Bývalý dlhoročný starosta Rusoviec Dušan Antoš: „Podľa mňa peniaze v rozpočte patria ľuďom a nie úradníkom“

Stretávame ho pravidelne s dobrou náladou na bicykli či pešo v novších i starších častiach Rusoviec. A tak sme sa s bývalým starostom Dušanom Antošom spojili a spravili s ním rozhovor. Doslova o všeličom.

Sledujete dianie v Rusovciach naďalej?

Sledujem. Denne sa stretávam a rozprávam s ľuďmi, čítam noviny, ktoré vychádzajú v Rusovciach a dokonca som si založil Facebook. (smiech)

Čomu sa venujete alebo plánujete venovať?

S mojou rodinou podnikáme v oblasti ubytovania a reštauračných služieb, ako isto všetci Rusovčania vedia. Za ten čas, čo ja som sa venoval rozvoju obce, postupne žezlo vedenia firmy prebrali naše deti. Takže mi zostáva veľa času na prácu,

ktorú som v minulosti zanedbával. Doháňam ju, pričom mám pohodový čas, no aj tak niekedy nestíham. (smiech) Inak chceme s manželkou cestovať a užívať si život v zdraví.

Čo vám urobilo radosť v tomto novom volebnom období?

Určite rozvoj Rusoviec a získavanie externých zdrojov z EÚ fondov a cezhraničnej spolupráce. Či už je to nadstavba školy, nové otočisko autobusov na Balkánskej ulici. Získavanie externých zdrojov je určite tá správna cesta. Sú to projekty, ktoré sme vymysleli v minulosti a snáď sa ich podarí dokončiť. Vymyslieť a naprojektovať takúto investíciu a vybaviť všetky povolenia trvá aj dva roky. Projekty mali povolenia a boli pripravené.

Ale projekt otočiska autobusov na Balkánskej ulici sa od pôvodného líši….

Trochu ma zaskočilo, že pri otočisku sa neráta s cyklotrasou cez Gaštanovú aleju, pritom tá bola podmienkou projektu. Pod zámienkou asfaltky cez les sa asi vynechala cyklotrasa, ktorá mohla slúžiť celoročne cyklistom, korčuliarom a v zime aj turistom. Prezentovalo sa, že asfaltka bola nepriechodná kvôli možnej výstavbe. Ale je jedno, či by autá jazdili po asfalte alebo štrkovej ceste, ktorá by musela zvládnuť niekoľkotonové stroje lesníkov a poľnohospodárov, keďže to bola podmienka z ich strany, pretože časť tej cesty využívajú. Akurát štrková cesta by bola drahšia na údržbu. Takto by si novú cyklotrasu z hrádze nemohli užiť minimálne korčuliari.

Čiže to znamená, že zrušením plánovanej cyklotrasy sa stopla údajná hrozba výstavby v lese, ktorou nás pred voľbami v roku 2018 strašilo pár ľudí aj v rámci petície?

Podotýkam, že stavanie neurčuje cyklotrasa, ale územný plán, ktorý majú v rukách vedenie obce a poslanci. Nič také tam schválené nebolo a navyše je to celé chránené územie. Zbytočne sa vyvolávali emócie a napokon novú cyklotrasu nová časť Rusoviec nemá.

A čo vravíte na stopnutý projekt rekonštrukcie a nadstavby škôlky, na ktorom ste pracovali?

Plánovaná nadstavba škôlky bola pravdepodobne stopnutá s argumentom, že za 500 tisíc eur by sme získali len jednu triedu navyše. Pritom túto investíciu sme tiež plánovali financovať prostredníctvom EÚ fondov a spoluúčasť našej MČ by bola len 5%. S dodatočnými nákladmi by to Rusov- čanov vyšlo cca na 120 tisíc eur. Výrazne by sme ušetrili vzhľadom na to, že výmena strechy na škôlke za novú a zateplenie fasády, nás aj tak čakajú. A výdavky budú podľa mňa približne rovnaké, len bez nadstavby a rozšírenia kapacít škôlky.

Viete sa vyjadriť aj k novým obecným projektom?

K novým projektom sa neviem vyjadriť, nakoľko sa realizovali len tie, ktoré boli pripravované v predošlom volebnom období. A aj tie sa robia oneskorene, nakoľko boli dávno pripravené. Možno je to aj dôsledok prideľovania dotácií od štátu, čiže EÚ prostriedky alebo liknavosť vedenia obce. Údajne sa projekty prerábali.

Spomínali ste, že ste denne v kontakte s obyvateľmi. A tak, ako hodnotíte náladu v Rusovciach?

Nálada v obci bola vždy rôznorodá, nakoľko vždy je to o tom, že nie každému vyhoviete. Ľudia majú rôzne názory, ale vcelku je nálada dobrá. Mňa osobne viac znepokojuje nálada v miestnom zastupiteľstve. To, akým spôsobom si starostka vynucuje hlasovanie. Ako príklad môžem uviesť Jozefa Karácsonyho, ktorý o tom písal v predošlom čísle Rusovčana. Navyše viem aj o ďalších obdobných prípadoch. No starosta nie je nadradený nad poslancom. Každý z nich má svojej kompetencie. Starosta vedie úrad a chod obce, poslanci schvaľujú rozpočet, predaje majetku, nájmy a z dlhodobejšieho hľadiska chod obce. A mnoho ďalších vecí. Aj poslanci, aj starosta sú volení občanmi obce. Nikto tu nevládne. Vždy treba hľadať kompromis a rozprávať sa spolu napríklad o ďalších projektoch a prioritách.

