Mgr. VERONIKA
VANDRÁŠEKOVÁ

Moja rodina je s Rusovcami spätá už niekoľko generácii. Pritom sa takmer desať rokov zapájam do diania v našej obci. Som hrdá na to, že aj s mojou pomocou sa podarilo uskutočniť mnoho dôležitých zmien, ako napríklad zrevitalizovať miestnu knižnicu, vymeniť vedenie ZŠ a MŠ, zregulovať poslednú výstavbu – pripravovanú Zónu Sever a mnoho iného.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zrealizovať množstvo ďalších rozpracovaných plánov, vďaka ktorým budú Rusovce stále lepším miestom pre život nás všetkých.

Záleží mi na tom aké budú Rusovce o pár rokov, aké ich odovzdáme ďalším generáciám, ale aj to aké sú dnes – čo ponúkajú svojim obyvateľom – malým aj veľkým, starým aj mladým, pôvodným aj novo- prisťahovaným.  Záleží mi na tom, aby prostredie v ktorom žijem bolo čisté, prívetivé a útulné. Záleží mi na tom,  aby naša MČ poskytovala svojím obyvateľom kvalitný priestor na život – počnúc infraštruktúrou, službami, dopravou, školstvom až po možnosti športového a kultúrneho vyžitia.

Možno preto, že  naša mestská časť sa rýchlo rozrastá a prílev nových obyvateľov vehementne obhajujúcich svoje záujmy je novou skúsenosťou pre starousadlíkov.

Možno preto, že Rusovce boli vždy spomedzi okolitých dedín, tou najotvorenejšou MČ a roky tu boli schopné spolunažívať viaceré národnosti a dohodli sa i keď hovorili rôznymi jazykmi.

Mám rád túto rôznorodosť a kozmopolitnosť. Kozmopolitná spoločnosť je otvorená, akceptujúca, schopná kompromisov a v takej spoločnosti by som chcel žiť.

Preto vravím zachovajme si to a pokračujme v nastavenom trende :

Rusovce – lepšie a krajšie

Každý z nás je jedinečný, dá sa povedať iný, máme iné záujmy a napriek tomu sme sa dokázali spojiť , aby sme žili v lepšej spoločnosti a v krajšom prostredí.

Spájame nielen starú časť Rusoviec s novou, spájame starých a mladých, všetkých, ktorým záleží na Rusovciach, aby mohli rásť , rozvíjať sa a užívať si život v MČ, ktorá toho ponúka tak veľa. 

Chceme pokračovať hlavne preto, aby sme ponúkli promptné riešenie pálčivých problémov našej MČ.

Ja osobne by som rád užšie spolupracoval s Mestským policajtom prideleným našej MČ  – ideálne by bolo, keby sa nám podarilo, aby túto funkciu vykonával človek, ktorý v Rusovciach aj žije a nie len pracuje. Mal by dbať na dodržiavanie VZN o poriadku a čistote v našej MČ. Chcel by som sa osobne pričiniť o definitívne vyriešenie problému s udržiavaním čistoty po psoch a koňoch.

Chcel by som ponúknuť moju osobu ako “Koordinátora” pre Občianske združenia a spolky na území MČ. ako napr. Kukulienka, hasiči, MFK, dôchodcovia -myslím si že na mnohých akciách organizovaných mestskou časťou tieto organizácie spolupracujú a ich spolupráca by bola efektívnejšia ak by bol k dispozícii človek, ktorý by túto spoluprácu zastrešoval a koordinoval.

články od autora

Odmeny poslancov sa vytratili

Ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, ktorého som bola súčasťou, sa jednohlasne rozhodlo vzdať svojich poslaneckých odmien za túto dobrovoľnú aktivitu,...

Rada školy v Rusovciach

Z času na čas sa ma ako bývalej členky školskej rady pýtate na našu školu v Rusovciach. Na...

Prejsť na začiatok