Hasiči sa konečne dočkali

Napriek tomu, že väčšinu z nás ochromila v roku 2020 korona a jej dôsledky, pre hasičov to neplatilo. Aj keď rok ešte neskončil, už teraz ho vieme vyhodnotiť ako perný, keďže sme museli riešiť požiare i lokálne záplavy. Okrem toho sa nám podarilo vylepšiť naše nevyhnutné požiarne vybavenie.

Po tom, ako bola v roku 2018 čiastočne rekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice (nové rolovacie brány a fasáda), sa kolektív DHZO rozhodol skvalitniť podmienky pre svoju činnosť aj vo vnútri priestorov. Hasiči získali nový, aj keď malý priestor, v ktorom sme sa rozhodli umiestniť veľmi potrebnú a donedávna chýbajúcu šatňu. S výrobou skríň na zásahové odevy a inú výstroj nám sponzorsky pomohla firma . JUPOOR s.r.o., ktorej všetci členovia DHZ vyslovujú poďakovanie

 

Prejsť na začiatok