Útrapná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ

V druhej polovici minulého roka sme celé mesiace z úst starostky počúvali obvinenia voči riaditeľovi ZŠ a MŠ, Rastislavovi Kunstovi o tom, že sa na zamestnancoch školy dopúšťal šikany, mobbingu a bossingu. Tieto silné tvrdenia boli jedným z dvoch dôvodov, kvôli ktorým ho Lucia Tuleková – Henčelová odmietala vymenovať. A tak by bolo dobré sa ku kauze vrátiť a dopovedať pravdu. A teda, že žiadne z týchto obvinení sa šetreniami nepotvrdili.

Rastislav Kunst po piatich rokoch vo funkcii riaditeľa základnej a materskej školy v Rusovciach opätovne kandidoval a 8.6. 2021 svoj post pred výberovou komisiou obhájil. Nie tesne, ale jednoznačne, s pomerom hlasov 8:2. Napriek tomu ale zriaďovateľom, teda starostkou Luciou Tulekovou – Henčelovou, vymenovaný do funkcie nebol.
Najskôr svoje kroky argumentovala tým, že 62 ľudí (nielen obyvateľov Rusoviec), podpísalo petíciu za nevymenovanie Rastislava Kunsta do funkcie. Dokument pritom autor petície ofi ciálne neodovzdal vedeniu MČ, a tak petícia ani nebola ofi ciálna. Navyše, aj keby išlo výlučne o podpisy rodičov žiakov z našej ZŠ a MŠ, tak tento počet nepredstavuje ani desať percent z celkového počtu rodičov našich žiakov. „Nevymenovala som ho oprávnene, mala som na to právo aj bez udania dôvodu,“ znel jeden z mnohých argumentov p. starostky.

Šikana, mobbin, bossing sa nepotvrdili
Až následne starostka vyrukovala s druhým odôvodnením, na základe ktorého odmietala riadne zvoleného p. Kunsta vymenovať do funkcie. Vraj sa ku nej doniesli informácie o tom, že sa na škole voči zamestnancom dopúšťal šikany, mobbingu a bossingu. Opätovne starostka nevedela preukázať dôveryhodnosť týchto závažných obvinení a vec nahlásila kompetentným inštitúciám, aby údajné nemanažérske kroky p. Kunsta prešetrili. Napriek tomu, že sa takmer celý pegagogický i nepedagogický zbor postavil na stranu p. Kunsta a všetky závažné obvinenia preukázateľne poprel, starostka tieto považovala za irelevantné.

Cudzí zamestnanci na našej škole
Celý postup, ktorý starostka zvolila, nie je bežný. Na veci bolo ešte čudnejšie to, že namiesto poverenia dočasným riadením ZŠ a MŠ starostka nesiahla po zástupcovi riaditeľa, ktorý aj na takýto účel zastáva svoju funkciu, ale siahla po ľuďoch, ktorí s Rusovcami nemajú nič spoločné. Prvým dočasne povereným riaditeľom našej ZŠ a MŠ bol pán Bodis, ktorý súbežne vykonával aj funkciu riaditeľa základnej školy v Majcichove. Ten sa po ani nie mesiaci zastupujúcej funkcie vzdal a na jeho miesto nastúpil pán Ľudovít Hajduk. Otvorený sympatizant strany SNS, politik, prorektor súkromnej vysokej školy, atď.
Voľba riaditeľa ZŠ a MŠ v Rusovciach sa napokon v septembri opakovala. A napriek tomu, že v deň samotnej voľby, teda len pár hodín pred jej konaním, sa ju priamo snažila ovplyvniť starostka svojim facebookovým statusom, v ktorom spochybnila p. Kunsta ako dobrého riaditeľa našej školy. Zvláštne, keďže počas jeho predchádzajúceho funkčného obdobia sa s ním rada fotila na školských akciách a nespokojnosť s jeho prácou ani raz nenaznačila. Ten napriek snahe o diskreditáciu voľbu vyhral aj po druhýkrát. A to v pomere 8:3.
Po všetkých obštrukciách, tlaku rodičov, pedagogického zboru a médií v neposlednom rade, starostka napokon akceptovala voľbu občanov Rusoviec a Ratislava Kunsta vymenovala do funkcie riaditeľa.

 

Touto cestou musím dodatočne poďakovať učiteľom i rodičom, ktorí sa nebáli a otvorene sa postavili proti nekalým praktikám pri odmietaní vymenovať riadne zvoleného kandidáta na post riaditeľa.

Prejsť na začiatok