Odmeny poslancov sa vytratili

Ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, ktorého som bola súčasťou, sa jednohlasne rozhodlo vzdať svojich poslaneckých odmien za túto dobrovoľnú aktivitu, a to v prospech Participatívneho rozpočtu obce.

V Bratislave išlo v podstate o prelomový prístup, ktorý ani dnes nie je bežný. No ako poslanci sme si uvedomili, že čas a energia v našom súkromí, ktoré investujeme do poslaneckých aktivít, sú ťažko vyčísliteľné a odmena v podobe pár desiatok či stovák eur ročne, môže byť využitá efektívnejšie v rámci našej mestskej časti. Práve formou Participatívneho rozpočtu.

Keďže v tom čase ešte neboli zvýšené dane z nehnuteľností a muselo sa naozaj šetriť, zastupiteľstvo sa uznieslo na vytvorení Participatívneho rozpočtu, ktorého princíp spočíval v tom, že si občania sami navrhovali projekty pre zlepšenie života v Rusovciach. Alebo hlasovali o tom, ktorý projekt urobiť a zlepšiť ním Rusovce.

Posledné roky sa však participatívny rozpočet vytratil a tým pádom nie je jasné ani to, ako sa naložilo s onými poslaneckými odmenami, ktorých sa ako poslanci vzdávame v prospech obce. Dohromady by malo ísť o približnú čiastku vo výške 7 tisíc eur. Teda za tri roky je to cca 21 tisíc eur, čo naozaj nie je málo peňazí.

Po navýšení daní z nehnuteľností o takmer 100% má úrad na svoj chod peňazí dosť. Dôkazom toho je fakt, že naši rusovskí úradníci dostali aj počas pandémie 13. a 14. plat a k tomu aj koncoročné odmeny v celkovej výške 21 tisíc eur! Teda skoro tisíc eur na zamestnanca. Málo? Veľa? Solidárny prístup v historicky najťažších ča- soch modernej doby? Názor na vec nech si spraví každý sám.

Mimo iného mám ale za to, aby sa rozh dovanie o využití poslaneckých odmien vrátilo späť do rúk poslancov. Nech sami rozhodnú o tom, ako sa prostriedky využijú v prospech obce, nech sa viac nestrácajú v rozpočte, keďže úrad má zjavne na rozdávanie prostriedkov dosť.

Prejsť na začiatok