Month: august 2022

Komunálne voľby 2022

Ako mnohí isto viete, tento rok sa budú konať komunálne voľby, ktoré budú prvý raz spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Ľudovo povedané, so župnými voľbami. Voľby boli vyhlásené na 29. október 2022. Keďže Rusovské noviny v poslednom vydaní neinformovali o týchto blížiacich sa voľbách, prinášame pár dôležitých termínov pre ľudí, ktorí by chceli […]

Byt pani starostky

Asi nie je žiadnym tajomstvom, že naša pani starostka býva spolu s manželom a rodinou v takzvanom obecnom nájomnom byte, ktorý jej bol pridelený ešte za bývalého starostu. Po voľbách v roku 2018 viacerí obyvatelia riešili, prečo sa bytu manželia Tulekovci nevzdajú a neuvoľnia miesto iným Rusovčanom v poradovníku, ktorí takýto byt skutočne potrebujú a […]

Vráťme sa k mimoriadnemu rokovaniu

V minulom čísle Rusovčana som písal o úspešnom mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, počas ktoré- ho sa nám podarilo schváliť prostriedky z rozpočtu na prepravu detí z MŠ a ZŠ. Tie slúžili na ich prepravu počas plaveckých výcvikov. Zároveň sa mali obstarať nové kotolne bez vynaloženia prostriedkov z rozpočtu našej mestskej časti. Bohužiaľ, pri kotolniach sme […]

Noc kostolov 2022

Po vynútenej pandemickej prestávke organizovala Farnosť Rusovce tento rok opäť podujatie Noc kostolov. Po úspeš- ných minulých nasvieteniach Kostola sv. Magdalény ma aj tentokrát oslovila Farská rada s tým, či by sme nepomohli s nasvietením kostola. Rozdiel bol v tom, že tento raz sa nasvecovali hneď tri kostoly. Okrem Kostola sv. Márie Magdalény tiež evanjelický […]

Prejsť na začiatok