Prečo som sa rozhodol kandidovať za starostu

Rusovce sú mojim rodiskom, prežil som tu svoje detstvo a rád by som u nás, v Rusovciach, prežil aj celý zvyšok života.

Rozhodnutie neprišlo len tak, ale som Rusovčan a keby som chcel ignorovať dianie v našej mestskej časti, musel by som sa minimálne odsťahovať. A to určite nechcem. Zo skúseností viem, že to nebude jednoduché. Za tie roky môjho pôsobenia v komunálnej politike, kedy som obhajoval záujmy Rusovčanov, som už zažil skutočne všeličo. Ľudia sú rôzni a v záujme väčšieho zisku sú ochotní spraviť čokoľvek. Ale mňa to neodradí. Nenechám sa zastrašovať. Naopak, poháňa ma to vpred a beriem to ako znamenie, že asi veci robím dobre. Rôzne formy hier, ohováranie mojej rodiny a vykonštruované príbehy ohľadom môjho pôsobenia v komunálnej politike, to už beriem ako šport. Nie je to príjemné, ale je to žiaľ súčasť dnešnej politickej kultúry. Podobný scenár možno očakávať aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ale ja to nevzdám.

Ako mnohí z vás vedia, komunálnej politike sa venujem už niekoľko rokov. Štyri volebné obdobia slúžim obyvateľom Rusoviec ako miestny poslanec, z toho tri volebné obdobia zároveň pôsobím v mestskom zastupiteľstve ako zástu ca našej MČ. Počas môjho tretieho volebného obdobia som pôsobil aj ako zástupca starostu, kedy som mal možnosť bližšie nahliadnuť do každodenných povinností vyplývajúcich z funkcie starostu a jeho zástupcu, a taktiež sa podrobnejšie oboznámiť s chodom Miestneho úradu. Jednoznačne môžem povedať, že možnosť priamo sa podieľať na chode obce ako zástupca starostu, bola prínosná aj v mojej práci v mestskom zastupiteľstve.

Venoval som sa veľkým projektom ako napr. odkanalizovanie Maďarskej ulice, cyklotrasy v Rusovciach, rekonštrukcia školskej telocvične a iné. Podieľal som sa na príprave projektovej dokumentácie Rekonštrukcia a nadstavba školskej jedálne, Otočisko autobusov na Balkánskej ul. a s ňou spojená ďalšia etapa cyklotrasy, obnova chodníkov popri Balkánskej ulici, tiež často spomínaný projekt Skateparku. Tiež som sa intenzívne zapájal do plánovania a nastavenia systémových a plošných opráv verejných komunikácií, chodníkov a zastávok MHD, ktoré sú v správe hl. mesta. Dnes je vidieť túto snahu a prácu mestských poslankýň a poslancov z minulého obdobia. Aj keď na môj vkus sa všetky projekty akosi na silu robia tesne pred voľbami, napriek tomu som rád, že sa nakoniec tieto projekty postupne realizujú.

V súčasnej situácii v oblasti spravovania vecí verejných v našej obci vidím veľké rezervy aj napriek tomu, že som priamou súčasťou komunálnej politiky našej obce. Som si istý, že svoje skúsenosti a zručnosti viem pretaviť do lepšie fungujúcej samosprávy našej mestskej časti. Podrobnejšie o mojej vízii Rusoviec sa dozviete v mojom volebnom programe na nadchádzajúce štyri roky, ktorý bude postavený na základoch vychádzajúcich z reálnych potrieb a možností našej MČ. Ešte stále je čas. Čas zmeniť nesystémové rozhodnutia a nadviazať na skutočné hodnoty a tradície nás Rusovčanov. Práve práca poslanca a zástupcu MČ v mestskom zastupiteľstve, práca zástupcu starostu a rovnako tak kolegovia, priatelia a vedomie, že moje úsilie je prospešné pre obyvateľov v mieste, ktoré je mojím domovom. Toto všetko mi pomohlo prekonať náročné obdobie, ktorým som prechádzal v súkromnom živote. Ťažká choroba manželky a následná strata, ktorá postihla mňa a môjho syna boli ranami, s ktorými sa človek len veľmi ťažko vyrovnáva. No napriek nepriazni osudu ma každodenné povinnosti a práca, ktorá mi dávala vyšší zmysel, hnali vpred. A v snahe postarať sa lepšie o dospievajúceho syna a o rodinu, som sa napriek vyťaženosti vo funkciách v rámci komunálnej politiky rozhodol vrátiť k podnikateľskej činnosti v oblasti facility managementu.

Ako sa vraví, trpezlivosť ruže prináša

Stretol som moju priateľku Alexandru a okrem syna Alexa (17) mám už aj dcérku Zoe (6). V istom momente som akoby začínal od začiatku. A v podstate, ako rodina sme začali úplne od začiatku. Priateľka Alexandra vniesla do nášho života nielen nové svetlo, ale priniesla aj nový pohľad na život a jeho udržateľnosť. Učí nás, ako dať veciam druhú šancu, a to nielen tým, že ich predáme, ale predovšetkým veci z druhej ruky aj kupujeme. Mnohí z vás si spomenú na Garážový výpredaj, ktorý sme zorganizovali a chceli by sme, aby sa stal tradíciou. Naučili sme sa opäť usmievať a často používame motto: síce nemáme všetko, ale nič nám nechýba. Nové nastavenie nám zatiaľ dobre funguje v súkromí, aj vo firme. Spolu s priateľkou tiež pracujeme na novom projekte, ktorý snáď už čoskoro rozbehneme. Takmer všetci viete o mojej záľube. S dobrovoľníkmi s rovnakým zanietením celkom úspešne včelárime a zo všetkého najviac by som si prial, aby sme aspoň my Rusovčania a Rusovčanky, žili ako jedno veľké, včelie spoločenstvo. Včely síce majú kráľovnú, ale o všetkom sa rozhodujú spoločne a kráľovná len načúva a plní želania väčšiny. Keď to funguje v prírode, prečo by nemohlo aj v Rusovciach? Na záver by som rád požiadal o vašu podporu a prejav záujmu o dianie v našej mestskej časti a aktívnu účasť v diskusiách a vyjadrenie vašich názorov, ktoré nám pomôžu formovať víziu budúch Rusoviec, ako lepšieho miesta na pre život.

Teším sa stretnutia.

Prejsť na začiatok