Za 19 rokov vášho pôsobenia na poste starostu sa také nestalo?

Starosta nikdy nevie, či bude zvolený a kto bude zvolený za poslanca. Častokrát som mal zastupiteľstvo s “inou náladou a názormi“, vždy som si však uvedomoval, že aj poslancom dali mandát ľudia a chcú niečo pre Rusovčanov urobiť. Počúval som argumenty protistrany, veľakrát to nebola jednoliata väčšina a rozpočet sa preberal položku za položkou. Neraz sa stalo, že nad rozpočtom sme s poslancami sedeli aj niekoľko dní a upravoval sa nakoniec aj na zastupiteľstve. Ale nerobila sa z toho politika a nátlak na poslancov bol neprípustný.

Musí medzi poslancami a starostom vždy existovať názorová zhoda?

Nikto nemá 100 % pravdu a poslancov netreba brať ako nepriateľov, aj keď majú na niektoré veci iný názor. Dokonca noví poslanci a nový starosta by mali dlhoroč- ným poslancom naslúchať, lebo tí poznajú z minulosti veci čo, kde sa už robilo a ako a prečo sa to tak robilo. Čo sa týka konkrétneho poslanca Karácsonyho, často sme nemali rovnaký názor a občas ani nehlasoval za predložene materiály, ale viem, že je to čestný človek. Rusovce dobre pozná a svoj názor vedel vždy vyargumentovať.

Čo vás vyložene mrzí, pretože by to mohlo či malo fungovať inak?

Úprimne poviem, že Rusovské noviny. Zakladali sme ich s pánom Berkovičom a nadšencami ako napríklad Henrietou Hrubou. Za 2,5 roka nového vedenia som v nich nenašiel ani jeden príspevok poslanca. V každom čísle sa pritom opakujú články starostky a riaditeľa magistrátu. Ale noviny platia všetci občania Rusoviec. Aj voliči poslancov, ktorí nedostali žiaden priestor na vyjadrenie sa k daným témam. Pamätám si, že za mojich čias sa odvolávalo na zistenie Transparency International, že obecné noviny nie sú hlasnou trúbou starostu. Dokonca boli časy, keď redakčná rada novín dohodla pravidlo, že starosta nemôže mať na odpoveď väčší priestor ako poslanec a počítal sa počet znakov, aby bol priestor v novinách vyvážený. Ja osobne som ako starosta nikdy nezasahoval do obsahu novín.

No a z iného súdku. Zamrzelo ma tiež, keď som sa v diskusiách na sociálnych sieťach dočítal, že sa nedá robiť pre ľudí, lebo predošlé vedenie „nechalo prázdnu špajzu“. Pritom existuje odovzdávací protokol, kde je jasne uvedené, že na účtoch MČ bol vyše 1 milión eur, ktoré sme šetrili na nadstavbu školy. Súčasné vedenie MČ na to mohlo odpovedať pravdivo a vyvracať nepravdy a zmenšovať napätie medzi

Rusovčanmi. Na to presne by mali slúžiť miestne médiá, na čele s Rusovskými novinami.

Vyjadríte sa aj k súčasnému chodu úradu?

Neviem, či to chcem hodnotiť. Podľa mňa peniaze v rozpočte patria ľuďom a nie úradníkom. Cieľom úradu by malo byť, za čo najmenšie náklady na úrad, vrátiť tieto peniaze Rusovčanom v podobe služieb, opravených ciest a chodníkov, kultúry, školy, škôlky a všetkého, čo sa z rozpočtu financuje. A ak už boli voľné peniaze na úrad, tak sa mohol urobiť výťah, ktorý sme plánovali. Ten by bol pre občanov, no klimatizované kancelárie nie sú pre občanov. Pritom zatiaľ sa len navýšil počet pracovníkov úradu, z čoho som zostal zaskočený. V konečnom dôsledku je úrad pre ľudí aj tak zatvorený a žiadosti sa vybavujú na prízemí pri vchode. Poviem len toľko, že za môjho pôsobenia sme si na komfort úradníkov nepotrpeli a ani som sa nestretol s tým, že by sa niektorá návšteva sťažovala na zadretý sveter na stole. Skôr sa pozerali na to, čo sme dokázali urobiť v obci pre ľudí.

Nedá sa nespomenúť fakt, že ste v minulosti čelili obvineniu z údajnej trestnej činnosti v pozemkovej mafii. Neprajníci a oponenti o vás za to napísali množstvo článkov, ktoré v pravidelných intervaloch pripomínali Rusovčanom. Ako sa má táto vec v súčasnosti?

Rozsudok už k mojej osobe po desiatich rokoch padol. Oslobodzujúci. No kvôli pandémii sa čaká na jeho správoplatnenie najvyšším súdom.

Čo by ste na záver všetkým Rusovčanom popriali?

Určite to, aby všetci v zdraví prežili túto ťažkú dobu. V Rusovciach žije veľmi veľa dobrých ľudí s ochotou pomáhať a záleží im na prostredí, v ktorom žijú. Väčšinu z nich som snáď stretol a aj tým, ktorých nie, prajem všetko dobré. Aby sme sa všetci čo najskôr mohli vrátiť do normálneho života.

Prejsť na začiatok