Podpora mládeže MFK Rusovce

Náš futbalový klub sa dlhodobo úspešne venuje práci s mládežou.

V súčasnej neľahkej hospodárskej situácii je fungovanie športových organizácii, najmä mládežníckych, absolútne závislé od ochoty a dobrovoľnosti športovo zapálených funkcionárov, trénerov i rodičov. Vytvárať už spomínané kvalitné materiálne podmienky na športovú prípravu, je možné len za fi nančnej a materiálnej pomoci. Týmto ďakujem myšlienkam priaznivo naklonených jednotlivcov, fi riem a spoločností, ktoré sú ochotné venovať svoje fi – nančné prostriedky, materiál i čas v prospech dobrej veci. Futbal prináša všetkým nielen množstvo nezabudnuteľných zážitkov, schopnosť prekonávať prekážky, prispôsobovať sa meniacim sa situáciám, vedieť sa zmieriť s prehrou a naštartovať sa po prehre. Deti učí prekonávať dážď, mráz, únavu, bolesť, zranenie. Často musia zápasiť s pocitom nespravodlivého hodnotenia. Pochybností býva veľa. Ale takýto nie je len šport, ale aj samotný život, ktorý nie je len o radostiach, ale aj o povinnostiach, ktoré musíte splniť za každého stavu.

Ako a kedy začať s futbalom
Ako prezident MFK Rusovce sa vo svojej praxi sústredím na tréning detí v školskom a v predškolskom veku. Každá športová aktivita je vhodná pre deti. Futbal je kolektívna hra, ale vo veku detí (5 rokov), ktorým sa venujem, rozvíjame hlavne individuálne herné zručnosti s loptou. Trénujeme koordináciu a podobne. Oni ešte nevedia hrať futbal, oni majú len radi loptu a ja im dávam priestor. Cieľom MFK Rusovce je v príjemnom prostredí mestskej časti Bratislava – Rusovce vybudovať mládežnícky a detský futbalový klub so zámerom vychovávať mládež a talenty.

Nábor detí do futbalu
Prijímame deti na futbal už od roku narodenia: Január 2017 do roku 2008, kontakt na mňa ako prezidenta MFK Rusovce je: 0948 536 367.

Prejsť na začiatok