Zvládneme parkovanie v Rusovciach?

Je veľmi pravdepodobné, že po zavedení celomestskej parkovacej politiky sa z priľahlých, malých mestských častí, stanú záchytné parkoviská. V našom prípade stačí, keď Petržalka spustí svoj parkovací systém a spoplatní parkovanie na celom ich území.

Od tohto momentu začnú tzv. pendleri parkovať všade tam, kde to bude zadarmo a za prácou sa budú presúvať MHD. V našej malej mestskej časti máme navyše aj sezónne parkovanie, kedy nám sem takmer pol roka chodia rekreanti. Plus v poslednej dobe stále častejšie počujeme o našej Gerulate. Od zápisu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa tento vojenský tábor intenzívne propaguje, čo v konečnom dôsledku prinesie ďalšie autá do Rusoviec. A obávam sa, že časom začnú chodiť aj autobusy.
Vieme a hovoríme o tom už dlho. No posledné tri roky žijeme s tým, že vieme kedy sa to asi začne a tiež, že nás to neminie, ale nikam sme sa v riešení problému nepohli. Hovoríme aj o tom, že musíme byť pripravení, že potrebujeme koncepciu pre budúce parkovanie v Rusovciach. Sme teda pripravení? Máme nejakú, akúkoľvek koncepciu? Poznáme stratégiu pri zavádzaní pravidiel parkovacej politiky?

Asi ani nie…
Pred poslednými komunálnymi voľbami sme predstavili program, v ktorom sme navrhovali zoznam lokalít pre záchytné parkovanie. Žiaľ, so súčasným vedením našej MČ sme nenašli spoločnú reč, respektíve, nenašli sme pochopenie ani pri drobných projektoch, nie to pri tak veľkom koncepčne a časovo náročnom projekte, ako je parkovanie. Rétorikou nášho vedenia je, že si počkáme na projekt celomestského parkovania a pridáme sa neskôr, čo môže byť aj neskoro. Ale pre všeobecný pokoj a deklaráciu akej-takej činnosti v tejto neľahkej téme naša MČ pristúpila k tzv. pilotnému projektu “Zmena dopravného značenia na Irkutskej ulici v Rusovciach” a k zavedeniu rezidenčného parkovania v tejto zóne. Projekt sa síce pripravoval viac rokov a prerokovaný bol trikrát s verejnosťou, no pripomienky verejnosti boli akceptované len minimálne a stretnutie s obyvateľmi bolo skôr na oko.

V štýle pokus – omyl
Realizácia samotného značenia predbehla prípravné práce a opravu výtlkov, a tiež vybudovanie nového chodníka pre peších a mamičky s deťmi, ktorý sme navrhli a presadili do rozpočtu už dávnejšie. A v podstate sme ani nedostali príležitosť prerokovať tento projekt v miestnom zastupiteľstve, kde sme mohli spoločne dopracovať napr. aj pripomienky obyvateľov Irkutskej ulice. Samozrejme, sú Rusovčania, ktorým tento projekt vyhovuje a neberiem im to. Len ma trápi prístup a zvolený postup. Tento “pilot” má príliš veľa nedostatkov a predstava, že takýmto spôsobom pokus-omyl budeme riešiť parkovanie v celých Rusovciach, ma až desí.

Kolízie na dennom poriadku
Kolízie máme na dennom poriadku už dnes, a to ešte nezačala plná letná sezóna. Napriek tomu, že v území dotknutej zóny máme cyklotrasu, púšťame cyklistov do protismeru jednosmerne idúcim autám. Jediný výjazd z územia je v kopci, nie je dostatočne široký, nikdy to nebola riadna komunikácia, ale len obslužný výjazd pre poľnohospodárske stroje a v čase realizácie bol asfalt v dezolátnom stave. Aj tu pri tom všetkom majú cyklisti povolené ísť do protismeru. Nehovoriac o tom, že chodník pre peších na Irkutskej ulici, ktorý sme mali ako prioritu mestskej časti už pred tromi rokmi a posledné dva roky sme ho presadzovali aj v rozpočte, nie je dodnes. Dokonca ani projektovú dokumentáciu sme zatiaľ nevideli.

Zo slepej ulice zlým značením spravili hlavnú
Parkovanie v najužšej časti komunikácie mohlo byť pozdĺžne. Bolo by tak miesto aj pre chodcov a cyklistov. Tiež rezidentské parkovanie pre podnikateľov. Až po dlhých 3 mesiacoch naliehania samotných podnikateľov a miestnych poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva, sa rozhodla pani starostka udeliť výnimku priamo na mieste na rokovaní zastupiteľstva. To potvrdzuje, že tento pilot nemal jasne stanovené podmienky, nerešpektoval pripomienky obyvateľov, podnikateľov, ale ani poslancov MČ Rusovce. A problémy s parkovaním, ktoré sme chabo a len čiastočne vyriešili na Irkutskej ulici, sme chtiac-nechtiac presunuli do okolitých ulíc.

Myslím, že sa to dalo aj lepšie
Už pri návrhu pilotného projektu treba mať v rukách koncepciu, ktorej sa treba držať. Dopravné značenie sa realizuje na už upravené či opravené komunikácie. Pripomienky obyvateľov, ale aj miestnych podnikateľov, sú častokrát opodstatnené a netreba ich ignorovať. V opačnom prípade budeme projekty prerábať 2-3 krát, čo je škoda, stojí to čas a nemalé fi nancie.

Prejsť na začiatok