Autobusová zastávka

Milo ma prekvapila interakcia Rusovčanov pri téme obmeny starej zastávky MHD. Dlho som mal v hlave uložené požiadavky z minulosti, že túto zastávku treba vymeniť. V momente, ako som verejne infor- moval o jej možnej výmene v nadchádzajúcom období, začal som dostávať množstvo požiadaviek na to, aby sme zastávku nevymieňali a ponechali si tú pôvodnú.

Rozhodol som sa preto zorganizovať malý prieskum. Vo forme letákov, spolu s hlasovaním na sociálnych sieťach sme medzi obyvateľmi dotknutej časti Rusoviec spustili malú anketu. Z celkových 250 hlasujúcich Rusovčanov bolo 87% za jej zachovanie. Vypočul som teda drvivú väčšinu a okamžite som kontaktoval pána primátora, aby som ho informoval o aktuálnej požiadavke obyvateľov Rusoviec. Obaja sme sa zhodli v tom, že touto cestou šetríme finančné prostriedky mesta. A tiež nás milo prekvapilo zistenie, ako sa vedia Rusovčania aktivizovať pre vec, na ktorej im záleží. Navyše, po dohode s pánom primátorom som dostal prísľub, že nám mesto betónovú zastávku „skultúrni“, čo sa aj stalo.

Na záver dodám, že z prieskumu tiež vyšli požiadavky, ako je nová lavička, smetný kôš, úprava okolia i úprava samotnej zastávky, osvetlenie prístrešku. To všetko som tlmočil p. Vallovi a dostal som prísľub, že sa Rusovčanom pokúsia vyhovieť promptne. Za skvelú spoluprácu primátorovi ďakujem.

Prejsť na začiatok