Vodovod na cintoríne

Možno ste si všimli, že na cintoríne sa opakovane prekladala vodovodná batéria. Dôvodom bolo nešťastné rozhodnutie bývalého riaditeľa spoločnosti Marianum.

Ten sa, žiaľ, svojvoľne a bez udania dôvodu rozhodol preložiť vodovodnú batériu do tesnej blízkosti domu smútku, čo spôsobilo problém nielen Rusovčanom, ale aj samotnej pohrebnej službe pri smútočných obradoch. So žiadosťou o nápravu sa na mňa, ako na mestského poslanca, obrátili dotknuté Rusovčanky s takmer sto podpismi od ostatných, nespokojných obyvateľov.

Keďže práve v tom čase prebiehalo výberové konanie na nové vedenie spoločnosti Marianum, obrátil som sa na dočasne poverené vedenie spoločnosti. Pán riadi- teľ mi prisľúbil nápravu a do dvoch týždňov bola vodovodná batéria na svojom pôvodnom mieste. Za to sa mu chcem v mene svojom, i v mene všetkých Rusovčanov, poďakovať.

Prejsť na začiatok