinnú zbierku šatstva pre ľudí bez domova a súčasne tiež zbierku pre opustené zvieratká v Útulku Tuláčik. Počas tejto celodennej akcie, ktorú sme usporiadali v priestoroch Kostolíka sv. Víta, sme sa stretli s desiatkami empatických Rusovčanov, ktorí dohromady priniesli stovky kilogramov ošatenia, množstvo topánok, deky, granule pre psov a mnoho iného potrebného. Všetky veci sme následne rozdelili medzi organizácie pomáhajúce ľuďom bez domova – Vagus a De Paul a už spomínaný útulok. Touto cestou by sme chceli ešte raz poďakovať každému, kto sa do zbierky zapojil, ako aj tým, ktorí nám s organizáciou zbierky pomohli. No a keďže nezabúdame ani na našich najmenších, tak šiesteho decembra sme pomohli Mikulášovi a deťom v materskej škole sme doručili sladké balíčky za to, že celý rok pani učiteľky poslúchali.

Prejsť na začiatok